NRK Meny
Normal

Denne videoen mener politiet beviser at Røkke-tråleren dumpet fisk

I dag startet rettssaken mot Røkke-tråleren «Hekktind» som står tiltalt for et av norgeshistoriens mest omtalte tilfeller av fiskedumping.

Mulig fiskedumping

Dette er en av videoene aktoratet bruker som bevis på at mannskapet om bord «Hekktind» dumpet fisk.

I februar mistet Aker Seafood-tråleren «Hekktind» retten til å fiske i sju måneder. Det er den strengeste straffen som er gitt for fiskedumping i Norge noensinne.

Saken startet høsten 2010 da en fisker om bord i Røkke-tråler filmet den ulovlige dumpingen av fisk.

Fisken blir knust til suppe om bord i tråleren, for deretter å bli spylt på havet. Fiskeren som filmet hendelsen hevder at 30 prosent av fangsten deres på 320 tonn ble dumpet.

Aker Seafoods fikk også bot og inndragning på til sammen 970.000 kroner. Det har de nektet å godta.

I dag startet rettssaken i Lofoten tingrett i Svolvær.

– Spørsmålet er om det vi ser på filmen er dokumentert eller arrangert. Er det arrangert, reiser det ytterligere problemstillinger, sa aktor Knut Inge Myklebust i sitt innledningsforedrag.

Han mener filmen dokumenterer et klart brudd på Havressursloven.

Knut Inge Myklebust

Aktor Knut Inge Myklebust mener politiet har beviser på fiskedumping.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Skylder på tysteren

I tingretten forklarte Roy Johansen seg.

Han er skipper av den dumpingtiltalte tråleren. Også han står i fare for å bli bøtelagt om retten finner fiskedumpingen bevist.

Han fortalte at fabrikkformannen gikk bort fra bløggelinja for å filme, og dermed passerte den ubløggede fisken hans posisjon.

Deretter falt fisken ned i et oppsamlingskar og i ei renne ned til gulvet, hvor den ble skylt sammen med produksjonsvannet ned i ei kvern.

– Videoen viser ikke dumping av fisk, men en som ikke gjør jobben sin! sa skipper Roy Johansen.

– Det er altså én manns verk at fisken havner på dørken og går over bord, og det er samme mann som filmer?, ville administrator ha konkretisert.

– Ja, kort og greit, sa Johansen.

Tar dumping på alvor

Etter at videoen med fisken som kvernes ble offentliggjort på Youtube, tok selskapet Nordland Havfiske umiddelbart kontakt med politiet.

«Hekktind» er eid Nordland Havfiske som er et datterselskapet av Aker Seafoods.

Daglig leder Ari Josefsson mente at filmen kanskje kunne komme fra «Hekktind» og ville ha en uavhengig undersøkelse.

– Dette går på vår troverdighet løs, vi har ingenting å skjule og det er ingen opplest agenda i selskapet på at vi skal kaste ut fisk. Dumping er forbudt. Men vi skiller mellom dumping og det å miste et par fisker i brønnen, sa Josefsson i retten i dag.

Lofoten tingrett

Rettssaken skal gå i Lofoten tingrett over tre dager.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Etisk regelverk

Forsvaret bygges rundt bedriftens eget etiske regelverk, som ansvarliggjør hver arbeidstaker allerede når de skriver under ansettelseskontrakten.

Her heter det at alle må sette seg inn i reglene som blant annet står som oppslag i messa om bord på båtene.

Kvernet fisken

Men til tross for utsagnene om bedriftens høye etiske standard, er «Hekktind» utstyrt med pumper på sløyedekket som ikke er sikret mot at fisk skulle kunne havne i systemet.

Pumpene er beregnet for å ta unna sjøvann med ei kvern for å male opp sopp og småstein og andre ting som kommer om bord med trålen, men fungerer også som en effektiv kvern dersom en fisk kommer i den.

Daglig leder Ari Josefsson har ikke hørt om at det var et problem.

– Nei, ingen har fortalt oss i rederiet at dette har skjedd. De har antakeligvis tatt dette internt i båten. Men nå etter at saken har fått mye nasjonal fokus, har vi innskjerpet dette i forhold til alle våre ansatte. De siste to årene har det vært enda viktigere enn før, sa Josefsson.

Hevnaksjon

Skipperen tror at offentliggjøringen av videoen for to år siden er en hevnaksjon. Han som har filmet dette, sa selv opp jobben sin, deretter ba han om å få jobben som fabrikkformann tilbake, men det fikk han ikke.

Bevisst utkasting

Politiet mener å kunne føre bevis for at fisken bevisst ble dumpet. I enden av sløyelinja står det en del av utstyret som rederiet vanligvis bruker i rekeproduksjon.

Dette karet har ei utkastrenne for produksjonsreker, men fungerer på filmen som en trakt for å føre uønsket fisk mot kverna i enden av dekket.

Politiadvokat Knut Inge Myklebust ved Midtre Hålogaland politidistrikt sier saka er spesiell.

– Den avviker fra øvrige saker, fordi mannskapet rapporterer om det og ikke offentlige myndigheter som avslører noe ved kontroll. Den er alvorlig i den forstand at det er fiskerinæringas troverdighet som settes på prøve.