Hopp til innhold

Nå har skreien mistet et viktig miljømerke. Det kan få økonomiske konsekvenser

Fiskeriministeren er bekymret etter at torsken nettopp mistet et bærekraftstempel. – Definitivt ikke positivt, sier næringa.

Torsk i kar.

Torsk som fiskes mindre enn 12 nautiske mil fra land mister nå MSC-merkingen. Det kan bety at europeiske innkjøpere ikke vil ha torsken.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Skreien har et godt rykte på seg for å være blant verdens best forvaltede torskebestander.

Likevel har den akkurat mistet et viktig bærekraftsmerke. Det som kalles MSC.

Den norske skreien fikk MSC-merking i 2010, som bærer bud om at fisken som selges kommer fra et bærekraftig fiskeri.

Næring og politikere har jobbet på spreng for å unngå at skreien skal miste merkingen.

Men nå er denne viktige eksportvaren kastet ut av MSC-systemene, skriver Kyst og fjord. Årsaken er at skreien blander seg med kysttorsk.

– Selv om konsekvensene er uviss, er dette definitivt ikke positivt, medgir seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag overfor NRK.

Utfordring med kysttorsk

Larsen understreker at dette ikke gjelder all torsk og skrei vi fisker i Norge. Det gjelder «bare» torsk fanget innenfor 12 nautiske mil fra land.

– Men grovt regnet fanges to-tredeler av volumet innenfor 12 nautiske, bemerker Larsen.

Og det er heller ikke slik at vi plutselig har begynt å forvalte all torsk dårlig.

Tor Bjørklund Larsen, miljørådgiver i Norges sjømatråd.

Målet er å få sertifikatet tilbake så raskt som mulig, sier seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag.

Foto: fiskarlaget

Utfordringen er altså innblanding av kysttorsk i det tradisjonelle skreifiskeriet. Mens det ikke er tvil om at bestanden av skrei er bærekraftig forvaltet, er fagfolket mer i tvil om kysttorsken.

Men kysttorsken og skreien er veldig like. Det gjør at det fanges en del kysttorsk hvert år, i tillegg til skrei.

Når man ikke har helt kontroll på hvor mye kysttorsk som blir fisket opp, så ryker altså MSC-merket for den fisken som tas innenfor 12 nautiske mil.

Men fremover kommer viktige avklaringer rundt hvordan det egentlig står til med kysttorsken. Det gir fiskerne håp:

– Forhåpentligvis vil vi i fremtida se at også den delen av fiskeriet som involverer kysttorsk kan nå opp på denne miljøstandarden, sier Tor Bjørklund Larsen.

Men akkurat nå er altså konsekvensene uvisse.

Sammensatt bilde

Ute i Europa stiller mange innkjøpere krav til at fisken skal være MSC-sertifisert hvis de skal ta den inn i sine supermarkeder.

Larsen trekker fram land som Storbritannia, Tyskland, Nederland og Sverige.

– I andre markeder er MSC mindre viktig. Så det er et sammensatt bilde.

– Hvilken betydning det vil ha for konsumentene, at et merke faller fra – det er et åpent spørsmål, fortsetter han.

– Er fiskerne urolig?

– Ja, vi har medlemmer som har uttrykt en viss urolighet over dette.

Odd Emil Ingebrigtsen

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen er heller ikke fornøyd med at norsk torsk og skrei mister MSC-merkingen.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Fiskeriministeren er bekymret

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sier markedet i økende grad stiller krav om dokumentasjon med hensyn til bærekraft.

Han er bekymret over hva slags virkninger dette kan ha.

– Det handler til syvende og sist om hva man får betalt for fisken. Man ser at markedet er villig til å betale mer for en fisk som kan dokumenteres som bærekraftig fisket.

Nå handler det om å få fremskaffet dokumentasjon om hvordan tilstanden er for kysttorsken.

– Det arbeidet har pågått siden 2019, og vi venter å få presentert resultatene. Det kan skje alt i september.

Anders Nordøy Snellingen

Snellingen sier det er bra at prosessen med resertifisering er i gang.

Foto: Norges Sjømatråd

I Sjømatrådet håper man på det beste, og at dette ikke vil slå for negativt ut i markedet.

– Silda mistet for ikke så lenge siden MSC-merket, og der har vi ikke fanget opp noen store dramatiske konsekvenser enn så lenge. Det samme gjelder for makrellen, som mistet MSC-sertifikatet i 2019, sier kommunikasjonsrådgiver i Sjømatrådet, Anders Nordøy Snellingen.

– Nå er dette en annen fiskeart, så bildet er usikkert og noe vi må følge med på.

Under det tradisjonelle Lofotfisket fiskes det skrei for milliardbeløp, og håpet er at merket er tilbake innen sesongen starter i vinter.