Samferdselsministeren: – Polarsirkelen lufthavn skal bygges så fort som mulig

Avinor har etterlyst klarsignal til bygging av Polarsirkelen lufthavn. Nå lover samferdselsministeren at bestillingen er like rundt hjørnet.

Polarsirkelen lufthavn på Hauan, Mo i Rana

Polarsirkelen lufthavn skal bygges 7–8 kilometer øst for sentrum i Mo i Rana. Den nye flyplassen skal erstatte flyplassen på Røssvoll.

Foto: Nordic - office of Architecture

Avinor har allerede fått oppdraget om bygging av ny lufthavn i Bodø. På Polarsirkelen lufthavn i Rana venter Avinor fortsatt på klarsignal fra departementet, og er skeptiske til om byggingen kan starte i 2018.

Under et besøk i Rana avfeier nå samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) at uenighet om finansieringen er årsaken til at Avinor ikke har fått oppdraget.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Foto: NRK

– Dette handler ikke om partipolitikk, men er en rent praktisk greie. Embetsverket må få stokket beina, slik at bestillingen til Avinor kan gjennomføres uten for mye spørsmål frem og tilbake, sier Solvik-Olsen.

Når de nå har fått konkludert med Bodø, ligger veien klar for å fokusere på Polarsirkelen lufthavn i Rana kommune.

Til høsten

– I Bodø skal det også bygges en ny bydel, og de ligger derfor raskere i løypen. Men nå har vi konkludert der, og da kan vi jobbe videre med Polarsirkelen. Dette er et stort prosjekt som må ha et generasjonsperspektiv. Da handler det ikke bare om å komme raskest mulig i gang, vi må også ha et godt samarbeid med lokale aktører, påpeker samferdselsministeren.

Han legger likevel vekt på at så fort det praktiske arbeidet er gjort unna, vil de sende oppdraget til Avinor. Samferdselsdepartementet opplyser til NRK at oppdraget etter planen vil gis Avinor i løpet av høsten.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan i Rana

Regjeringen setter av 1,47 milliarder kroner til ny flyplass i Mo i Rana. Det tas sikte på oppstart med lokale bidrag på opp mot 600 millioner kroner.

Illustrasjon: Olav Vinjerui / Avinor

Håper spaden settes i jorda i 2018

Det har blitt utarbeidet ulike rapporter i forbindelse med lufthavnprosjektet i Rana, ikke alle har kommet til samme konklusjon.

For eksempel konkluderte en rapport Urbanet lagde på oppdrag fra Samferdselsdepartementet med at det trolig ikke vil være grunnlag for å benytte jetfly, noe som vil være viktig for at flyplassen skal være samfunnsøkonomisk nyttig.

Andre rapporter har vært mer positive. En rapport Møreforsking lagde på oppdrag fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling viste for eksempel at Hauan-flyplassen vil kunne gi en samfunnsmessig gevinst på 1,2 milliarder.

I en pressekonferanse 24. juni sa Rana-ordfører Geir Waage at han håper spaden settes i jorda i 2018.

– Det finnes 6–7 ulike rapporter, og så er det en rapport fra Urbanet som har et veldig lavt estimat på hvor mye folk som kommer til å reise fra Hauan mens alle der andre peker i en helt annen retning.

– Dette er det enkelttiltaket som på tvers av kommunegrenser, offentlig- og privat sektor vil bidra til vekst for stor deler av Helgeland. Det gleder jeg meg over, sa Waage da.