Røkke-rederi risikerer Norges strengeste straff for fiskedumping

Fisk som var for små eller feil sort skal ha blitt knust til suppe om bord i Røkke-tråleren «Hekktind» og deretter spylt på havet. Nå risikerer rederiet norgeshistoriens strengeste straff for fiskedumping.

Video Omfattende fiskedumping av Røkke-tråler

Det ble avslørt omfattende fiskedumping av Røkke-tråler i fjor høst.

Røkke-tråleren «Hekktind» fra Stamsund i Lofoten kan miste retten til å fiske i et helt år, skriver FiskeribladetFiskaren. Det vil i så fall være den strengeste straffen et norsk fiskefartøy noensinne har fått. Den strengeste tilsvarende straffen som er idømt et norsk fiskefartøy er på 17 uker, ifølge avisen.

Aker: – Ingen kommentar

Akerkonsernet vil ikke kommentere saken overfor NRK, men bekrefter at selskapet har mottatt brevet fra Fiskeridirektoratet.

– Saken er unndratt offentlighet, derfor kan jeg ikke kommentere saken, sier konserndirektør Olav Holst-Dyrnes til NRK.no.

Saken startet i fjor høst da en fisker om bord i Røkke-tråler filmet den ulovlige dumpingen av fisk.

Fisken blir knust til suppe om bord i tråleren, for deretter å bli spylt på havet.

Fiskeren hevder at 30 prosent av fangsten deres på 320 tonn ble dumpet. Tråleren tilhører Nordland Havfiske i Stamsund, som er et underselskap eid av Aker-konsernet og Kjell Inge Røkke.

– Jeg har vært med på sjyvær der vi har destruert opptil 45 prosent av fangsten fordi fisken er undermåls eller feil sort, sa fiskeren til Radio Lofoten.

Nordland Havfiske, som er et underselskap av Aker Seafoods, anmeldte selv sin egen tråler for fiskedumping. 25. oktober i fjor anmeldte Norges Naturvernforbund dumpingen til Økokrim.

– Alvorlig miljøkriminalitet

Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund er svært fornøyd med at Fiskeridirektoratet varsler tilbaketrekking av ervervstillatelse for Aker-trålerne «Hekktind» og «Doggi«» og for tråleren «Arvid Nergård» som ble tatt for dumping av fisk i oktober i fjor.

– Dumping av fisk er alvorlig miljøkriminalitet. Det truer ressursene og det svekker hele forvaltningen fordi det hindrer innsamling av gode data for havforskerne, sier Naturvernfobundets ledere Lars Haltbrekken til NRK.no.

– Et vanlig syn

Fisker Ståle Jensvoll

Fisker Ståle Jensvoll.

Foto: NRK

Like etter avsløringen i fjor høst stod en annen fisker, Ståle Jensvoll fram og hevdet av dumping av småfisk skjer i stor skala. Jensvoll jobbet i 2008 om bord i den Røkke-eide tråleren Hekktind som nå etterforskes for ulovlig fiskedumping.

Både Norges Fiskarlag, miljøbevegelsen og fiskeriministeren reagerte kraftig på fiskedumpingen.

Norges Naturvernforbund beskyldte fiskeriministeren for kun å bry seg om oppdrett, og fiskarlaget krevde inspektører om bord i båtene.

Tre trålere

Fiskeridirektoratet har varslet en midlertidig tilbakekalling av ervervstillatelser til både Aker Seafoods- og Nergård-trålerne for ulovlig utkast av fisk. For «Hekktind» kan det være snakk om ett helt år uten fisketillatelse.

Alle båtene er mistenkt for ulovlig utkast av fisk.

Mens det for Aker-tråleren «Doggi» og Nergård-tråleren «Arvid Nergård» er snakk om tilbakekalling i opptil seks måneder, er den foreløpige vurderingen at «Hekktind»-saken er mer alvorlig:

– Vi har sendt ut forhåndsvarsel på samme sanksjon til «Hekktind», men med dobbel så lang varighet. Her er det snakk om midlertidig tilbakekalling av ervervstillatelse i opp til ett år, sier Håvard Holder, rådgiver i fartøy- og deltakerseksjonen i Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet til FiskeribladetFiskaren.

Mens etterforskningen av «Hekktind» startet med publiseringen av en film fra produksjonen om bord, ble «Arvid Nergård» og «Doggi» avslørt under ordinære kystvaktinspeksjon i fjor.

Transportsystemer og rutiner var ikke godt nok tilrettelagt, så fullt produserbar fisk ble ført over bord. I praksis vil det si at fisken ble kastet på sjøen.

– Svekker Norges omdømme

Gunnar Album

Gunnar Album.

Foto: Albertine Selvik/NNV

Norge har tatt en lederrolle når det gjelder å bekjempe fiskefusk. Nordområdeansvarlig Gunnar Album i Norges Naturvernforbund sier fiskedumping i Norge svekker Norges omdømme.

– Ja, helt klart. Dumping er ikke bare en trussel mot ressursene direkte. Det er også en trussel mot hele forvaltningssystemet. De dataene som havforskerne baserer sine anbefalinger på blir feil når det tas ut mer fisk enn det som rapporteres.

Naturvernforbundet håper rederiet vil fortsette å samarbeide med myndighetene og aksepterer den straffen de får.

Vil forby kvernene

– Dette er alvorlig miljøkriminalitet. Fiskerne har god oversikt over fangsten når de fisker. Dette er rett og slett juks, sier Album.

Han mener kvernene som brukes til å kverne fiskerester om bord i båtene gjør det lettere å dumpe fisk.

– Disse kvernene gjør de lettere å skjule utkast av fisk som de ikke ønsker å produsere. Derfor bør de forbys. I tillegg må det inspektører om bord i båtene, sier han til NRK.no.