Kapteinen på «Hekktind» frifunnet i Høyesterett

Kaptein Roy Ivar Johansen i Røkke-selskapet Nordland havfiske ble frifunnet av Høyesterett for påstandene om uaktsom dumping av fisk fra tråleren «Hekktind».

Her skylles fisken på havet

Fabrikkformannen hevdet 30 prosent av fangsten på 320 tonn ble dumpet. Denne videoen som han selv filmet, mente han er beviset.

I dommen fra Hålogaland lagmannsrett 24. april i år ble trålkapteinen dømt til å betale 15.000 kroner for sin medvirkning i det som ble omtalt som norgeshistoriens største fiskedumpingssak.

Roy Ivar Johansen anket dommen til Høyesterett, som nå har stadfestet at han verken bevisst eller uaktsomt, har foretatt eller medvirket til fiskedumping, skriver Nordland Havfiske i en pressemelding.

– Jeg er svært glad på vegne av skipper Roy Ivar Johansen, sier daglig leder i Nordland Havfiske, Ari T. Josefsson.

Filmet at fisk ble spylt på havet

Den omtalte fiskedumpingen ble filmet høsten 2010 av fabrikkformann og tillitsvalgt for mannskapet om bord i tråleren «Hekktind» og lagt ut på nettet.

Filmen viser at fisken blir knust til suppe om bord i tråleren, for deretter å bli spylt på havet.

Ifølge den tidligere fabrikkformannen, som hadde filmet videoen, var dette en vanlig måte å bli kvitt ulønnsom småfisk. I lagmannsretten hevdet Nordland Havfiske sin advokat John Christian Elden at det var varsleren som dumpet fisken fra tråleren for å hevne seg på rederiet og at dette slett ikke var dumping satt i system.

Det Høyesterett skulle ta stilling til var om kapteinen på fiskefartøyet opptrådte uaktsomt ved ikke å forhindre mannskapets utkast av fisk.

Frikjent i tingretten

Hekktind

Det var i november i fjor at Nordland Havfiske, som eier tråleren, først ble frikjent for fiskedumping. Nå har Høyesterett kommet il samme konklusjon.

Foto: Karl Olav Andreassen

Det var i november i fjor at Nordland Havfiske først ble frikjent for fiskedumping.

Bakgrunnen for frifinnelsen i Lofoten tingrett var at retten ikke fant det bevist at den mye omtalte dumpe-videoen ikke var iscenesatt av varsleren som en hevnaksjon overfor selskapet.


Fikk du med deg disse?