Hopp til innhold

Gir grønt lys til 75 vindmøller midt i flytteveiene til flere tusen rein

NVE gir grønt lys for bygging av vindmøller i Vefsn, og spaden kan bli satt i jorda rett over nyttår. For reindriftsnæringa kan det bety kroken på døra.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

Reindriftsnæringa mener et vindkraftverk her vil føre til at området blir tapt for alltid som reinbeiteland

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Hver høst og vår flyttes tusenvis av rein mellom sommer- og vinterbeitene i Øyfjell-området i Vefsn i Nordland.

Det ble derfor tatt dårlig imot av reindriftsnæringa da det svenske vindkraftselskapet Eolus Vind fikk konsesjon til å bygge vindmøllepark der i 2016.

– Blir vindparken en realitet er det kroken på døra for reindriftsnæringa i dette området. Å tro at vi skal flytte rein mellom vindturbinene er helt utelukket, sa advokat Pål Gudesen i høst.

Siden da har det vært mye fram og tilbake. Men i dag godkjente Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) planene.

Siste vei ut for reindriftsnæringen nå er å ta saken til retten.

Trengs i hele Norge

Byggprosjektleder Ørjan Thorstensen Rosvold, sier han er glad for at ting endelig skjer, etter en lang prosess.

– Dette betyr mye, og er et langt og godt steg nærmere en realisering av parken.

 Deler av Øyfjellet vindpark sett fra fjellplatået (fotomontasje). Det er en skog av turbiner her, m

Deler av Øyfjellet vindpark sett fra fjellplatået (fotomontasje).

Foto: Nordconsult

– Etter min mening er dette noe vi trenger i hele Norge. Dessuten er dette vindkraftverket spesielt gunstig, fordi vi har en avtale med aluminiumsprodusenten Alcoa i Mosjøen om at de kommer til å kjøpe all kraften vi produserer de første 15 åra.

– Det betyr at vi etablerer en vindpark og bidrar til at Alcoa har en mulighet til å utvikle seg videre som bedrift, legger han til.

Byggprosjektlederen håper de vil få satt spaden i jorda rett over nyttår.

Vil ta saken videre

Noen som ikke håper spaden når jorda, er reindriftsnæringa på Helgeland.

Det har hele tiden vært et krav om at utbyggeren må legge frem miljøtiltak som skal minske eller fjerne uønskede virkninger av inngrep i naturen.

Det som blir kalt avbøtende tiltak.

Advokat Pål Gudesen

Advokat Pål Gudesen sier de er skuffa over avgjørelsen til NVE.

Foto: Dalan advokatfirma

Eolus har kommet med forslag. Men Gudesen er kritisk.

– Slik vi forstår det godkjenner man at arbeidet kan påbegynnes uten at flytteveien er sikret. Det er vi svært skuffa over, sier Gudesen.

NVE har satt krav om at beiteområdet skal sikres i selve driftsfasen.

Dette skal skje ved at arbeidet stanses midlertidig under flyttinga.

Gudesen mener dette ikke er godt nok.

– Ut fra alt vi vet om vindturbiner og påvirkning på reinsdyr så vil de bli kraftig forstyrret og skremt av vindturbinene, sier Gudesen.

De skal nå vurdere å klage på vedtaket til departementet.

Godkjenningen fra NVE er gitt på en del vilkår, som du kan lese mer om i faktaboks nederst i saken. Men noen av vilkårene er ifølge avisa Helgelendingen at:

  • Adkomst til vinterbeitene i nordvest skal sikres i form av tilrettelegging.
  • Anleggsvirksomhet, som berører flytting av rein, skal stanses under flyttingen.

Turlag frykter vindkraftverket vi lødelegge

Det 818 meter høye Øyfjellet er et populært turmål, og turistnæringa håper på flere besøkende.

Men det lokale turlaget frykter følgene av prosjektet.

Her kommer vindmøllene på Øyfjellet

Her skal de 75 vindturbinene bygges i Vesterfjellene i Vefsn. Trolig får de en høyde på 200 meter fra bakken til rotorspiss, ifølge utbyggeren Eolus.

Foto: Eolus

Anne Krutnes i DNT Brurskanken turlag sier at området har blitt spesielt populært. Særlig etter de åpna Helgelandstrappa og fikk zipline.

Byggprosjektlederen sier vindmøllene ikke vil være synlige fra sentrum. Men at de blir synlige fra Helgelandstrappa, og for dem som er på fjellet.

– For oss ser det ut som at våre lokalpolitikere kun fokuserer på å skape kortsiktige inntekter til kommunen, uten å tenke på de verdier som ligger i naturen rundt oss, sier Krutnes.

Se da Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre prøvde seg på ziplinen i Mosjøen.