– De prøver å true Helse Nord til å ta en annen beslutning

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener det er provoserende og skuffende at fagmiljøet ved Universitetssykehuset i Tromsø nærmest truer styremedlemmene i Helse Nord til å stemme mot innstillingen fra direktøren i PCI-saken.

Fagmiljøet

Det var en stor samling fagfolk innen hjertemedisin som stilte opp for innstendig å be styret i Helse Nord om ikke å vedta forslaget fra Helse Nord-direktøren om å etablere et PCI-senter i Bodø.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Jeg mener man er fullstendig på villspor når man nå går inn og nærmest lager en aksjon på et tidspunkt hvor vi har fått de faglige svarene, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Denne uken ble det kjent at Helse Nord-direktør Lars Vorland går inn for at det skal etableres et såkalt PCI-senter i Bodø.

Det falt ikke i god jord hos fagmiljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Norvoll

Fylkesleder Tomas Norvoll (Ap).

Foto: Øystein Nygård / NRK

Ifølge overlege ved akuttmedisinsk klinikk ved UNN, Mads Gilbert, vil forslaget dersom det blir vedtatt svekke og ikke styrke det samlede tilbudet til hjertepasientene i nord.

– Vi ber derfor alle styremedlemmene i Helse Nord om å stemme imot forslaget fra Lars Vorland, sa Gilbert i går.

– Vi vil appellere på det mest innstendige, til hvert enkelt styremedlem i Helse Nord, om å avvise vedtaksforslaget om to PCI-senter.

– Må gjøre det som er best for hele Nord-Norge

Norvoll er skuffet over utspillet, og liker dårlig at man «prøver å true Helse Nord til å ta en annen beslutning».

– Nå har vi fått en veldig grundig faglig utredning fra Helse Nord som sier tydelig at den beste modellen er at vi bygger opp og styrker det miljøet som er i Tromsø, samtidig som man gir PCI-behandling også her i Nordland.

– Jeg tenker at man bør slutte med revirhevding, og jobbe for det som åpenbart er det beste for hele Nord-Norge, sier Norvoll.

Han mener det nå er viktig at man forsøker å roe ned diskusjonen foran Helse Nords styremøte neste uke.

Ikke rivalisering

Men fagmiljøet ved Universitetssykehuset mener det er viktig at de sier tydelig fra. ​

– Dette er ikke en rivalisering mellom Tromsø og Bodø eller UNN og Nordlandssykehuset, men vi mener at et PCI-senter i Bodø ikke vil gi et bedre tilbud til denne pasientgruppen, mener Gilbert.

Han mener det er mye viktigere å oppgradere det behandlingstilbudet før pasientene når sykehuset, blant annet med nytt og bedre utstyr for prehospital trombolyse, altså behandling av hjerteinfarkt før pasientene kommer seg til sykehus.

Representantene for fagmiljøene på UNN mener også at etableringen av et PCI-senter i Bodø kan virke splittende og ikke styrkende når det kommer til kompetanseutvikling.

Det er uvisst hva det vil koste å etablere et slikt senter, men likevel mener Vorland at det er en investering Helse Nord bør prioritere.

Agneta Johansson gjennomfører PCI-behandling

I Sverige, som her i Sunderby, er det mange flere sykehus enn i Norge som utfører PCI. I Nord-Norge er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI for pasienter fra hele Nord-Norge. Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for behandling.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK