Arbeiderpartiet trosser protester fra egne: – Det er en katastrofe

Arbeiderpartiet kommer etter all sannsynlighet til å gi regjeringen flertall for å si ja til den omstridte Acer-avtalen i morgen. Det får LO-leder i Ytre Sogn til å koke.

Kraft, Hunderfossen

Flere frykter at økte strømpriser vil ta fra Norge konkurransefortrinnet dersom Acer blir vedtatt.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

I går sa Arbeiderpartiets stortingsgruppe ja til EUs energibyrå Acer, til tross for flere protester. Som NRK meldte i går ligger det nå an til et overlegent flertall når Stortinget i morgen skal behandle saken. Arbeiderpartiet, regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne er alle positive til EUs tredje energipakke og Acer.

Ved å si ja til Acer har Arbeiderpartiet neglisjert grasrota fullstendig, mener lederen i LO Ytre Sogn, Lars Kjell Skeie. Han er redd Arbeiderpartiet går en usikker fremtid i møte om de fortsetter med det.

Lars Kjetil Skeie, leiar ytre Sogn LO

Lars Kjell Skeie, leder LO Ytre Sogn er ikke fornøyd med at Arbeiderpartiet har stemt ja til Acer

Foto: Ole Andre Rekkedal / NRK

– Det er en katastrofe. Det er ikke i samsvar med det fagbevegelsen, AUF og fylkespartiene i Ap mener. Jeg opplever at vi blir neglisjert og gjort til nyttige idioter. Hvis de fortsetter å gjøre det, er det stø kurs mot under 20 prosent oppslutning, sier han.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre gjester i dag Rana, en annen kraftkommune. Her som i store deler av resten av landet har det vært store protester mot Acer.

– Jeg har forsøkt å finne en løsning sammen med stortingsgruppa som gjør at vi ivaretar de interessene som ligger bak denne uroen og jeg forsikrer at folk skal være trygge på det. Denne løsningen tror jeg er god, sier han.

Demonstrasjon i Mo i Rana

Flere steder i landet har folk protestert mot å gå inn for EUs tredje energipakke og Acer. Her fra Mo i Rana.

Foto: ANDREAS TRYGSTAD / NRK

Åtte urokkelige krav

Grunnen til at mange er skeptiske til Acer er frykten for at blant annet kraftprisene skal stige. Skeie påpeker igjen at partiet har neglisjert grasrota.

– Både LO, AUF og de fleste fylkespartiene i Ap har sagt unisont nei til Acer. Vi er redde for å miste råderetten, kraftpriser og for å miste eierskapet til kraftprodusent og krafttransportør. Jeg frykter for fremtiden til norsk industri, norsk næringsliv, turismen og for strømregninga til folk flest.

I avtalen mellom Ap, regjeringspartiene og MDG har Arbeiderpartiet fått med åtte krav for at de i det hele tatt skal inngå avtalen. Gahr Støre er trygg på at disse kravene skal være med å sørge for at ikke Norge mister råderetten over kraftprodusentene.

– Arbeiderpartiet ville aldri gått inn med en avtale som kunne sette det på spill. Vi skal ha gode forhold til Europa, og så skal vi ivareta grunnprinsippene i måten vi kan styre våre kraftressurser på og vi skal satse på norsk industri. Ap er ikke for at vi skal føre mer kraft ut av Norge. Vi har forbindelser som tjener oss bra. og så skal vi satse ordentlig på industrien og det tror vi at vi kan få til med den pakken nå, sier arbeiderpartilederen.

Jonas Gahr Støre på Mo i Rana

Jonas Gahr Støre sier at Ap aldri ville inngått en avtale som setter de viktige verdiene på spill.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Allerede brutt avtalen

Fra talerstolen på Stortinget i dag bekreftet statsminister Erna Solberg at det skal bygges en kraftkabel mellom Norge og Skottland. Det mener Skeie bryter med noen av punktene Arbeiderpartiet har fått med i avtalen.

–I den avtalen Ap har inngått med MDG og regjeringspartiene står det ingenting om fremtidig pris, bare eierskap til kablene. Erna Solberg brøt den avtalen fra talerstolen i dag. I avtalen ligger det at ikke flere kabler skal bygges, men hun bekrefter i dag at North Connect blir bygd, sier Skeie og mener Arbeiderpartiet burde snu.

– Det er alltid debatt i Arbeiderpartiet om store viktige, spørsmål knyttet til industri og eierskap, men Ap ville aldri inngått noen avtale som ville satt de viktige verdiene på spill og jeg tror at jeg skal få ordførere og andre til å se at det er det som skjer her, sier Gahr Støre.