Hopp til innhold

PLU vil selv stå som byggherre for den nye storflyplassen

Polarsirkelen lufthavn vil selv være byggherre, stå for hele prosjektet og sørge for finansiering av den nye storflyplassen i Rana, inntil pengene kommer i 2024. – Mye finansiering gjenstår, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Erna Solberg får siste oppdatering om Hauan

TROSSET REGNET: Det var vått da statsminister Erna Solberg fikk se hvor den nye storflyplassen i Rana skal ligge. Men humøret var på topp.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Næringslivet og Rana kommune er klar på at spaden skal i jorda i løpet av 2018, og i dag presenterte de et utkast for statsministeren og samferdselsministeren for hvordan de kan få dette til.

Henrik Johansen

Daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Polarsirkelen lufthavn vil selv være byggherre, stå for hele prosjektet og finne finansiering inntil pengene kommer i siste del av planperioden i Nasjonale transportplan, sier daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

I Nasjonal Transportplan la regjeringen og samarbeidspartiene 1,47 milliarder på bordet til flyplassen som er beregnet til å koste to milliarder kroner. Pengene skal komme i andre del av Nasjonal Transportplan – det vil si tidligst i 2024.

De siste 600 millionene er det, i regjeringens forslag, opp til Rana kommune og lokalt næringsliv å finansiere.

Vil gi rask oppstart

Johansen tror løsningen som ble skissert i dag kan sikre oppstart så raskt som mulig.

– En løsning kan være å gå ut i markedet og får de reelle prisene på hva det vil koste å bygge flyplassen. Vi tror at en slik modell, i tråd med det man har erfart i det statlig eide aksjeselskapet Nye veier, kan gi en billigere og raskere løsning enn ved å vente.

– Men kan PLU være byggherre? Det er jo Avinor som skal drifte og drive flyplassen?

– Det flotte i avtalen mellom regjeringspartiene, og Stortingets vedtak i Nasjonal transportplan, er at man åpner for alternative metoder. Det betyr utviklingskontrakter der man kan bygge lufthavnen og overlevere til de som skal eie og drive. Vi er enige lokalt om at vi kan ta den rollen i nært samarbeid med Avinor, sier Johansen.

Flertall i Stortinget

Solvik Olsen ga i dag uttrykk for at han er usikker på hva en annen regjering vil gjøre med flyplassen. Men selv om flyplassen er omstridt lokalt på Helgeland, er det et bredt flertall på Stortinget for prosjektet.

– Vi har tverrpolitisk forankring i Stortinget. Muligheten for utviklingskontrakt ligger forankret i alle politiske leire. Vi behøver ikke å begynne med blanke ark dersom det skulle bli en ny regjering, sier Johansen.

Han ser for seg at anbudspapirene kan gå ut i løpet av 2017, i god til før behandlingen i Stortinget i 2018.

– Slik kan vi komme i gang med dialogen med entreprenørene, og få fram en markedspris på flyplassen. Jo raskere vi kommer i gang, jo billigere vil det bli. Og vi vil få kvalitetssikret prosjektet før stortingsbehandlingen, sier han.

– Mye finansiering gjenstår

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) synes tanken om en lokal byggherreorganisasjon er interessant og spennende.

– Men det er ikke bare å sette i gang. Det er ganske mye finansiering som må på plass fra lokale aktører. Dersom de oppretter en slik organisasjon som fiansiereer byggingen, må de ha en lokal mellomfinansiering, sier Solvik-Olsen til NRK.

Har konsesjon

Polarsirkelen lufthavnutvikling har fått den konsesjonen de trenger fra Samferdselsdepartementet, og trenger ikke ytterligere klarsignal fra Luftfartstilsynet for å starte utbyggingen.

De som skal bygge flyplassen er godt kjent med regelverket som gjelder for en utbygging, og vi forventer at de holder seg innenfor dette regelverket. De vil etterhvert trenge en godkjenning fra oss på utformingen av lufthavnen. Den vil vi behandle når den foreligger oss, sier fagdirektør, Wenche Olsen.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan i Rana

Polarsirkelen lufthavn skal bygges 7–8 kilometer øst for sentrum i Mo i Rana. Den nye flyplassen skal erstatte flyplassen på Røssvoll.

Foto: Olav Vinjerui / Avinor