Hopp til innhold

Reineiere setter sin lit til Listhaug: – Det er fortsatt mulig å stoppe denne tragedien

Kampen mot vindparken på Øyfjellet havner snart i fanget på den ferske Olje- og energiministeren.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

Hver høst og vår flyttes tusenvis av rein mellom sommer- og vinterbeitene gjennom området hvor det nå skal bygges vindmøller.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Forrige uke ga NVE grønt lys for å starte byggingen av vindmølleparken på Øyfjell i Vefsn kommune i Nordland.

Det betyr at området snart blir hjem til 75 nye vindmøller.

Den omdiskuterte parken kommer i konflikt med reindriftsnæringa, og ruta reinen går for å komme seg til vinterbeitet.

Nå krever næringa at regjeringa stopper planene, og de har sendt inn en formell klage til departementet.

– Godkjenningen betyr at området er tapt for reineierne. Det er mulig å stoppe slike vedtak hvis det bare er politisk vilje til det.

Det sier Runar Myrnes Balto, som er leder i Norske Samers Riksforbund (NSR). Han sitter og i Plan- og finanskomiteen på Sametinget.

Han mener godkjenningen fra NVE sender et veldig feil signal.

– Jeg mener vi har et system i Norge som gjør det mulig å sette i gang med slike enorme prosjekter uten at man må ta hensyn til reindriftsnæringa som har vært der i alle tider.

Runar Myrnes Balto (t.v.) og Jovsset Ante Sara

Runar Myrnes Balto (t.v.) sier dette reinbeitedistriktet allerede er rammet av blant annet togpåkjørsler fra Nordlandsbanen.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

NRK ble gjort kjent med saken etter tips fra P4.

– Vi kan ikke frakte reinen i lastebiler

Det er Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt som rammes av industriparken.

Lederen, Torstein Appfjell, er oppgitt over det han opplever som en mangelfull kunnskap om reindriftsnæringa.

– For det første er det et gedigent område parken tar. Å tro at vi skal drive reindrift innenfor parkområdet er helt utelukket.

Torstein Appfjell.

– Det virker som de bare gjør det så enkelt som mulig, sier lederen i reinbeitedistriktet, Torstein Appfjell.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Han frykter også for alt som potensielt følger med en slik park, for eksempel store motorveier.

Forslagene til avbøtende forslag beskriver han som urimelige. Dette er miljøtiltak som skal minske eller fjerne uønskede virkninger av inngrep i naturen.

– De mener vi skal frakte reinen i lastebiler og ferger til og fra vinterbeitet. Men reinen skal jo selv kunne gå på sine egne bein, og finne fram om den går seg vill. Det er jo hele poenget med en flytterute.

 Deler av Øyfjellet vindpark sett fra fjellplatået (fotomontasje). Det er en skog av turbiner her, m

Deler av Øyfjellet vindpark sett fra fjellplatået (fotomontasje).

Foto: Nordconsult

Balto legger også til at det har kommet flere kritiske stemmer rettet mot en mangelfull konsekvensutredning.

– Ingen har spurt hvordan dette vil ramme reindrifta når man har gitt konsesjonen. Resultatet er at vi sitter med en endelig konsesjon fra NVE som potensielt kan ødelegge for reindrifta for flere familier, sier Balto.

– Konsekvensen er at vi må redusere flokken, og at vi blir frastjålet en del av inntekten vår, legger Appfjell til.

NVE: – Har vurdert saken grundig

NVE mener de har gjort en grundig vurdering av saken, og har konkludert med at prosjektet ikke er i strid med folkerettens urbefolkningsvern.

Se svar fra NVE i faktaboksen under:

Det er ikke reindriftsnæringa fornøyd med. Nå tar de saken til den ferske Olje- og energiministeren, Sylvi Listhaug (Frp).

– Det minste man bør kunne forvente av regjeringa er at de går inn og sier at tillatelsen må stoppes midlertidig, sier Balto.

Sylvi Listhaug

Reindriftsnæringa er optismistiske når de overlever saken til Sylvi Listhaug.

Foto: Paul Sigve Amundsen / Paul Sigve Amundsen

Appfjell er optimistisk til Listhaugs rolle i saken.

– Hun har jo en viss kjennskap til utfordringen som tidligere landbruksminister. Så jeg har troa på Listhaug, sier han.

Balto mener det viktigste er at man får en forståelse for den delen av lovverket som sikrer at ingen kan presses ut av reindrifta.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet, Peder Qvale, svarer følgende i en e-post til NRK:

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet. Klagefristen løper til slutten av januar. Departementet ønsker ikke å kommentere saken før eventuelle klager er til behandling hos oss.