NRK Meny
Normal

– Det ble det mareritt jeg forventet

Tommy Winther ville varsle om ulovlig fiskedumping, og la ut en film på som bevis. – Det ble akkurat det marerittet som jeg forventet, sa han i lagmannsretten i dag.

Tommy Winther

I dag har Tommy Winther, den tidligere arbeidsformannen om bord på «Hekktind», forklart seg for lagmannsretten i Tromsø.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I dag har Tommy Winther, den tidligere arbeidsformannen om bord på Røkke-tråleren «Hekktind», forklart seg for lagmannsretten i Tromsø.

Han er mannen som filmet det han mener er utkast, eller dumping, av omtrent 100 tonn fisk fra fabrikkdekket til tråleren som tilhører Nordland Havfiske.

Winther ble ikke trodd ikke tingretten i det som er en av Norges mest omtalte dumpingsaker.

Litt støtte, mest motbør

I sin vitneforklaring i lagmannsretten fikk han spørsmål fra aktor Knut Inge Myklebust. Han ville vite hvorfor Winther i 2010 filmet det som skjedde i fabrikken.

– Jeg måtte ha dokumentasjon på hva som foregikk om bord. Dersom jeg skulle fortelle om dette uten å ha beviser, er det ingen som hadde kommet til å tro på det.

(artikkelen fortsetter under)

Mulig fiskedumping

Tommy Winther hevder denne videoen beviser at 30 prosent av fangsten på 320 tonn ble dumpet.

– Har du opplevd støtte fra noen etter at du gikk ut med dette? Fra mannskapet for eksempel, spurte Myklebust?

– En av de om bord har uttrykt støtte - men ingen fra skiftet mitt.

– Har du møtt motbør, spurte aktor?

– Ja, det har jeg. Det gikk ikke lang tid før jeg fikk meldinger om at jeg skulle slås i hjel om jeg viste meg på Melbu, og i tillegg har det vært en annen anonym telefon. Historien var jo ute uansett, og det ble vel etter hvert klart for de involverte hvem som hadde filmet.

– Har du hørt at dette skulle være en hevn?

– Det blir jo påstått at dette skal være en hevnaksjon fra min side. Det henger ikke på greip i det hele tatt - jeg har ingen konflikter med rederiet eller noen og har ingenting å hevne.

Varsler

Tommy Winther ser på seg selv som en varsler, men likevel har han ikke tatt dette gjennom de vanlige kanalene i så måte. Han har ikke varslet oppover i ansvarskjeden, hverken til skipper, rederi eller politi.

– Nei, det var ingen åpen linje fra mannskap til rederiets ledelse. Jeg har ikke nevnt det for dem, og skipperen var jo den som ba om at vi ikke skulle ta småfisk. Det har skjedd mange ganger om bord på «Hekktind». Stort sett alle turer fra jeg kom om bord. Det var små mengder og store mengder. Jeg husker jeg kommenterte det, men fikk svinkjeft fordi jeg sto og bløgget for små fisk.

– Men hva var fornuften i dette?

– Dersom vi for eksempel hadde problemer med den ene frysa, fører det til at fisken får dårlig kvalitet når den ligger lenge i bingene, det er lettere å jobbe med stor fisk, mindre håndtering per kilo. Dersom du får like mange kilo på en fisk i stedet for to så går jo arbeidet raskere, det sier seg selv.

Rederiet var uvitende

Forsvarer John Christian Elden ville vite om Winther kjente til rederiets nulltoleranse for utkast, og hvorfor han ikke tok kontakt med ledelsen der.

– Nei, jeg ville at dette skulle komme bredt ut, dette gjelder ikke bare «Hekktind» - men flere båter.

– Ville ikke politiet vært naturlig å kontakte, spurte Elden?

– Nei, jeg ville ikke levere en anmeldelse mot rederiet. Jeg tror fenomenet mer mye mer utbredt enn bare å gjelde for en enkelt båt. Vi fikk i alle fall beskjed hva vi skulle gjøre.

– Fra hvem?

– Skipperen ga oss beskjed om at vi ikke skulle ta den minste fisken. Han spurte for eksempel om det var mye fisk som gikk ut, og det betyr jo at han
visste om det som skjedde.

– Har du fått noen beskjed om hva som skjer dersom du ikke dumper fisk?

– Ja, standardbeskjeden var at de som ikke likte måten vi skulle tjene penger på, fikk finne seg jobb et annet sted.

– Men skipper og styrmann avviser her i retten at de har gitt slike beskjeder...

– Ja, det overrasker meg ikke sa Winther.

(artikkelen fortsetter under)

Daglig leder Ari Jonasson i samtale med forsvarer John Christian Elden for Nordland Havfiske.

Daglig leder Ari Josefsson i samtale med forsvarer John Christian Elden for Nordland Havfiske.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Umulig å iscenesette

I tingretten vant rederiet frem med en forklaring om at dette var noe som var Winthers ansvar, at det var han som formann som skulle stoppe fisken fra å havne på dørken.

Aktor spurte direkte om dette var noe som Winther hadde stelt i stand selv.

– Nei, det ville ikke latt seg gjøre. Jeg visste fra begynnelsen at jeg kom til å bli «kjørt» dersom jeg gikk ut med dette. Det er jo folk rundt mens jeg filmer. Dersom jeg satt i gang dette alene ville jo folk sagt ifra. Det er ingen av de som står ved bløggelinja som kommenterer mengdene med fisk som kastes ut på filmene. De var vant med det, sa Winther.

Rederiet eller skipper har heller ikke fått varsel om at det har skjedd ureglementerte hendelser på fabrikkdekket.

Fire personer står på den ene videoen og kommenterer at det filmes, mens det ligger store mengder fisk på dørken som etter hvert havner i dekkspumpa. Ingen av disse fire har sagt noe til rederiets ledelse om det som skjedde om bord.

Rettsaken mot det Kjell Inge Røkke-eide selskapet Nordland Havfiske som står tiltalt for et av Norges-historiens mest omtalte tilfeller av fiskedumping. Den påståtte fiskedumpingen ble filmet av fabrikkformann Tommy Winther

Tommy Winther angrer ikke på at han filmet fiskedumpingen.