Den anerkjente skreien står i fare for å miste viktig bærekraftsmerke

Konsekvensene kan bli alvorlige om fiskerne mister viktig kvalitetsstempel. Nå jobber næring og politikere på spreng for å unngå at det skjer.

Torsk

Norsk fiskeri er verdenskjent for sin bærekraftige forvaltning. Men nå kan skreien miste sitt merke.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK
CO₂ i atmosfæren
413,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

MSC er en merkeordning som sier at produktet kommer fra et bærekraftig fiske.

Norsk skrei ble sertifisert for MSC i 2010. Hovedbudskapet er at bestandene som har merket er bærekraftig forvaltet.

Administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen, sier at ordningen etter hvert har blitt som en global standard å regne.

– Spesielt i Europa stiller mange innkjøpere krav til at fisken skal være MSC-sertifisert hvis de skal ta den inn i sine supermarkeder, sier hun til NRK.

Her i Norge er vi kjente for å være flinke til å ta vare på ressursene i havet. Men nå står det bærekraftige, norske skreifiskeriet i fare for å miste dette MSC-merket.

Kysttorsken får skylda

Årsaken er kysttorsken.

Rettere sagt – innblanding av kysttorsk i det tradisjonelle skreifiskeriet.

Styreleder Renate Larsen i Helse Nord

Renate Larsen er administrerende direktør i Norges sjømatråd. Hun sier at MSC har blitt en «hygienefaktor» i mange land.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Skreien lever hovedsakelig sitt liv ute i Barentshavet, og kommer inn til kysten for å gyte om vinteren. Under det tradisjonelle Lofotfisket fiskes det skrei for milliardbeløp.

Skreifisket skjer hovedsakelig fra januar til april langs kysten av Nord-Norge; fra Lofoten og opp til Finnmark.

Men så har vi også en kysttorskbestand i Norge. Denne torskestammen befinner seg langs kysten vår hele året.

Kysttorsken og skreien er veldig like. Det gjør at det fanges en del kysttorsk hvert år, i tillegg til skrei. Som bifangst så å si.

Kysttorsk

Denne karen kan ødelegge hele bærekraftsmerket til skreien.

Foto: Martin Wiech / Havforskningsinstituttet

Det er ikke i tvil om at bestanden av skrei er bærekraftig forvalta. Men kysttorsken er man mer i tvil om.

Når man ikke har helt kontroll på hvor mye kysttorsk som da blir fisket opp, spøker det for MSC-merket, forteller Larsen.

– Det kan få alvorlige konsekvenser, dersom scenarioet blir en realitet?

– Ja, vi frykter konsekvensene av å miste MSC, sier Larsen i Sjømatrådet.

Kan gå ut over prisen

Konsekvensen av å miste merket kan gi utfordringer for markedsadgangen.

– Det kan hende de likevel vil ta imot skrei fra Norge. Men da må vi forvente at det blir til en lavere pris.

Saken skal opp til vurdering til april neste år.

Da er hoveddelen av skreifisket for 2021 ferdig. Konsekvensene av å miste merket ser man dermed ikke før i 2022.

På toppen av dette kommer også koronapandemien og Brexit.

– Vi er avhengige av en bærekraftig bestand også av kysttorsken, sånn at den ikke trues av fisket.

Fiskedisk på COOP

For at skreien skal få ligge i fiskedisken i spesielt europeiske supermarkeder, skal den helst ha MSC-sertifisering.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Kysttorsken har vært et problem siden starten

Nå håper næringa å få på plass en god plan for forvaltning av kysttorsken slik at skreien beholder MSC-merket.

Men det ser vanskelig ut.

Tor Bjørklund Larsen, miljørådgiver i Norges sjømatråd.

Tor Bjørklund Larsen, miljørådgiver i Norges Fiskarlag.

Foto: fiskarlaget

Det er vanskelig å dokumentere hvor stor innblanding man har av kysttorsk i skreifisket.

Miljørådgiver i Norges Fiskarlag, Tor Bjørklund Larsen, sier kysttorsken har vært et problem for sertifiseringen siden starten.

I begynnelsen sertifiserte de torsk og hyse etter fiske utenfor 12 nautiske mil, nettopp på grunn av kysttorsken.

Så kom en gjenoppbyggingsplan for kysttorsken.

– Med den planen kunne vi sertifisere fisket også innenfor 12 nautiske mil, inkludert skreifisket på vinteren, forklarer Bjørklund Larsen.

Legger håpet hos myndighetene

Men selv om det ble sertifisert i 2011, var ikke problemet borte.

– Vi måtte vise til fremdrift som brakte kysttorsken opp på et nivå som gjorde at også den kunne bli sertifisert, sier Bjørklund Larsen.

Derfor møter de veggen når de nå skal resertifisere disse fiskeriene for en ny femårsperiode.

– Nå ser det dårlig ut for å få fornyet sertifikatet for fisket innenfor 12 nautiske mil. Man har det travelt.

– Hva kan gjøres?

– Håpet ligger hos myndighetenes arbeid med forvaltningen av kysttorsken. Jeg ser en stor usikkerhet rundt målene man har styrt etter, og om de er riktige.

Fiskeriminister er på ballen

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen sier de ikke er direkte involverte med MSC-merkingen, siden «det er en privat merkeorganisasjon».

Men at de deltar på møter.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er tankevekkende at flere norske fiskerier står i fare for å bli suspendert.

Han oppfatter ordninga som noe rigid, legger han til.

– Hvordan jobber dere med å få kontroll på kysttorsken?

– Vi har blant annet stoppet kysttorskfiske på Sørlandet og i Nordsjøen. Det er også et forslag ute på høring om begrensning av fiske i nord. Det har vært mye bifangst, og det er mye fokus på denne problematikken, sier han.

Fiskebåt utenfor Andøya

Fiskebåt utenfor Andøya i Vesterålen.

Foto: Knut Troim/Unsplash

Går ut i april

Nå har Fiskeridirektoratet fått en ny rapport om kysttorsken fra Havforskningsinstituttet.

Denne vil bli viktig i planarbeidet fremover, ifølge ministeren.

– Hvor viktig er det å beholde MSC-ordninga?

– Siden så mange i Europa ser etter denne merkinga, er det bekymringsfullt at det kan gå utover salget av norsk fisk dersom vi mister den.

Dagens sertifikat går ut 26. april 2021.

Fisket utenfor 12 nautiske mil blir etter alt å dømme å beholde sertifikatet.