Hopp til innhold

Regjeringen ber Avinor overta utbyggingen av storflyplassen i Rana

Planen var at private krefter skulle bygge den planlagte storflyplassen i Rana på Helgeland. Men store utfordringer med regelverket, gjør at regjeringen ber Avinor overta.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan

Polarsirkelen lufthavn skal bygges 7–8 kilometer øst for sentrum i Mo i Rana. Den nye storflyplassen skal erstatte kortbaneflyplassen på Røssvoll.

Illustrasjon: Polarsirkelen lufthavnutvikling

– Den nye lufthavnen vil gi folk og næringsliv et bedre transporttilbud og legge til rette for utvikling av reiseliv og annen næringsvirksomhet i regionen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Som en del av oppfølgingen av Nasjonal transportplan har Samferdselsdepartementet bestemt at Avinor skal overta den videre prosessen med byggingen av flyplassen.

Tidligere har departementet hatt dialog med Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) og Rana kommune.

– Jeg vil berømme Polarsirkelen Lufthavnutvikling. De har gjort en god og profesjonell jobb som har brakt prosjektet mange steg nærmere realisering, sier Hareide.

600 millioner private kroner

Regjeringen har tidligere vedtatt å bevilge 1,47 milliarder kroner til prosjektet, penger som først kommer tidligst 2024. Det statlige bidraget forutsetter at et lokalt bidrag dekker de resterende utgiftene opp mot 600 millioner kroner.

Her har Rana kommune og næringslivet lokalt inngått et spleiselag, hvor de skal bidra med 300 millioner kroner hver.

Tanken har hele tiden vært at de lokale midlene skulle bidra til å få igang byggingen av flyplassen så raskt som mulig.

I fjor satte Polarsirkelen Lufthavnutvikling i gang en anbudsprosess på eget initiativ og risiko. I januar i år ble Peab Anlegg AS tildelt kontrakten til en verdi av 1,7 miliarder kroner. Planlagt byggestart var i høst. Forutsetning for kontrakten var at det kom en garanti fra Stortinget for den statlige finansieringen.

– Burde vært formidlet langt tidligere

Men denne løsningen har imidlertid vist seg å reise store utfordringer når det gjelder statsstøtte- og anskaffelsesregelverket, skriver departementet i pressemeldingen. Derfor har altså Avinor fått i oppdrag å lede prosjektet videre.

– Vi forholder oss selvsagt til regjeringens juridiske vurdering, selv om dette burde vært formidlet av statlige myndigheter langt tidligere, sier Henrik Johansen.

Han er administrerende direktør i Polarsirkelen lufthavnutvikling, og har jobbet utrettelig med prosjektet i flere år. Nå er han usikker på hva dette vil bety for den planlagte byggestarten.

– Det er ikke mulig å si noe nå om eventuelle konsekvenser Det må avklares i den videre dialogen, sier Johansen.

Avinor mener flyplassen ikke er lønnsom

I 2017 sa regjeringen, KrF og Venstre ja til å prioritere ny storflyplass på Helgeland i Nasjonal transportplan (NTP).

Samtidig gikk de inn for å bevare Mosjøen lufthavn Kjærstad – selv om det har vært et premiss fra Avinor at flyplassen i Vefsn må legges ned.

– Det er en viktig forutsetning for Avinor at disse flyplassene blir lagt ned. Men vi har jo veldig tydelig observert at det er forskjellige meninger lokalt omkring dette, sa prosjektdirektør Nic Nilsen i Avinor til NRK i 2015.​

I grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018–2029 ble anbefalingen om å legge ned dagens lufthavner i Mo i Rana og Mosjøen gjentatt, dersom det skal bygges en ny stor lufthavn ved Mo i Rana.

Senest i fjor understreket Avinor i et brev til Samferdselsdepartementet at de ikke hadde ønske om å bygge eller drifte en ny flyplass. I det samme brevet skrev konserndirektør for drift og infrastruktur Stine Ramstad Westby at prosjektet ikke er «samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsamt».

I dag er Avinor ordknappe.

– Vi tar det til etterretning og vil komme tilbake med informasjon når oppdraget er mottatt, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor.