Hopp til innhold

Avinorsjefen: – Tror ikke på byggestart allerede i 2018

– Det er for mange ubesvarte spørsmål rundt finansieringen av den planlagte storflyplassen, mener Avinor-sjef Dag Falk-Petersen. Men det legger uansett ingen demper på optimismen i Rana.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan, Mo i Rana

Polarsirkelen lufthavn skal bygges 7–8 kilometer øst for sentrum i Mo i Rana. Den nye flyplassen skal erstatte flyplassen på Røssvoll.

Illustrasjon: Nordic - office of Architecture

– Vi må kunne tillate oss å være optimistisk. Det skulle bare mangle på vegne av næringslivet og befolkninga i regionen, sier Henrik Johansen, som er leder for Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Denne uken kunne lokalt næringsliv slippe jubelen løs: Nasjonal transportplan (NTP) ble enstemmig vedtatt i Stortinget, og det betyr ny flyplass i både Bodø og Rana.

Sistnevnte et prosjekt det har vært knyttet særlig mye debatt rundt, siden Avinor har forutsatt at realisering av Hauan innebærer nedlegging flyplassen i Mosjøen. Likevel har politikerne lovet å beholde dagens lufthavnstruktur.

Nå vil Rana-ordføreren og lederen for interesseorganisasjonen lokalt se framover, og skal vi tro dem begge blir spaden satt i jorda alt i 2018.

– Vi er helt sikre på at dette vil komme på plass både med dagens regjering og en eventuelt ny regjering, sier Johansen.

LUFTFARTSSEMINAR PÅ STORTINGET

– Vi har anbefalt å bygge på Hauan og legge ned i Mosjøen. Stortinget har sagt noe annet, så får vi se hva brevet fra regjeringa sier, bemerker Dag Falk-Petersen. Til Helgelendingen sier han at den økonomiske situasjonen for prosjektet på Hauan vil bli «krevende».

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Usikker finansiering

Men Avinor, som skal bygge og drifte den nye flyplassen er ikke like optimistisk som ildsjelene i Rana.

– Jeg har hørt rykter om at ordføreren alt har kjøpt spade, men jeg tror 2018 er veldig optimistisk. Først må vi få oppdraget, så skal vi gjennom detaljprosjektering, en anbudsprosess og kvalitetssikring av kostnader, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Det viktigste usikkerhetsmomentet er finansieringsløsningen, ifølge Falk-Petersen.

– Det står at staten skal inn i andre planperiode, og den begynner ikke før i 2024. Det står heller ikke når i planperioden staten kommer inn med midlene.

Vil ikke gå inn i en usikker situasjon

Polarsirkelen lufthavn, Hauan i Rana

Regjeringen setter av 1,47 milliarder kroner til ny flyplass i Mo i Rana. Det tas sikte på oppstart med lokale bidrag på opp mot 600 millioner kroner.

Illustrasjon: Olav Vinjerui / Avinor

I NTP legger regjering med samarbeidspartier 1,47 milliarder på bordet til flyplass i Rana, som er beregnet til å koste to milliarder totalt. De siste 600 millionene er det opp til Rana kommune og lokalt næringsliv å finansiere. Det vil si: Med mindre Ap kommer til makta, for de vil at staten skal ta hele regninga.

Om man uansett kan bruke de lokale midlene først for å komme i gang med bygging neste år – for så å finne løsning med en mellomfinansiering frem til resten av pengene kommer tidligst i 2024, sier Falk-Petersen følgende:

– Vi har ikke hatt noen slike diskusjoner, og det er ikke opp til oss å vurdere. I det som er behandlet i Stortinget ligger finansiering inne fra 2024–2029. Så får vi se hva regjeringa sier. Det er det vi venter på nå, brevet med oppdraget fra departementet.

– Men vil du helst ha alle midlene på plass, fremfor å starte nå og så fortsette senere?

– Å starte bygging for så å stoppe opp noen år virker uhensiktsmessig, og ikke noe vi har gjort før. Det finnes etter det jeg ser få argumenter for å gjøre det. Vi kan ikke gå inn i en usikker situasjon, det tjener ingen.

– Har Norges største ryggen

Henrik Johansen

Henrik Johansen er som vanlig optimist. – Et samlet storting har vedtatt oppstart raskest mulig, og det er ikke noe som er raskere enn raskest mulig, sier han.

Foto: Frank Nygård / NRK

Henrik Johansen avviser at det er usikkerhet rundt finansieringen. De kommunale midlene er i boks, og næringslivet står klare til å investere.

– Vi kommer til å skaffe de midlene når vi har hatt tilstrekkelig dialog med staten om betingelsene for hvordan de lokale midlene skal settes i arbeid. Vi har blant de tyngste næringsutøverne i hele Norge i ryggen som investorer.

Hvilke betingelser investorene setter er det for tidlig å si noe om. Men noen ren pengegave er det ikke snakk om.

– Vi er åpen for en dialog med departementet og Avinor. Vi har ingen prinsipper, annet enn at det må være forsvarlig og sette spaden i jorda raskest mulig, i tråd med det som Stortinget har vedtatt.

Henrik Johansen sier han forstår at man kan være «litt usikker», og at han selvsagt har respekt for det.

– Vi vil sette all usikkerhet til side. Det første som må på plass er å få fasiten på hvor mye det vil koste å starte opp.

Næringslivet på Helgeland er ifølge Johansen raske til å snu seg dersom løsninga kommer på plass.

Veibygging og utsprenging er tilstrekkelig planlagt til at man nokså raskt kan komme i gang med en konkurranse på anleggsarbeidet. Så kan man over tid få gjort det som er nødvendig prosjektering på byggmasse og instrumentering.