Hopp til innhold

Avinor vil ikke utvikle storflyplass i Rana: – Ikke økonomisk lønnsomt

Avinor kan hjelpe den fremtidige lufthavnen med kompetanse. Men de understreker at de ikke vil bygge eller drive en storflyplass i Mo i Rana.

Polarsirkelen lufthavn på Hauan, Mo i Rana

Polarsirkelen lufthavn skal bygges 7–8 kilometer øst for sentrum i Mo i Rana. Den nye storflyplassen skal erstatte kortbaneflyplassen på Røssvoll.

Foto: Nordic - office of Architecture

Tidligst i 2024 kommer milliardene fra staten til å bygge ny storflyplass i Mo i Rana.

Fram til den tid har private initiativtakere bestemt at de skal få bygget flyplassen selv. Det vil gjøre flyplassen til Norges andre flyplass som drives privat.

Bygging og drift blir derimot uten Avinors hjelp, ifølge et brev til Samferdselsdepartementet som Helgelands Blad har fått tilgang til.

«Avinor har heller ikkje i sin finansielle plan medteke drift av ei ny stor lufthamn. Prosjektet er ikkje samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsamt», står det blant annet i brevet som er signert Stine Ramstad Westby, konserndirektør for drift og infrastruktur i Avinor.

Polarsirkelen lufthavn på Hauan, Mo i Rana

I forslaget til Nasjonal transportplan går regjeringen inn for å bygge ny flypass i Rana.

Foto: Nordic - office of Architecture

Avtale om kompetansedeling

Brevet fra Avinor er et svar til Samferdselsdepartementet, hvor de ber dem hjelpe Polarsirkelen Lufthavnsutvikling (PLU) i anbudskonkurransen.

Avinor skriver at de kan bidra med kompetanse hvis de har kapasitet, så lenge PLU står for kostnadene.

En ny storflyplass på Hauan utenfor Mo i Rana er anslått å koste 2,1 milliarder kroner.

Regjeringen har i Nasjonal transportplan (NTP) planlagt å bidra med 1,5 milliarder av disse, men pengene kommer først i del to av planen.

Om Avinor skal ta del i prosjektet er opp til Regjeringen, men ut ifra brevet vil ikke selskapet ta del i hverken drift eller bygging av flyplassen.

Det ser ikke daglig leder i PLU, Henrik Johansen, på som et stort problem.

PLU-sjef Henrik Johansen

PLU-sjef Henrik Johansen.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi har inngått en formell samarbeidsavtale med Avinor ved at de bistår PLU med det vi trenger av kompetanse. På den måten blir konkurransegrunnlaget best mulig.

– Er det problematisk at de i tillegg skriver at den nye flyplassen ikke blir lønnsom?

– PLU planlegger et konsept som gir store samfunnsøkonomiske gevinster, opp til 3,9 milliarder kroner. Både samfunns- og bedriftsøkonomi er avhengig av hvilke analyser man legger til grunn.

Handler det bare om hvor flyplassen skal ligge, eller er det noe mer bak?

Handler det bare om hvor flyplassen skal ligge, eller er det noe mer bak?

– Norgeshistoriens største spleiselag

Johansen sier at både Avinor og Stortinget har planlagt en ny flyplass på Helgeland i lang tid.

At Avinor ikke ser lønnsomheten, er fordi Stortinget ikke vil legge ned flyplassen Kjærstad i Mosjøen, mener han.

Johansen sier at en lokal driftsmodell vil kunne forsvares på grunn av ringvirkningene en stor flyplass kan bringe til Rana og omegn. Uten å legge ned Kjærstad lufthavn.

– I snitt går småflyplassene i Norge 25 millioner i minus per år i drift. Avinor har beregnet underskuddet på en ny, stor lufthavn til 50 millioner. I løpet av høsten kommer vi til å legge fram alternative driftsmodeller som gir større mulighet til lønnsomhet, og fortsetter:

– Vi har 600 millioner kroner fra lokalt næringsliv og Rana kommune, som vil bli norgeshistoriens største spleiselag innen luftfart. Hvis det blir en avinormodell til slutt, får de en gratis tilført flyplass.

Avinor hadde ikke mulighet til å svare på NRKs spørsmål, fredag ettermiddag. Kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud, sendte denne mailen som svar på henvendelsen.