Hopp til innhold

Avinor: – Vil bruke ett år på å gå gjennom planene for Polarsirkelen lufthavn på nytt

Tre år etter at Erna Solberg satte spaden i jorden, varsler Avinor at de må bruke minst ett år på å gå gjennom planene på nytt.

Erna Solberg får siste oppdatering om Hauan

TROSSET REGNET: Det var vått da statsminister Erna Solberg i 2017 fikk være med å sette spaden i jorda for den nye storflyplassen i Rana.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det er ikke bygd en regional stamflyplass i Norge på 40 år, og Polarsirkelen lufthavn i Mo i Rana skulle bli den første.

I fem år har forprosjektet for den ny lufthavnen på Hauan vært ferdig, og byggestart var planlagt til høsten.

Nå varsler Avinor at planene er for gamle, og derfor må kvalitetssikres.

Polarsirkelen lufthavn øst for Mo i Rana skal starte byggingen 1. august i år, og målet er at den skal stå ferdig i løpet av 2023.

Nå kan mye tyde på at byggingen av den nye lufthavnen blir satt ytterligere på vent.

Omstridt flyplassprosjekt

Planen om en ny stor lufthavn på Helgeland er ikke ny.

I flere tiår har kommunene i regionen diskutert, utredet og kranglet om hvor en fremtidig ny storflyplass for regionen burde ligge.

Til sommeren er det tre år siden statsminister Erna Solberg satte den symbolske spaden i jorda på Hauan, vel ei mil øst for Mo i Rana. Endelig skulle det skje. Planen var at private krefter skulle stå for utbyggingen, med byggestart i 2018.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan i Rana

Ny lufthavn ved E12 like øst for Mo i Rana skal bygges med lang rullebane, veier og tilliggende infrastruktur, terminalbygg, driftsbygg og tekniske anlegg.

Foto: Olav Vinjerui / Avinor

Slik gikk det ikke. Prosjektet har møtt på flere hindringer underveis.

Senest i fjor understreket Avinor i et brev til Samferdselsdepartementet at de ikke hadde ønske om å bygge eller drifte en ny flyplass i Rana.

I det samme brevet skrev konserndirektør for drift og infrastruktur Stine Ramstad Westby at prosjektet ikke er «samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsamt».

Siden den gang er økonomien i Avinor ytterligere svekket. Denne uka ble det kjent at Avinor stanser prosjekter på over én milliard kroner i år på grunn av koronakrisen.

20. mars i år ba imidlertid regjeringen Avinor overta utbyggingen av storflyplassen i Rana.

Avinor: – Planene for gamle

I mellomtiden har det gått fem år siden forprosjektet ble laget. Det blir for gammelt, ifølge Avinor.

Selv om regjeringen har bedt Avinor om å overta byggingen, har de fortsatt ikke sendt ut den såkalte oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartemenetet

– Så fremt vi har ledig kapasitet, vil vi bruke ett år fra oppdragsbeskrivelsen kommer fra Samferdselsdepartementet. Forprosjektet ble ferdigstilt i 2015, og vi er nødt til å gå gjennom det på nytt. Så skal det være en ekstern kvalitetssikring, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til NRK.

Hareide: – Må kvalitetssikres

Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef Avinor

– Vi venter på oppdragsbeskrivelsen fra Samferdselsdepartementet. Inntil den foreligger har vi ingen konkrete svar på når vi kan komme i gang, sier Gurli Høeg Ulverud i Avinor

Foto: Tommy Normann

Regjeringen har vedtatt å bevilge 1,47 milliarder kroner til prosjektet gjennom Nasjonal Transportplan, penger som først kommer tidligst 2024.

Det statlige bidraget forutsetter at et lokalt bidrag dekker de resterende utgiftene opp mot 600 millioner kroner.

Rana kommune og næringslivet lokalt har inngått et spleiselag, hvor de skal bidra med 300 millioner kroner hver.

I fjor satte Polarsirkelen Lufthavnutvikling i gang en anbudsprosess etter avtale med regjeringen.

I januar i år ble Peab Anlegg AS tildelt kontrakten til en verdi av 1,7 miliarder kroner.

Knut Arild Hareide på ferja ut til Aukra

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er optimistisk på Ranas vegne.

Foto: Ann-Eli Nøsen / NRK

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier regjeringen fortsatt ønsker en flyplass i Rana, og at de vil be Avinor prioritere dette arbeidet.

– Men alle prosjekter må kvalitetssikret. Vi må ha kontroll med prosjektet, og Avinor er den beste til å gjøre det.

Avinor har dårlig økonomi, vil det være aktuelt for regjeringen å bidra?

– Det er ingen tvil om at Avinor har mistet store inntekter. Men dette er dette er et prosjekt Avinor må prirotere. Det har ikke vært en god, offentlig kontroll av dette prosjektet tidligere. Stortinget forventer en slik gjennomføring.

I dag er luftfarten i en ekstraordinær situasjon, men Hareide tror vi skal komme tilbake til en normal situasjon, og da mener han at Norge trenger gode lufthavner landet rundt.

– På Helgeland trengs det nettopp en ny lufthavn, og vi sier tydelig at vi lytter til regionen. Vi ønsker å ha denne ved Mo, og det skal vi gjennomføre, sier han.

Vil bygge selv

Styreleder Erik Wulfsberg og daglig leder Henrik Johansen ved Polarsirkelen lufthavnsutvikling

NY FLYPLASS: Det er ikke bygd en regional stamflyplass i Norge på 40 år, og styreleder Erik Wulfsberg og daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling håper på snarlig oppstart på Hauan utenfor Mo i Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK

Avinor kommer til å bruke minst et år på utrede ny flyplass i Rana, fra når utredningen starter. Og når det skjer vet ikke Avinor.

Beskjeden har nemlig ikke kommet fra departementet.

– Når den kommer vil vi bruke et år fra oppdragsbeskrivelsen kommer. Veien videre etter det året får vi komme tilbake til når vi har gått igjennom alt sammen, sier Gurli Høeg Ulverud i Avinor.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier at oppdragsbrevet kommer i løpet av kort tid.

– Vi vil vurdere om dette kan bli et prosjekt som kan bli et offentlig-privat samarbeid .

Sjefredaktør: – Nok utredet

Sjefredaktør Marit Ulriksen i Rana Blad mener det er forstemmende å registrere det hun oppfatter som ei særdeles lunken holdning fra Avinor.

– Storflyplassen på Helgeland er utredet, gang på gang på gang. Den er vedtatt bygd med oppstart snarest mulig. Det er konkludert med at det ikke er noe i regelverket som er til hinder for at aksjene i PLU overdras til Avinor, slik at prosjektet kan videreføres med full kontinuitet.

Peab Anlegg og Hæhre har også bekreftet at de er beredt til å starte bygginga av flyplassen i august.

– Når kommunikasjonssjefen bruker ord som «så fremt vi har tid», bør samferdselsminister Knut Arild Hareide ta et strammere grep om prosessen og gjøre det klinkende klart overfor Avinor hva regjeringa legger i at Avinor skal prioritere arbeidet med ny storflyplass på Helgeland.

Hun minner om at Avinor eies av staten og eierskapet forvaltes av Samferdselsdepartementet.

– Da kan ikke Avinor ignorere klare politiske vedtak og signaler. Og det hersker ingen tvil om hva som er bestemt skal gjennomføres – det skal bygges en ny stor flyplass på Helgeland snarest.

– Ser frem til et godt samarbeid

Daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) sier at de ser fram til et godt samarbeid med Avinor om bygging av flyplass.

– Prosjektet vil ikke belaste Avinors koronarammede økonomi, den finansieres i sin helhet av staten og lokale bidrag. Og svært egnet som tiltak for å få hjulene i gang. Få regionen og Norge ut av krisen.

Han mener kontrakten som allerede ligger der kan overføres til Avinor.

– Avinors standard og krav til utforming av lufthavn er ivaretatt i arbeidet. PLU sin byggherreorganisasjon har også erfaring fra arbeid i Avinor. Vi har lyktes å mobilisere markedet og oppnå en pris for samlet utbygging innenfor rammen av NTP.

– Kontrakten er også fleksibel med henhold til å gjøre tilpasninger underveis i detaljprosjekteringen i samspill mellom byggherre og leverandør. PLUs solide prosjektteam kan også bistå i utbyggingen. Begge deler vil avlaste Avinor som jo står midt i koronakrisen. Avinor vil få muligheten til å overta stafettpinnen som har løftet fra et godt forprosjektet til et oppstartsklart byggeprosjekt. Markedet har allerede kvalitetssikret kostnaden, som jo er det viktigste av alt å være trygg på.

Storflyplass Hauan

BLIR UTSATT?: Polarsirkelen lufthavn skal bygges 7–8 kilometer øst for sentrum i Mo i Rana. Den nye flyplassen skal erstatte flyplassen på Røssvoll. Avinor vil bruke ett år for å gjennom gå planene for en ny flyplass i Rana, basert på planene fra 2015.

Foto: Nordic - office of Architecture