Her er brevet UNN-legene sendte til Helse Nord-styret kvelden før

Kvelden før styremøtet hvor Helse Nord-styret skulle avgjøre PCI-saken, sendte 11 UNN-leger et notat til alle styremedlemmene der de advarte mot å stemme for Vorlands innstilling. – Jeg synes det er en uting, sier leder for helsekomiteen Olaug Bollestad (KrF).

Helse Nord

Etter styremøtet på torsdag, ble det vedtatt å utsette avgjørelsen om et PCI-senter i Bodø til desember.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Brevet fra UNN-legene vekker oppsikt i Stortingets helsekomite. Leder for helsekomiteen Olaug Bollestad (KrF) synes måten UNN-legene har gått frem på er lite redelig.

– Jeg synes det er en uting å komme med ting så sent som er med på å utsette en sak som har vært utredet og som man har fått en innstilling på. De innspillene er ikke nye, og dette kunne de ha kommet med tidligere, sier hun.

– Det holder ikke med et PCI-senter i Nord-Norge

Bollestad mener at det store geografiske området som Helse Nord dekker krever mer enn et PCI-senter.

– Problemstillingen i nord er at man har så store avstander. Jeg mener at ved denne typen behandling er tidsaspektet så viktig og avstandene så store at spesielt for de sørlige delene av Nord-Norge er dette viktig å få på plass, forteller hun.

Ordfører i Gjesdal kommune Olaug Vervik Bollestad

Olaug Bollestad synes det er unødvendig med nok en utsettelse av PCI-saken

Foto: Kristelig Folkeparti

Saken har vært utsatt flere ganger, og etter møtet torsdag kveld ble det klart at den betente saken blir utsatt igjen, denne gangen til desember. Lederen for helsekomiteen mener at det er unødvendig at saken nok en gang blir utsatt.

– For meg som har erfaring fra den type arbeid vet jeg hvor viktig det er å ha tidsperspektiv for denne pasientgruppen. Tid er avgjørende for å få god hjelp. Derfor mener jeg at enten må man ta et vedtak, eller så må man si tydelig nei, sier Bollestad.

– Stiller seg uforstående til kritikken

Avdelingsleder ved hjerte- og lungeklinikken ved UNN Thor Trovik, sier at grunnen til at de sendte inn notatet til styret var fordi de ønsket at styremedlemmene skulle ha best mulig grunnlag til å fatte beslutningen. De mener det er uklarheter, unøyaktigheter og faktafeil i saksfremlegget til Helse Nord-direktør Lars Vorland.

Avdelingsoverlege Thor Trovik ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Avdelingsleder ved hjerte- og lungeklinikken ved UNN Thor Trovik.

Foto: Kari Skeie / NRK

Trovik forstår ikke hvorfor Olaug Bollestad kritiserer fremgangsmåten.

– Det er under to uker siden vi fikk vite om innstillingen, derfor kom svaret vårt så sent, vi ville levere et gjennomarbeidet skriv, og det tar tid å lage.

Hva tenker dere om at lederen for helsekomiteen kaller fremgangsmåten uredelig?

– Det er helt uforstående.

Planene til Lars Vorland

PCI-tilbudet i Bodø er foreslått opprettet som et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset, i en såkalt senter-satellitt-modell, heter det videre i innstillingen.

Et ambulerende team med leger og sykepleiere fra UNN, skal i perioder jobbe i Bodø. For å få dette til skal fagmiljøet ved hjerteavdelingen i Tromsø styrkes og videreutvikles slik at man også i framtiden kan drive med forskning og kompetanse.

Nordlandssykehuset

I Nordland mener fagmiljøet at det i dag ikke er et likeverdig tilbud for hjerteinfarktpasienter i Nord-Norge. Her fra Nordlandssykehuset.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK