Hopp til innhold

Ekspertutvalg: – Bør enten legge ned eller styre PCI-tilbudet fra Tromsø

Den allerede mye diskuterte behandlingen av hjertepasienter står igjen på spill i Nordland. I dag kom et ekspertutvalg med en avgjørende rapport.

PCI-senteret i Bodø.

PÅ SPILL: PCI-tilbudet i Bodø er i spill nok en gang, når Helse Nord må kutte kraftig.

Foto: Benjamin Fredriksen

– Utvalget er enstemmig i våre anbefalinger, sier Rune Wiseth.

Han er klinikksjef ved Klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs, og leder for et ekspertutvalg om har sett på PCI-tilbudet i Nord-Norge.

Et tilbud som skapte heftig debatt i sykehusmiljøene i Tromsø og Bodø i 2017. Spørsmålet da var: Burde Nordlandssykehuset få et eget PCI-tilbud?

Blant annet handlet det om hvor vidt det var behov for et slik tilbud i Bodø, og om et eget PCI-senter i Nordlandssykehuset ville gå ut over det allerede godt etablerte og velfungerende tilbudet ved UNN.

Løsningen ble et PCI-tilbud på dagtid.

Etter drøye seks år etter at avgjørelsen ble tatt, ser det ut til at PCI-tilbudet i Bodø har vært en suksess.

Blant annet viser tall fra Avisa Nordland at mer enn 4.000 pasienter blitt behandlet med ulike typer av PCI og utredninger i Bodø siden oppstarten i 2020.

Men tilbudet står igjen på spill.

Les også Overlege i Tromsø advarte mot nytt hjertetilbud i Bodø: – Jeg tok feil

PCI-behandling i Bodø
Thor Trovik og hans nye kollegaer i Bodø behandler Bjarne Edvartsen fra Misvær i Bodø kommune.

Rune Wiseth og Marit Lind snakker om PCI-rapporten

DISKUSJON: Rune Wiseth, leder av ekspertutvalget, og Marit Lind, Helse Nord-direktør, diskuterer rapporten som ble lagt frem fredag.

Foto: Johannes Sæheim Pedersen / Johannes Sæheim Pedersen

Økende andel behandlinger i Bodø

Økonomien i Helse Nord er kritisk dårlig. Dermed er de nødt til å kutte i sine utgifter.

Et av de mulige kuttene er PCI-tilbudet i Bodø, og fredag kom altså Helse Nord med en rapport som kan bli avgjørende.

I presentasjonen av rapporten kommer det frem at det fortsatt er forskjellige oppfatninger av tilbudet mellom Nordlandssykehuset og UNN.

– Tilbakemeldingen er at etableringen av PCI er et stort faglig løft ved Nordlandssykehuset. De ansatte ønsker døgnservice, og mener volumet av pasienter er tilstrekkelig for dette, sier Wiseth.

– Ved UNN er de bekymret for nedgang i antall pasienter, noe de mener går ut over utdanning og forskningen på feltet.

Finnmarkssykehuset merker ingen endring i tilbudet, ifølge rapporten, mens Helgelandssykehuset rapporterer at de opplever bedre tilgjengelighet for behandling etter etableringen i Bodø.

Også de ansatte på Helgeland ønsker et døgntilbud ved Nordlandssykehuset.

Fagmiljøet

STORT OPPMØTE: Da PCI-debatten raste i 2017 stilte en stor samling fagfolk innen hjertemedisin opp for innstendig å be styret i Helse Nord om ikke å etablere et PCI-senter i Bodø.

Foto: Fabian Ubeda

Statistikken til utvalget viser også at andelen behandlinger har økt hvert år i Bodø, og naturlig nok gått ned i Tromsø. Likevel er den klart største andelen behandlinger gjennomført ved UNN.

Rapporten viser videre at det har vært en positiv endring når det gjelder at pasientene får nødvendig behandling innen anbefalt tid etter etableringen i Bodø.

– Vi ser også at det er gode resultater på hjerteinfarktbehandling i Helse Nord, sier Rune Wiseth.

– Men vi ser samtidig ikke en tydelig helsegevinst med etablering av PCI i Bodø.

Dårligere utdanningsmuligheter og mangel på et høyvolumsenter i Nord-Norge bekymrer utvalget. I tillegg ser de også at samarbeidet mellom Nordlandssykehuset og UNN ikke er godt nok.

Utvalget har i tillegg sett økonomien i etableringen av PCI i Bodø. Resultatet er dårligere enn forventet.

Les også Økonomien kritisk i Helse Nord: – Det er Follobanar vi snakkar om

UNN

Ikke bærekraftig

Det viser seg også at driften av har vært dyrere enn først antatt.

Blant annet har driftskostnadene økt med cirka 10 millioner mer enn det styret så for seg da de tok avgjørelsen i 2017. I tillegg har driftsinntektene gått ned.

– Men det skyldes blant annet at kostnadene per opphold har økt i denne perioden, sier Wiseth.

Samtidig har Helse Nord spart penger på transport etter at de fikk på plass et PCI-senter i Bodø.

Utvalgets konklusjon er dermed følgende:

Dagens situasjon med to nærmest uavhenige/konkurrerende sentre, begge med begrensede volumer og sviktende samarbeid, er etter utvalgets mening ikke et bærekraftig alternativ å viderefølge.

PCI-utvalgets rapport

Hovedårsaken er det dårlige samarbeidet, og nedgang i antall pasienter.

– Ser du på volum, behov og forventet volum fremover, så er det egentlig overkapasitet på UNN og ved Nordlandssykehuset i dag. Og med dagens situasjon, med manglende samarbeid, hvor sykehusene nærmest konkurrere med hverandre, så er dagens situasjon ikke bærekraftig videre, sier Wiseth.

Ekspertutvalget mener derfor at Helse Nord har to alternativer:

  1. Fortsette å tilby PCI i Bodø, men at det da er UNN som har det faglige ansvaret.
  2. Å avvikle PCI-tilbudet i Bodø.

Utvalget selv mener at Helse Nord bør gå for det første alternativet, altså å beholde PCI-tilbudet i Bodø.

Dersom de gjør det, understreker Rune Wiseth at det må endringer til.

Rune Wiseth, leder for ekspertgruppen som har evaluert PCI-tilbudet

TYDELIG: Rune Wiseth mener at dagens PCI-tilbud må endres.

Foto: Johannes Sæheim Pedersen / Johannes Sæheim Pedersen

Gir mye ansvar til UNN

Som nevnt mener utvalget at det er viktig at UNN får det faglige ansvaret for PCI-tilbudet i Nord-Norge.

Med dette mener de at UNN skal ha ansvar for utdanning av tilstrekkelig antall operatører i Helse Nord.

De skal også definerer hvilke prosedyrer som skal gjøres ved Nordlandssykehuset og hva som skal sentraliseres.

Utvalget mener også at samarbeidet mellom de to sykehusene må også bli bedre.

– Samarbeidet i dag fører blant annet til at utviklingen av tilbudet for både for pasientene og utdanningen av fagfolk blir svekket. Over tid kan de føre til at folk i Nord-Norge får et dårligere tilbud enn i resten av landet, sier Wiseth.

Utvalget anbefaler videre å beholde tilbudet i Bodø som et dagtilbud.

Under pressekonferansen forklarte Rune Wiseth hvorfor de mener den beste løsningen er å videreføre tilbudet i Bodø:

– Rapporten vår viser at det ikke er noen tydelig helseeffekt av etableringen i Bodø. Samtidig ser vi at det er tydelige fordeler for transport og reise. Vi skal ikke underslå verdien at pasienter på Helgeland slipper å reise til Tromsø for behandling, sier han.

Les også Én av tre i sykehusstyrene i nord bor ikke i nord: – Et veldig dårlig signal

Styremøte Helse Nord

Helse Nord kan ikke gi tydelig svar

Styret i Helse Nord skal diskutere saken i mai.

Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord, ønsker ikke å konkludere noe i forkant av det styremøtet.

– Det er for tidlig å si noe om hva vi kommer til å lande på. Alt i alt er mener vi utvalget har levert et godt faglig grunnlag for styresaken vi skal lage, sier Lind.

Nordlandssykehuset har foreløpig ikke kommentert saken. Og fagfolkene på UNN holder litt igjen i sine kommentarer.

Helse Nord-direktør Marit Lind kommenterer PCI-rapporten

MÅ LESE GRUNDIG: Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord, skal nå ta et dypdykk i den ferske rapporten.

Foto: Johannes Sæheim Pedersen / Johannes Sæheim Pedersen

– Først og fremst vil vi si at vi er glad for at rapporten er grundig. Men vi vil sette oss mer inn i den før vi kommer med uttalelse til anbefalingene, sier leder ved hjertemedisinsk avdeling ved UNN, Andreas Kristensen.

Han innrømmer at samarbeidet mellom Nordlandssykehuset og UNN ikke har vært knirkefritt.

– Vi har forsøkt å få til felles faglig retningslinjer, felles praksis og retningslinjer for pasientene. Vi har også forsøkt å få til skriftlige samarbeidsavtaler. Vi føler vi har gjort det vi kunne for å få til et godt samarbeid, men vi skal ikke legge skjul på at det har vært utfordringer til å komme til enighet mellom sykehusledelsene.

Overlege ved hjertemedisinsk avdeling, Terje Steigen, innrømmer prosessen er langt fra ferdig.

– Det ligger et arbeid foran oss og ikke minst styret i Helse Nord, og jeg tror vi skal overlate til dem å ta stilling til dette skal organiseres. Det viktigste for meg og for alle er at vi har et godt tilbud til pasienter i landsdelen og da må samarbeidet fungere, sier Steigen.

To mannlige leger i sykehuskorridor.

AVVENTER: Andreas Kristensen (til høyre) og Terje Steigen ved UNN er spent på hva som blir konklusjonen til Helse Nord rundt PCI.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK