Her gjøres lovbrudd foran aksjonistene: – De tenker seg ikke om

Har du noen gang tatt en snarvei over et jorde? I Bodø gir folk blaffen i både lov og skilting og trasker i vei. Noen går så langt at de ødelegger skiltingen.

Matjord Bodøsjøen

Skiltene som er satt opp ved Langjordet i Bodø ble revet ned. Stumpene er hengt opp igjen, og på motsatt side vil det komme et nytt skilt.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Like utenfor Bodø sentrum ligger Bodøsjøen. Et yndet naturområde som også huser jektefartsmuseum og campingplass.

For å gå til og fra idyllen må man gå rundt et stykke dyrkbar jord; Langjordet.

Det er det imidlertid mange som ikke bryr seg om.

– Det er mange som går rett over jordet. De tenker seg ikke om, sier Kaja Langvik Hansen, styremedlem i Jordvern Nordland.

Hun er også aktiv i naturvernforbundet, og sammen med andre medlemmer, samt 4H, Bodø økologiske besøkshage og Bodøs Grønne Bestemødre møtte de i dag opp for å aksjonere og informere.

Å gå over dyrkbar jord er nemlig brudd på § 3 i friluftsloven. Det kan straffes med bøter.

NRK forklarer

NRK forklarer friluftsloven

FORMÅL

Loven skal sikre alles rett til ferdsel og opphold i naturen. Muligheten til å utøve friluftsliv skal bevares. 

 

BEGRENSINGER

Loven setter også noen begrensinger. Blant annet går dette på at du ikke kan telte på samme sted over to døgn uten tillatelse fra eieren av jorda. Eller at du ikke kan legge til ved en privat kai uten tillatelse fra eier. 

DYRKBAR MARK

Så hva med dyrkbar mark? Loven er ganske klar: 

Mellom 30. april og 14. okotber er det ikke lov med ferdsel på innmark, herunder dyrkbar mark. 

 

Innmark er i følge loven gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått og kulturbeite, samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig forttrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark. 

STRAFF

Ja, du kan faktisk straffes for å gå over dyrkbar mark. 

I loven står det følgende: 

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer regler gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter for så vidt ikke forholdet rammes av strengere straffebud.

River ned skilt

I løpet av den korte tiden NRK var til stede var det flere mennesker som kom kryssende over jordet.

«Oi. Det ante jeg ikke!»

«Det skal jeg aldri gjøre igjen!»

Dette var noen av kommentarene til de som kom gående eller syklende. For aksjonistene er det ikke noe nytt.

– Det er derfor vi er her. For å vises og for å informere, sier Kaja Langvik Hansen.

Stolpe

STOLPE: Kun stolpen er igjen etter at noen har revet ned skiltene på Langjordet i Bodø.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Alle som gikk over fikk beskjed om at dette er ulovlig mellom 30. april og 14. oktober.

Alle som gikk rundt fikk beskjed om at de hadde fulgt loven og ble premiert med en twist.

Tidligere i år plasserte 4H opp et skilt på hver side av jordet som skulle stoppe folk.

Da gikk det en kule varmt for noen.

– Det står at de ikke skal tråkke på jorda, men likevel går folk over. I fjor, da veien på oversiden var stengt, tok det helt av, sier Hansen.

Og skiltene? De ble revet ned like fort som de kom opp.

– Folk blir provoserte. Jeg blir bare overgitt over at det er mulig.

Matjordaksjon

Isabell Støre Nystad, Ingeborg Tangeraas og Kaja Langvik Hansen møtte opp for å informere om ulovlighetene med å gå på matjord. På motsatt side av jordet sto flere aksjonister.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Farlig for dyrene

Irene Ojala er selv eier av en jordbrukseiendom på Fenes utenfor Bodø.

Hun sier det er akkurat de samme utfordringene der.

– Det er et svært fint område ned mot fjæra. Da er det mange som går på tur med hunden eller koser seg med bål, sier hun.

Matjord Bodøsjøen

Irene Ojala er selv eier av jordbrukseiendom. Hun møtte opp for å være med å informere om friluftsloven. I bakgrunn sykler en person over matjorda på Langjordet.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Men på sommeren er husdyrene på beite. Folk må gjerne kose seg i marka, men ikke der kyrne er.

Det største problemet er søppelet som potensielt legges igjen.

– De siste to ukene har jeg plukket ti tomme øl- og brusbokser. I tillegg finner jeg en del engangsgriller. Dette er dyrenes mat, og de kan få slike ting i seg.

Ifølge Langvik Hansen er dette potensielt dødelig for dyrene.

– Aluminium er verst. De kan få indre skader og dø. Det er en svært pinefull måte å dø på, sier hun alvorlig.

Ojala gjør så godt hun kan for at det ikke skal skje.

– Som eier av jorda må jeg ofte plukke søppel. Og alle jeg ser snakker jeg med og opplyser dem om at det er matjord.

Viktig informasjon

4H var også til stede i Bodø. I forbindelse med den planlagte landsleiren i 2020 søkte de på midler fra «Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse».

De ønsket å sette opp navneskilt på byjordene samt skilt som fortalte at det ikke er lov å tråkke på dem i vekstsesongen.

– Det ble ikke noe av leiren, men vi fikk midlene. Stiftelsens syntes det var et så godt forslag at vi fikk lov å beholde dem, sier rådgiver i 4H, Ingeborg Tangeraas til NRK.

Matjord

Folk ble åpenbart provoserte av skiltene som opplyste om friluftsloven. Kun dager etter at de kom opp var de knekt av.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Når de først var i gang med å sette opp skilt benyttet de også anledningen til å føye på nyttig lokalhistorie.

– Det er mye kulturhistorie i skiltene. Navnet Langjordet kommer av hvordan jordet er utformet, og det ble brukt av landbruksskolen i Bodø helt opp til slutten av 80-tallet.

– Ungdommene i leirkomiteen syntes også det var kult at Bodø har en gammel samisk historie. Derfor gjorde vi dette rett og slett for å hedre Bodøs samiske historie.

I tillegg er skiltene utrustet med QR-kode som bringer leseren rett friluftsloven.

– Er problemet virkelig så stort at dere må aksjonere?

– Jeg synes ikke det er greit. Blir det først en sti så utvides den mer og mer. Folk går på siden når det blir regn. Det er vel ikke et så stort å gå rundt? Vi har føtter og jorda vil ikke flytte seg, avslutter Irene Ojala.