Hopp til innhold

Tok på seg masker for å redde truet sjøfugl

Det blir stadig færre ærfugl, uten at forskerne forstår hvorfor. For første gang går folk i demonstrasjonstog for å bevare sjøfugl i Norge.

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Det er skremmende. Dette er virkelig alvor.

Det sier mangeårig ærfuglvokter Hildegunn Nordum.

Hver sommer reiser hun fra Hvaler til øygruppen Lånan for å ta vare på ærfuglen.

Ærfuglunge fra Vegaøyan. Foto: Guri Dahl

Ærfuglunge fra Vegaøyan. De siste årene har disse små nøstene blitt et stadig sjeldnere syn.

Foto: Guri Dahl

Ytterst på Helgelandskysten ligger ærfuglens kraftsenter, midt i Vega verdensarvområde.

Her har man i mange generasjoner brukt fugledunen til å lage eksklusive dyner og puter til mange titalls tusen kroner.

Det er det unike samspillet mellom mennesker og ærfuglen som førte til at Vegaøyan fikk plass på Unescos verdensarvliste i 2004.

Hildegunn Nordum med dundyne fra ærfugl

Ærfuglvokter Hildegunn Nordum er daglig leder i Utværet Lånan AS. Om sommeren bor hun i Lånan, mens på vinteren bor hun på Hvaler. I fjor hadde de 500 ærfugl på rede. På det meste har de hatt 900. 

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Onsdag åpnet Nordum den stor sjøfuglkonferanse i Bodø, i regi av Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.

Her er fuglevoktere, forskere, forvaltere, politikere og kystfiskere samlet til dialog om hvordan man kan hjelpe sjøfuglene og ærfuglen.

Fuglevokteren sier det står dårlig til med fuglen som er Nordlands fylkesfugl.

– For hver sesong blir det stadig færre ærfugl i Lånan. For noen år siden hadde vi 900 ærfugler. I fjor var det 500. Nedgangen har vært på 30 prosent på få år, sier Nordum.

Les også Stillingsannonsen som overrasker: – Hvorfor ikke legge til to OL-gull og erfaring fra månelandinger?

Fjernvarmeanlegg i Bodø

Redusert med 80 prosent

Forskerne bekrefter det som skjer i øyriket i Vega.

Ærfuglbestanden har gått ned 34 prosent over de siste tre generasjonene på landsbasis, viser målinger fra 2020. Siden det har bestanden gått enda mer tilbake.

– Nå vil jeg tro det har vært en tilbakegang mellom 35 og 40 prosent på landsbasis. På Smøla og Lofoten har den gått tilbake over 80 prosent, sier sjefforsker Svein-Håkon Lorentsen i Nina.

Vegaøyan verdensarvområde.

De 6500 øyene, holmene og skjærene i Vega står på Unescos liste over verdensarven. Ærfugltradisjonen her har en mer enn 1000-årig historie. Rundt år 1900 ble det eksportert 1 tonn dun fra Nordland.

Foto: Guri Dahl

På verdensbasis har forskerne sett en nedgang på 70 prosent sjøfugl siden 1950. 80 prosent av alle norske sjøfugler har forsvunnet siden 1980.

De norske fuglefjellene har mistet 8 av 10 fugler de siste 50 åra.

Graf fra Nina om tilbakegang av sju fuglearter på Røst

Det er flere sjøfugl enn ærfuglen som har en betydelig tilbakegang. Dette eksempelet viser tilbakegang i prosent på sju sjøfuglarter på Røst utenfor Lofoten.

Foto: Tycho Anker-Nilssen / Nina

Demonstrerte for sjøfuglene

Men det er mange som nå vil kjempe for sjøfuglenes eksistens. Forrige uke gikk sannsynligvis Norges første demonstrasjonstog for sjøfugl i Bodø.

– Jeg har er ikke kjent med demonstrasjonstog for å bevare sjøfugl i Norge før, sier leder for naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Marit Sletteng, fra Vega

– Sjøfugl er en del av Norge, spesielt langs kysten. De har vi lyst å ta vare på. Nå er de i ferd med å forsvinne, og vi må gjøre det vi kan for å få dem tilbake. Det kan vi gjøre ved å ta vare på naturen, sier Marit Sleteng (14).

Mia Didrikke Rautila har rødbrunt, langt hår og svart ytterjakke. På hodet har hun en maske av en fugl. I bakgrunn synes litt av havna i Bodø og ferga til Lofoten.

– For oss som bor på Vega er ærfuglen viktig. Blir den borte mister vi kulturen vår. Vi unge vil ta vare på det som de før oss har bygd opp, sier Mia Didrikke Rautila (14).

Morten Jenssen har svart hettegenser og lyst hår. På hodet har han en fuglemaske. I bakgrunn synes litt av innseilinga til Bodø.

– Det er fint å kunne kjempe for noe som er viktig. Jeg håper dette kan være en start for en ny type demonstrasjoner, sier Morten Jenssen (14).

– Dette er sannsynligvis den første av en forhåpentligvis lang rekke demonstrasjoner for fuglene. Det trengs, sier han.

Ungdommene i toget hadde laget egne masker av de rødlista fuglene på skolen.

Ei jente med rødt hår og hette med pels har på seg en maske av ærfugl.

Ærfugl er vurdert som sårbar på den norske rødlista. Bestandene fra Stad til og med Nordland viste en kontinuerlig nedgang (ca. 50 %) i perioden 1986-2013. Samlet for Norge en det en nedgang på ca. 21 % fra ca. 112 000 par til ca. 88 000 par.

Ei jente med rød jakke har på seg en maske av dverggås.

Dverggås er en kritisk trua art fra Rødlista. Fram til midten av 1900-tallet var dverggåsa en vanlig art i Nord-Norge med en hekkebestand på anslagsvis 10 000 individer. I 2020 ble det funnet omkring 100 individer.

Ei jente med rødt hår har på seg en maske av tjeld.

Tjeld er nær truet på den norske rødlista. Forskere konkluderer med at tilstanden i Sør-Norge gir grunn til bekymring, mens situasjonen i Nord-Norge er uavklart. Den norske hekkebestanden ble i 2015 anslått å være mellom 100 000-200 000 individer.

Ei jente med mørkt hår og blå jakke har på seg en maske som viser snøfugle.

Snøugle er kritisk truet i den norske rødlista. Den norske hekkebestanden ble i 2015 anslått til færre enn 200 individer i de foregående årene. I gjennomsnitt er årlig antall reproduktive individer i Norge færre enn 50.

En gutt md mørkt hår og blå jakke har på seg en maske av stjertand.

Stjertand er vurdert som sårbar på den norske rødlista. Det finnes ingen kvantitativ informasjon om pågående bestandsendringer for arten i Norge. Det ble i perioden 2006-2020 dokumentert 2-9 hekkefunn årlig i norske fylker.

Ei jente med rød jakke og lyst hår har på seg en maske av hubro.

Hubro har de tre siste vurderingsperiodene for rødlista blitt vurdert som sterkt truet. Hvis man sammenligner perioden 1970-1990 med perioden 2005-2014 har bestanden vist en nedgang på 55 %.

En dame med lyst hår og svart jakke har på seg en maske av lomvi.

Lomvi er en kritisk truet art i Norge. På 1960-tallet ble den norske bestanden estimert til 240 000-320 000 individer. Data fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl for perioden 1980-2013 viser en bestandsnedgang på ca. 80 % i Nord-Norge.

En gutt med mørkt hår har på seg en maske av makrellterne.

Makrellterne er vurdert som sterkt truet på den norske rødlista. Den norske hekkebestanden ble i 2014 anslått å være færre enn 22 000 individer. i Telemark har det vært nedgang på over 90 % fra 1980- og 1990-tallet fram til 2019.

En gutt med lyst hår og svart jakke har på seg en lundefugl-maske.

Lundefugl er vurdert som sterkt truet i den norske rødlista. I Nordland og sørover har vært en nedgang i størrelsesorden ca. 64 % mellom 1980 og 2013. På nasjonalt nivå er det en nedgang på 50-60 % for hele perioden 1979-2019.

En gutt med mørkt krøllete hår og blå jakke har på seg en maske av krykkje

Krykkje er sterkt truet på den norske rødlista. Samlet vurderer forskerne at det har vært en bestandsnedgang på mellom 50-80 %. I koloniene langs Norskehavet er bestanden redusert med ca. 53 % i perioden 1989-2013.

Også Martin Eggen, naturvernrådgiver i Bird Life Norge tror det er den første demonstrasjonen av dette slaget.

– Vi trenger å få dette synlig i samfunnet. Da kan demonstrasjonstog bli et viktig virkemiddel.

Får ikke forskningsmidler

Hele 16 av de 28 marine sjøfuglartene i norske farvann er på den norske rødlisten.

Å finne ut hvorfor fuglene blir borte, krever forskningsmidler, ifølge sjefforsker Svein-Håkon Lorentsen i Nina.

Så mye har ærfuglen gått tilbake på fem ulike hekkeområder langs norskekysten fra 2001 til 2022. Den lyselilla linja viser samlet tilbakegang:

– Det er vanskelig å få midler til å finne ut hva som er årsaken. Da får man heller ikke gjort noe med effektene, fortsetter han.

Lorentsen sier nedgangen i antall ærfugler gjelder langs hele kysten, fra Smøla på Nordmøre til Vesterålen i Nordland.

– Myndighetene har jobbet med en forvaltningsplan for sjøfugl siden 2016, men den er ennå ikke ferdig, sier sjefforskeren.

Ville skjære tang i hekkesesongen – snudde etter telefon fra ordfører

Nettopp næringsvirksomhet i nærheten av ærfuglværet har skapt debatt.

Senest sommeren 2023, da selskapet Algea Harvest ville skjære tang midt i hekkesesongen. Det er nemlig fullt lovlig dersom grunneier sier ja.

Ærfugl i tang på Vega

Ærfuglen på Vega finner fisk og smådyr som lever i tangen og i sjøkanten.

Foto: Guri Dahl

Da steilet både fuglevoktere, fagfolk, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og daværende Vega-ordfører André Møller (Ap).

– Det er i tangen ærfuglungene finner mat, sier fuglevokter Nordum.

–Tang er også et helt økosystem med ulike arter, så om den skjæres, tar det lang tid før økosystemet er reetablert, sier Nordum.

Ærfuglhus på Vega, ved Vega verdensarvsenter

Ærfuglhus på Vega. Ærfugl er på Birdlifes rødliste og ærfugltradisjonen er samtidig en viktig grunn til at Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Sjefforsker Lorentsen i NINA sier ungene er avhengig av små muslinger som de klarer å svelge.

– Tar man bort tangen, så tar man bort habitatet til maten til ærfuglen, sier han.

Jannika Wika, verneområdeforvalter hos Statsforvalteren i Nordland, opplyser at det ikke vil bli noe forbud med det første. Men det vil heller ikke bli fritt fram.

– Forvaltningsplanen for Hysvær-Søla landskapsvernområde skal revideres. Da blir tangskjæring et tema. Det nye er at aktører nå må søke om å få drive tangskjæring. Så er det opp til Vega kommune og Vega verneområdestyre å gi tillatelse.

Ærfugl-hunn på reir, hvor tang er byggemateriale

Tang er både matfat for ærfuglungene og byggemateriale til reir for ærfuglene. Som vi ser av dette bildet går det masse tang med til bare ett reir.

Foto: Guri Dahl

Ærfuglvokter Hildegunn Nordum er spent på hva som venter henne når hun ankommer Lånan.

– I vinter har det vært flere orkaner, som har gjort at flere ærfuglhus er forsvunnet på havet. Så vi får en kjempejobb med å bygge nye hus, sier Nordum.

Les også Vil ha Noregs mest kjente tidevasstraum på Unescos verdsarvliste

Saltstraumen minutt for minutt

– Spesielt havørn opptrer i store flokker og forsyner seg av egg. Mink og oter tar hunnene som ligger på reir.

At vær og klima er i endring merkes også på ærfuglene, forteller hun. Det er mer regn og stormflo.

Ærfugl drept av oter i Vegaøyan verdensarvområde

Ærfuglene er både preket av matmangel og utsatt for angrep fra rovdyr som oter, mink og ørn. Disse ærfuglene ble drept av oter i Vegaøyan verdensarvområde.

Foto: Erna Synnøve Nilsen

Eggen i Bird Life Norge sier at tangskjæring gjør områder utilgjengelig i mange år som oppvekstområde for fisk.

– Det er veldig mange sjøfugl som lever av fisk, sier han.

Fuglemasker Bodø

«REDD SJØFUGLENE»: Ungdommer i Bodø i opptog for å sette fokus på sjøfugldøden langs kysten av Norge.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Ærfuglvokter Hildegunn Nordum håper konferansen i Bodø kan gi noen svar på utfordringene hun står i.

– Jeg håper at konferanse kan få flere til å skjønne hvor alvorlig situasjonen er. Snart er det for sent å gjøre noe. Dersom vil skal kunne bevare kulturarven som egg- og dunvær, må det jo skje noe.

Les også Treningssenter lagde «Booty Zone»: – Blir for dumt når alle skal strebe etter stor rumpe

Eira Ytre-Eide trener på treningsapparat på Rapida Alsgård

Les også Selger legosett til 100.000 kroner: – Ikke så rart at folk stusser

Lego Star Wars