Hopp til innhold

Vil bygge flyplass for 1,7 milliarder – nå er det «bare» stortingets garanti som gjenstår

Styret i Polarsirkelen Lufthavnutvikling står klar til å dele ut en kontrakt på 1,7 milliarder kroner for ny storflyplass i Rana. Men først må Stortinget garantere for penger som kommer tidligst fire år frem i tid.

Planlagt storflyplass i Rana

Slik kan en ny storflyplass i Rana bli seende ut. Men storflyplassen i Rana er omstridt og andre steder i regionen er de skeptiske til om det på sikt vil innebære at de mister sine småflyplasser, til tross for forsikringer om at de vil bestå.

Illustrasjon: Polarsirkelen Lufthavnutvikling

Torsdag kom nyheten om at Avinor ønsker seg en storflyplass på Leknes i Lofoten. I Rana på Helgeland, litt lengre sør i Nordland, jobbes det også intenst med å få på plass en storflyplass.

Og det litt kjapt.

I fjor satte Polarsirkelen Lufthavnutvikling i gang en anbudsprosess på eget initiativ og risiko. Nå er det klart hvem som er tiltenkt oppdraget og hva det vil koste. Det er Peab Anlegg AS som tildeles kontrakten.

Dermed er det «bare» regjeringens garanti som gjenstår.

– Tildelingen av totalkontrakt er en avgjørende milepæl i arbeidet, sier Henrik Johansen, adm. direktør i Polarsirkelen Lufthavnutvikling i en pressemelding.

Ny lufthavn ved E12 like øst for Mo i Rana skal bygges med lang rullebane, veier og tilliggende infrastruktur, terminalbygg, driftsbygg og tekniske anlegg.

Planlagt byggestart er 1. august i år, og målet er at den skal stå ferdig i løpet av 2023.

Men for at det skal bli en realitet, må avtaler og beslutning om finansiering på plass.

Stortinget har bevilget 1,47 milliarder kroner til ny flyplass på Hauan utenfor Mo i Rana, men pengene gis først i andre del av Nasjonal Transportplan, tidligst i 2024 .

I tillegg til pengene fra staten, har Rana kommune og næringslivet spleiset og vil bidra med totalt 600 millioner til prosjektet.

Må ha garanti

Dersom byggingen skal kunne starte i august i år, må det på en eller annen måte komme en garanti fra Stortinget for den fremtidige bevilgningen.

Polarsirkelen lufthavnutvikling og Rana kommune er i en god dialog med Samferdselsdepartementet. Vi har tillit til at regjeringen bidrar til at en stortingsproposisjon behandles i tråd med våre felles ambisjoner om rask og effektiv framdrift, sier Johansen.

I påvente av pengene fra staten forteller Johansen at de er kontakt med de største finanshusene i Norge med tanke på mellomfinansiering.

Omstridt

Storflyplassen i Rana er omstridt og andre steder i regionen er de skeptiske til om det vil innebære at de mister sine småflyplasser. Det til tross for at det har kommet garantier om at både flyplassen i Mosjøen og Sandnessjøen skal bestå.

Men det er uansett ikke en samlet region som står bak ønsket å statlige midler til flyplassen.

Avinor har tidligere uttalt at de mener storflyplassen i Rana hverken vil være samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsom. Avinor har derfor anbefalt at kostnadene ved bygging og drift av flyplassen blir finansiert utenfor Avinor-systemet.

Henrik Johansen bekrefter at det er et alternativ at flyplassen driftes av private, utenfor Avinor-systemet, men at dette ikke blir avklart før senere i år.

Styreleder Erik Wulfsberg i Polarsirkelen Lufthavnutvikling er trygg på at en ny lufthavn vil kunne gi bedre konkurransevilkår for næringslivet, grønn industri, sjømatnæring og reiseliv.

– Den vil gjøre vår region mer attraktiv for folk å flytte til, skape bolyst, øke investeringene og tiltrekke flere nyetableringer, sier Wulfsberg.

Rana-ordfører Geir Waage og PLU-sjef Henrik Johansen

Rana-ordfører Geir Waage (t.V) og adm. direktør i Polarsirkelen Lufthavnutvikling, Henrik Johansen, mener en viktig milepæl er nådd.

Foto: Frank Nygård / NRK