NRK Meny
Normal

Se pressekonferansen som skaper reaksjoner i Helse Nord-ledelsen

Debatten rundt hvorvidt det skal opprettes et PCI-senter i Bodø er opphetet. Etter det NRK erfarer har en pressekonferanse i Tromsø vakt sterke reaksjoner blant ledelsen i Helse Nord.

Fra pressekonferansen

Se video fra pressekonferansen i går.

Fagmiljøet ved Universitetssykehuset i Tromsø stilte i går opp til en pressekonferanse for å forklare hvorfor de er sterkt uenige i forslaget til Helse Nord-direktør Lars Vorland, som går inn for at det skal etableres PCI-senter i Bodø (se faktaboks).

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener utspillet både er provoserende og skuffende, og mener legene er «fullstendig på villspor».

Og etter det NRK erfarer har mobiliseringa fra UNN-legene også vakt sterke reaksjoner langt inn i ledelsen til Helse Nord.

Ingen vil kommentere saken før styremøtet på onsdag, men er opptatte av å få ro.

Administrerende direktør Per Martin Knutsen ved Helgelandssykehuset synes det er synd at debatten har tatt av på den måten den har gjort.

– Jeg tror dette skaper usikkerhet for pasienter i Nordland og ikke minst på Helgeland. Jeg håper det vi har sett så langt får en litt annen vending fremover, sier Knutsen.

Godt tilbud som kan bli bedre

Per Martin Knutsen

Administrerende direktør Per Martin Knutsen ved Helgelandssykehuset.

Foto: Bjørn Leirvik, Helgelandssykehuset

Han stiller seg bak forslaget om å få et PCI-senter i Nordland, og viser til gode diskusjoner i fagmiljøene på Helgelandssykehuset rundt akkurat dette.

– Vi har et godt tilbud for folk i Nord-Norge allerede i dag, men jeg er opptatt av at vi skal ha et likeverdig tilbud for oss som bor på Helgeland. Det har vi sett at det ikke har vært.

Vorland har selv påpekt hvordan hjerteinfarktpasienter fra spesielt Helgelands-regionen har et dårligere tilbud på grunn av lang geografisk avstand til UNN i Tromsø.

– Så vil jeg også påpeke at PCI alene ikke vil bidra til et likeverdig tilbud. Vi må også gjøre en jobb selv i lokalsykehusene, sier Knutsen.

Vil ikke spekulere i utfallet

Styret i Helse Nord skal ta en endelig avgjørelse onsdag i neste uke. Knutsen tror ikke siste ord er sagt.

– Jeg vil ikke spekulere i utfallet, men jeg ser at de får en krevende uke med antakelig forsøk på betydelig påvirkning frem mot møtet.

– Vil dere drive lobbyvirksomhet?

– Vi har gitt vårt svar i høringsrunden, og forholdes oss rolig til det er fattet en beslutning.

NRK har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelinga ved UNN. De velger inntil videre å avstå fra ytterligere kommentarer ut over det som allerede har blitt sagt.

Agneta Johansson gjennomfører PCI-behandling

I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI for pasienter fra hele Nord-Norge. Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for behandling.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK