Hopp til innhold

Nå avgjøres Acer-striden: Kan få store konsekvenser for Runes arbeidsplass

Aluminiumsverket i Mosjøen bruker 2,5 prosent av all strømmen i Norge. Hovedtillitsvalgt Rune Krutå frykter at den omstridte energi-avtalen kan gi store utslag på bunnlinja i bedriften gjennom dyrere strøm.

alcoa

Rune Krutå er hovedtillitsvalgt i Alcoa Mosjøen og leder i Vefsn Ap.

Foto: Privat

Nå behandles saken om energimarkedspakke 3 i Stortinget. Fagbevegelsen og industrien har lenge fryktet at energisamarbeidet vil føre til dyrere strøm.

Men for lokalpolitiker i Ap og industriarbeider Rune Krutå er det politikken, tilslutningen til markedet og utenlandskablene som skremmer.

– For oss ser jeg at det ikke er Acer i seg selv som er hovedproblemet. Det er energipolitikken i forhold til kraft til utlandet, og muligheten for at med ei tilslutning til et marked med høyere priser, blir det også høyere priser på strømmen tilbake, sier han.

– En vesentlig del av eksistensgrunnlaget

Krutå er leder i Vefsn Arbeiderparti og hovedtillitsvalgt for aluminiumsverket i Mosjøen, Alcoa. Han mener det er viktig at strømprisene holdes nede.

– Vi bruker 2,5 prosent av Norges strømforbruk i vår bedrift. Det er klart at en liten justering av strømprisen blir ei enorm endring på bunnlinja i vår bedrift. Vi jobber for å være best i verden på et globalt marked, og de små endringene gjør kolossalt utsalg for konkurransedyktigheten vår, sier han.

Han mener Norge har nok overføringskapasitet slik det er i dag og tror at større mulighet man vi ha til å eksportere strøm, jo mer vil eksporteres.

– Det er viktig for oss at kraften blir sett på mer som en ressurs og mindre som en handelsvare. For oss er det en vesentlig del av hele eksistensgrunnlaget, sier Krutå.

Følg sendingen fra Stortinget direkte her:

Acer-saken behandles i Stortinget i dag

LO skuffet

Øystein Fagerli er leder i LO Rana og omegn. Han har gjennom flere runder kjempet mot Acer og energimarkedspakke 3.

– Her hadde de sjansen til å stå sammen med fagbevegelsen, så velger de å stille på lag med regjeringspartiene. Det er svært skuffende, sier han om Arbeiderpartiets beslutning om å si ja til Acer.

Fagerli tror at kravene Ap har satt for å stemme for energimarkedspakke 3 er gode på kort sikt.

– Men på lengre sikt frykter jeg at kravene vil bli spist opp av nye direktiv og forandringer. Nå må vi bare akseptere det, men vi kommer til å mobilisere mot den neste energipakken, sier han.

Mener europeisk samarbeid er positivt for Norge

Arbeiderpartiets leder mener på sin side at energimarkedspakke 3 og samarbeidet med Europa er gunstig å ta vare på.

– Arbeiderpartiet ville aldri gått inn med en avtale som kunne sette det på spill. Vi skal ha gode forhold til Europa, og så skal vi ivareta grunnprinsippene i måten vi kan styre våre kraftressurser på. Vi skal satse på norsk industri, sa Jonas Gahr Støre til NRK onsdag.

Jonas Gahr Støre

Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte industrihovedstaden Mo i Rana onsdag for å snakke om blant annet tilslutningen til energimarkedspakke 3.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Men på utenlandskablene er han derimot klar på at det er nok forbindelser allerede.

– Arbeiderpartiet er ikke for at vi skal ha mer overføring av kraft ut av Norge, vi har forbindelser som tjener oss bra. Vi mener vi ikke trenger flere kabler, vi skal bygge på norsk industri og bruke dette fantastiske overskuddet vi kan ha av kraft til å utvikle ny og grønn industri, sa han.