Hopp til innhold

Hekktind-kaptein får dommen behandlet i Høyesterett

Kapteinen om bord på den Røkke-eide tråleren «Hekktind» ble i april i år dømt for å ha handlet uaktsomt da fisk ble malt opp og skylt på sjøen. Nå får kapteinen mulighet til å få prøve saken sin i Høyesterett.

Her skylles fisken på havet

Fabrikkformannen hevdet 30 prosent av fangsten på 320 tonn ble dumpet. Denne videoen som han selv filmet, mener han er beviset.

I dommen fra Hålogaland lagmannsrett 24. april i år ble trålkapteinen dømt til å betale 15.000 kroner for sin medvirkning i det som ble omtalt som norgeshistoriens største fiskedumpingssak.

Kapteinen anket dommen til Høyesterett, og i dag kom avgjørelsen. Ankeutvalget ved Norges høyeste rettsinstans skal behandle både lovanvendelsen og saksbehandlingen.

Det Høyesterett nå skal ta stilling til er om kapteinen på fiskefartøyet opptrådte uaktsomt ved ikke å forhindre mannskapets utkast av fisk.

– Min klient er glad for avgjørelsen. Det vi har reagert på er at han ble dømt på såkalt objektivt ansvar. Det vil si at når andre personer rigger til et utslipp, må han ta ansvaret. Vi mener nå at han skal frifinnes. Kapteinen kunne ikke forutse at noen skulle lage et set-up på båten hans, sier mannens forsvarer John Christian Elden til NRK.no.

Rederiet fikk også bot

Ankesak Hekktind, Hålogalands lagmannsrett

Lagmannsretten fant det ikke tilstrekkelig bevist at dumpingen var systematisk, selv om kapteinen dømmes for å ikke ha grepet inn ved det dokumenterte tilfellet i 2010.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Det Røkke-eide rederiet Nordland havfiske ble idømt inndragelse av 100.000 kroner for ikke å ha foretatt kontroller om bord eller gjort andre tiltak som kunne forebygget hendelsen. Samtidig ble rederiet frikjent for organisert fiskedumping.

Filmet at fisk ble spylt på havet

Den omtalte fiskedumpingen ble filmet høsten 2010 av fabrikkformann og tillitsvalgt for mannskapet om bord i tråleren «Hekktind» og lagt ut på nettet.

Filmen viser at fisken blir knust til suppe om bord i tråleren, for deretter å bli spylt på havet.

Ifølge tidligere fabrikkformannen, som hadde filmet videoen, var dette en vanlig måte å bli kvitt ulønnsom småfisk.

Men i retten har Nordland Havfiske sin advokat, John Christian Elden, hevdet at det var varsleren som dumpet fisken fra tråleren for å hevne seg på rederiet og at dette slett ikke var dumping satt i system.

Frikjent i tingretten

Hekktind

DØMT ETTER DUMPING: Kapteinen om bord på Hekktind ble dømt til å betale 15.000 for uaktsomhet. Rederiet er idømt inndragelse av 100.000 kroner for ikke å ha foretatt kontroller om bord eller gjort andre tiltak som kunne forebygget hendelsen.

Foto: Karl Olav Andreassen

Det var i november i fjor at Nordland Havfiske, som eier tråleren, først ble frikjent for fiskedumping.

Bakgrunnen for frifinnelsen i Lofoten tingrett var at retten ikke fant det bevist at den mye omtalte dumpe-videoen ikke var iscenesatt av varsleren som en hevnaksjon overfor selskapet.

Nå har lagmannsretten kommet til en annen konklusjon.