Hopp til innhold

Erna gir grønt lys for ny flyplass til 5 mrd.

– Dette er en milepæl for Bodø, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse, hvor hun kunngjorde at regjeringen bevilger 2,4 milliarder kroner til å flytte flyplassen i Bodø 900 meter.

Ny by, ny flyplass

NY BYDEL: Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya, og det er meningen at arealene etter flytting skal frigjøres, slik at det kan etableres en helt ny bydel. Noe lignende er aldri gjort tidligere.

Foto: BODØ KOMMUNE

En ny lufthavn i Bodø skal stå ferdig i 2025 og vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.

Prosjektet – som går ut på å flytte dagens rullebane 900 meter ut mot sjøkanten – omtales som den viktigste strategiske saken for Bodø kommune på 100 år.

Lover 2,4 milliarder

I sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) gikk både Avinor og de andre transportetatene inn for at det skal bygges ny lufthavn i Bodø. I dag kom endelig finansieringen på plass – 2,4 milliarder kroner i friske midler i NTP fra regjeringen.

– Dette er en milepæl for Bodø. Regjeringen, Venstre og KrF er enige om å sette i gang by- og flyplassprosjektet i Bodø i den første perioden av planperioden, og den nye flyplassen skal stå ferdig i 2025, sier statsminister Erna Solberg.

Resten av finansieringen er det Avinor og eiendomsselskapet som skal står for.

Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya, og omtales som Bodøs indrefilet. Det er meningen at arealene etter flytting skal frigjøres, slik at det kan etableres en helt ny bydel.

– Målet er å bygge opp et nullutslipps byområde med 2.500 nye boliger. Planen har vakt interesse over hele Europa, sier prosjektleder Daniel Bjarmann-Simonsen i Ny by, ny flyplass.

Vil stå ferdig i 2025

Statssekretær Tom Cato Karlsen og lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) og lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen tok i dag imot rapportene om den nye flyplassen i januar i år.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Avinor konkluderer med at en ny flyplass, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, terminalbygg og nødvendige driftsfasiliteter, vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.

– Prosjektet er fullfinansiert fra 1.1. 2018, og vil kunne stå ferdig i første kvartal av 2025, sier statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp).

Mye dyrere enn planlagt

Den totale prislappen var først beregnet til 2–3 milliarder kroner.

I kostnadene inngår ikke opprydding av miljøforurensning. Dette forutsettes dekket av Forsvaret. Kostnadene til fjerning av Forsvarets infrastruktur skal utredes senere og er ikke tatt med.

Avinors egenandel av finansieringen av ny lufthavn er anslått å utgjøre mellom 1,4 og 1,65 milliarder kroner.

Skal håndtere større fly

Avinor mener videre at den nye flyplassen vil kunne stå klar mellom 2024 og 2026. Den vil være dimensjonert etter sivile behov, og det foreslås blant annet en rullebane som vil kunne håndtere større fly til vestkysten av USA uten begrensninger.

Bodø lufthavn er også i dag en ren sivil lufthavn, men fram til 2022 vil den planlagte byggingen av en ny lufthavn foregå samtidig med at Forsvaret har aktivitet på flystasjonen.

I rapporten heter det at Forsvaret utreder Bodø lufthavns framtidige rolle i totalforsvarssammenheng og at detaljer knyttet til dette vil bli avklart i løpet av 2017.

NTP for perioden 2018–2029 legges fram for Stortinget våren 2017. Regjeringen og støttepartiene skal være i sluttspurten av forhandlingene om planen, og presenterte tirsdag flere satsinger rundt omkring i landet.

Ny rullebane ved Bodø hovedflystasjon

Rullebanen skal flyttes 900 meter lenger ut mot sjøkanten, for å gi plass til en ny bydel i Nord-Norges nest største by.

Foto: Grafikk: Team Bodø