Mens konflikten med reindriftsnæringa står i stampe, kjøper utbyggeren 72 vindturbiner

Vindkraftselskapet har fått pålegg fra NVE om å komme til enighet med reindriftsnæringen før vindkraftverket kan realiseres. Det har de ikke greid. Nå må NVE på banen.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

HER KOMMER NORGES STØRSTE VINDKRAFTPARK: Hver høst og vår flyttes tusenvis av rein mellom sommer- og vinterbeitene i Øyfjell-området i Vefsn i Nordland.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

I fjor høst fikk det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus grønt lys fra NVE til å bygge 75 vindturbiner i Vefsn, midt i flytteveiene til flere tusen rein på Helgeland.

Like før jul godkjente NVE utbyggerens plan over hvordan utbyggingen skal gjennomføres – en såkalt MTA-plan.

Planen inneholder også avbøtende tiltak for dem som blir skadelidende av inngrepene i naturen.

Reindriftsnæringa mener vindkraftverket vil føre til at området blir tapt for alltid som reinbeiteland, og har påklaget godkjenningen til Olje- og energidepartementet.

Det har også Naturvernforbundet, folkeaksjonen Motvind og flere andre klagere gjort.

Lokale motstandere har beskrevet den omstridte vindparken som et gedigent overgrep mot naturen, friluftslivet, Lomsdal Visten nasjonalpark, mot reiselivssatsingen i tillegg til den tradisjonelle reindriften.

Vindturbinene bestilt

 Deler av Øyfjellet vindpark sett fra fjellplatået (fotomontasje). Det er en skog av turbiner her, m

Øyfjellet vindpark vil inneholde så mange som 72 vindturbiner. Utbyggeren har redusert prosjektet med tre turbiner fordi de kan hente ut samme effekt med færre turbiner.

Foto: Nordconsult

Klagen ligger fortsatt hos NVE til behandling.

I mellomtiden har konflikten mellom vindkraftmotstanderne og utbyggeren eskalert.

Øyfjellet Wind AS har startet å bygge en anleggsvei opp til det 55 kvadratkilometer store fjellområdet vest for Mosjøen hvor vindturbinene skal opp.

Denne uka ble det kjent at utbyggeren har underskrevet en kontrakt med den tyske produsenten Nordex om levering av 72 vindturbiner til Øyfjellet vindkraftverk.

Kontrakten har en verdi på mer enn to milliarder kroner.

Planen er at de første vindturbinene, som får en totalhøyde på 180 meter, ankommer Mosjøen i mars neste år.

– Fram mot høsten 2021 blir det hektisk her. Da skal turbinene monteres, sier byggprosjektleder Ørjan Thorstensen Rosvold i Øyfjellet Wind.

Skal flytte flere tusen rein

Adkomstvei til Øyfjellet vindkraftverk

Når de 72 vindturbinene står ferdig skal de gi fornybar kraft til aluminiumsprodusenten Alcoa i Mosjøen.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Mens anleggsmaskinene går for fullt, og rydder opp mot 70 meter vei om dagen oppover fjellsiden, har ikke utbyggeren klart å oppfylle en viktig forutsetning for godkjenningen fra myndighetene.

En klar forutsetning fra NVE har vært at Øyfjellet Wind må bli enig med reindriftsnæringen.

Denne fristen ble satt til 11. mars.

Hver høst og vår flyttes nemlig store reinflokker gjennom området hvor det nå skal bygges vindmøller.

Når vindkraftverket står ferdig må den 12 kilometer lange flyttleien som brukes for å flytte reinflokkene mellom vinterbeitene til sommerbeitene ved kysten, stenges.

Nå står vårflyttingen snart for døren, så det haster å få en avtale på plass. Utbyggeren har foreslått å stanse utbyggingen i en til to dager.

Torstein Appfjell.

– Tilnærmingen til å imøtegå næringen er så fjern at det ikke ser ut som det blir noen avtale, sier reineier Torstein Appfjell. 

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Men det er ikke mulig å flytte så mange rein på en dag, ifølge reineierne.

– Det tror jeg utbygger innerst inne også forstår, sier Torstein Appfjell, som er leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Appfjell mener flere ting tyder på at utbyggeren legger opp til at denne saken skal avgjøres i retten.

– Det er skuffende for oss. Det er gitt klare føringer gjennom konsesjonen, og ikke minst gjennom godkjenningen av miljøtiltakene, sier Appfjell.

Hva som skal skje når vindkraftverket står ferdig er det heller ingen enighet om.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

Reindriftsnæringa mener vindkraftverket vil føre til at området blir tapt for alltid som reinbeiteland. – Det vil ikke gå an å drive reindrift midt iblant vindturbiner, mener de.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Utbyggeren har foreslått at reinflokkene i framtiden skal flyttes på lastebiler eller ferge.

Reindriftsnæringens advokat Pål Gudesen sier at konflikten nå svært betent.

– Reineierne opplever at de ikke får gehør, sier advokaten.

Han har nå sendt et brev til NVE for å be dem om hjelp. Her ber de også NVE stanse anleggsarbeidet inntil konflikten er løst.

Veidekke bygger adkomstvei til vindkraftverket på Øyfjellet

Her bygges anleggsveien opp til Øyfjellet. De 72 vindturbinene skal gi fornybar kraft til aluminiumsprodusenten Alcoa.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Også utbyggeren ber NVE om bistand.

– Det som haster mest er å finne en løsning på hvordan vi skal få dyrene forbi anleggsområdet nå til våren, sier byggprosjektleder Ørjan Thorstensen Rosvold i Øyfjellet Wind.

Nå avventer han svar fra NVE.

– NVE må ta prosessen videre. Jeg vil anta de kommer inn som en megler i saken, så får vi løse der derfra.

NVE bekrefter overfor NRK at den betente saken nå ligger på deres bord.

– Partene har ikke greid å bli enige, og da er det NVE som vil ta stilling til endelig løsning. Muligens vil vi ville kalle inn partene til et møte, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVE.

NVE har heller ikke tatt stilling til reindriftsnæringens anmodning om å stanse anleggsarbeidet mens behandlingen i NVE pågår.

Her kommer vindmøllene på Øyfjellet

Her skal de 72 vindturbinene bygges i Vesterfjellene i Vefsn. De vil få en høyde på 200 meter fra bakken til rotorspiss.

Foto: Eolus