Hopp til innhold

Forsvaret: Vil fremdeles ha aktivitet på Andøya etter 2023

I flere år har Andøy ventet på om Forsvaret blir eller forlater kommunen. Nå har Forsvaret bestemt seg.

Orionfly på Andøy flystasjon

Orion-fly oppstilt på Andøya flystasjon. Flyene flyttes til Evenes i 2023, men Forsvaret vil bli i kommunen.

Foto: Ole Dalen / NRK

I et dokument sendt fra Forsvaret til forsvarsdepartementet bekrefter Forsvaret at de fremdeles vil ha aktivitet på Andøya, også etter at overvåkningsflyene forsvinner.

Dokumentet ble offentliggjort på Forsvarets sider tirsdag ettermiddag.

Der anbefaler de at Forsvaret blir på Andøya i årene fremover. De åpner samtidig for at det kan skje i kombinasjon med sivil aktivitet.

– Det som har vært vår intensjon hele tiden har vært at vi skulle beholde noe av den infrastrukturen som er der oppe til alliert mottak. Det vi da har sett på er å få til en løsning som både tjener det sivile næringslivet, slik at Andøy-samfunnet kan utvikle seg, samtidig som vi får dekket det behovet vi har for alliert mottak, sier viseadmiral Elisabeth Natvig til NRK.

Hun understreker at infrastrukturen Forsvaret vil beholde ikke er noe som skal være i daglig drift.

– Det er et lite område vi skal beholde, i forhold til det store området som vi båndlegger i dag. Og resten ønsker vi sammen med resten av Andøy-samfunnet å frigi, som de da enten kan leie fordi det er noen beredskapsklausuler på dette, eller frigi det totalt.

Fire år siden spikeren i kista

Det er gått snart fire år siden et flertall på Stortinget vedtok å legge ned flystasjonen på Andøya og flytte hele virksomheten til Evenes.

Det skjer samtidig som de nye P8-flyene skal fases inn.

Vedtaket førte til massive protester i nordlandskommunen.

Som plaster på såret satte daværende kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ned et statlig utvalg som skulle jobbe med omstilling i Andøy.

Stortinget lovte også «en ekstraordinær statlig innsats» for den kriserammede kommunen i nord, og la 95 millioner kroner i omstillingsmidler på bordet.

Målet med omstillingsprogrammet er å bidra til å skape 350 arbeidsplasser i kommunen innen 2023.

Men det har tatt tid.

Har ventet på avklaring

Tidligere Andøy-ordfører Jonni Solsvik leder nå den lokale omstillingsorganisasjonen Samskap og er utålmodig.

I løpet av de fire årene siden nedleggingen ble vedtatt, har nemlig ikke Forsvaret klart å bestemme seg om de blir eller forlater Andøya.

Arealoversikt Andøya flystasjon.
Illustrasjon: Forsvaret

Ifølge Solsvik var det en klar forutsetning at Forsvaret skulle ut av området hvor flystasjonen ligger. Både arealet og infrastrukturen skulle gjøres tilgjengelig for annen næringsvirksomhet.

Men han er ikke skuffet etter dagens avklaring.

– Dette trenger ikke være negativt. Men det er fortsatt viktig å få avklart hvilken sivil aktivitet som kan tillates i områdene Forsvaret ikke har bruk for, sier Solsvik til NRK.

Les også: Nå kommer millionene som kan gjøre Andøya til hovedsete for satellittoppskyting i Europa

– Ikke skuffet

I dokumentet antyder Forsvaret at aktiviteten vil skje i et begrenset omfang etter 2023.

– Forsvaret planlegger å flytte virksomhet som fremdeles skal bli på Andøya innenfor et mindre område i nordøst. Forsvaret vil opprette nytt perimetergjerde rundt dette området for å opprettholde Forsvarets krav til sikkerhet, skriver de på sine nettsider tirsdag ettermiddag.

Ifølge stortingsvedtaket skal området avhendes fullstendig i 2025. Det skjer likevel ikke, dersom Forsvaret får det som de vil.

De åpner samtidig for å dele på området med eventuell annen aktivitet.

Jonni Solsvik er ikke overrasket over at Forsvaret vil bli.

Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen på Andøya

Jonni Solsvik, som leder det lokale omstillingsarbeidet, i møte med Jan Tore Sanner i 2017.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

– Slik situasjonen har utviklet seg siden 2016, der utgangspunktet var at alt skulle fraflyttes, er ikke dette overraskende. Men det er fortsatt ikke avklart hvilke områder og hvilken sivil virksomhet som kan tillates på områdene Forsvaret ikke har bruk for, sier han til NRK.

Vil ha avklaring

– Jeg velger å være optimist. Men vi må komme oss videre og få avklart disse tingene nå, legger den tidligere Andøy-ordføreren til.

Også fylkesrådslederen i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), er utålmodig. Han mener det er bra hvis Andøy-samfunnet nå får en endelig avklaring på hva fremtiden vil bringe.

– Nå har det ligget en skygge over omstillingsarbeidet i Andøy fordi man ikke har visst hva man kunne gjøre, eller ikke gjøre, inne på området forsvaret i dag disponerer.