Hopp til innhold

Nå kommer millionene som kan gjøre Andøya til hovedsete for satellittoppskyting i Europa

– Dette er fantastisk. Det kommer til å ha stor betydning ikke bare for Andøya, men for hele Norge, sier administrerende direktør i Andøya Space Center.

Andøya Space Port

På Andøya Space Center i Nordland arbeider de nå for å sende satellitter i bane rundt jorda. De ønsker å bli de første i Europa til å gjøre dette.

Foto: NORCONSULTS FAGRAPPORT SAMFUNN

Det pågår et romkappløp i Europa. Norge konkurrerer med Sverige, Skottland og Portugal om å bli nytt hovedsete for satellittoppskyting.

I dag må småsatellitter skytes opp sammen med større satellitter, noe som kan bety lang ventetid og en høy prislapp for småsatellittene.

Nå kan slike satellitter kun skytes opp fra India, USA, New Zealand og Fransk Guyana.

Kampen står om å være først i Europa med å sende satellitter rundt jorda.

Disse små satellittene kan brukes til jordobservasjon, navigasjon og kommunikasjon.

Gir inntil 365 millioner

Tirsdag ga en enstemmig næringskomite tommelen opp til å bygge Andøya Spaceport.

I dag kunngjorde næringsminister Iselin Nybø (V) at regjeringen har funnet pengene som skal til for å starte bygging allerede til høsten.

– Regjeringen ønsker at dette prosjektet skal realiseres. Dette gir mulighet for et nytt romeventyr på Andøya, sier Nybø til NRK.

Hun trekker frem lokale arbeidsplasser og gode muligheter for Norge som romnasjon.

– Dette prosjektet kan gi gode muligheter for kunnskaps- og teknologiutvikling på norsk jord.

Iselin Nybø på pressekoferanse om regjeringsutvidelse, regjeringen solberg

Næringsminister Iselin Nybø (V) og Regjeringen vil legge fram forslaget for Stortinget som en del av de økonomiske koronatiltakene.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Pengene er gitt på bakgrunn av søknaden som Andøya Space Senter har sendt.

Gladmeldingen kommer bare en uke etter at det ikke kom penger til milliardprosjektet i Nordland i revidert nasjonalbudsjett.

Totalt har prosjektet en totalramme på 1,3 milliarder kroner. Det aktørene på Andøya trenger fra staten er i overkant av 300 millioner kroner.

– Endelig er vi i mål

Administrerende direktør Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center sier de er nesten i mål.

Det er noen eksterne vurderinger som gjenstår, men han regner med å ha dette på plass i løpet av noen få uker.

– Dette er fantastisk. Vi er klare til å starte på den virkelige jobben, nemlig å bygge Andøya Space Port, sier Enoksen til NRK.

Odd Roger Enoksen

Odd Roger Enoksen, er administrerende direktør i Andøya Space Center.

Foto: kari skeie / nrk

Hvis alt går etter planen, regner han med å kunne skyte opp første rakett om halvannet år, nemlig høsten 2021.

– Det vil ta noen år å ferdigstille alt, men de første rakettene kan skytes opp allerede da.

De har jobbet med dette prosjektet siden 1989. Selv har han jobbet med dette siden 2008.

– Det har tatt lang tid, men endelig er vi i mål. Det kjennes utrolig godt. Dette kommer ikke bare til ha stor betydning for Andøya og Vesterålen, men også Norge.

100 arbeidsplasser

Dette vil kunne gi rundt hundre nye arbeidsplasser i Andøy.

Det vil komme godt med for kommunen som har hatt et dramatisk fall i innbyggertallet etter vedtaket om å legge ned flystasjonen på Andenes i 2016.

Ifølge Enoksen vil antallet satellitter som skal skytes opp øke kolossalt i tiden framover.

– Satellitter er en del av hverdagen vår. Om vi bruker mobilen eller nettbanken, er vi avhengige av satellitter, forklarer Enoksen.

Oversiktsbilde Andøya flystasjon

Oversikt over Andøya flystasjon og Andøya Space Center.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Andøya Spaceport er et datterselskap av Andøya Spacecenter og er 90 prosent eid av staten. Kongsberg-gruppen eier de resterende ti.

Margunn Ebbesen (H) i Næringskomitteen sier dette er en gledens dag for Andøya, Vesterålen, Nordland og Norge.

– Dette betyr mange kompetansearbeidsplasser som vil gi store ringvirkninger. Det er viktig for alle som vil bo i Nordland, sier hun til NRK.

Mari Eldholm er daglig leder i Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO), og sier dette helt klart vil sette Norge på kartet.

– Det er ikke mange plasser man kan skyte småsatelitter fra i dag og vi ser en økende interesse for dem. Enda flere skal det bli, og det at Norge får en slik infrastruktur på Andøya, er kjempespennende, sier hun til NRK.

Viktig bidrag i digitaliseringen

Rakettoppskyting Andøya

En rakett sendes opp fra Andøya Space Center. Nå ønsker de å sende opp bæreraketter med satellitter. Innen få år kan det være realisert.

Foto: Trond Abrahamsen / Andøya Space Center

Satellittene kan blant annet bidra til å forutsi naturkatastrofer.

En mer omfattende og effektiv jordobservasjon vil være viktig for å kunne oppdage tørke, beskytte vegetasjon og jordbruk.

I tillegg kan man undersøke hva som skjer med de store havstrømmene når klimaet endrer seg, skriver Andøya Spaceport selv.

En stadig mer digitalisert verden trenger også bedre muligheter for å utvikle nye tjenester.

Like viktig er det å øke bredbåndstilgangen globalt, slik at flere kan få muligheten til å delta i digitaliseringen.

Andøya Spaceport

Det pågår et romkappløp i Europa. Norge konkurrerer med Sverige, Skottland og Portugal om å bli hovedsete for satellittoppskyting.

Foto: Grafikk/Andøya Spaceport AS

Skottland er største konkurrent

Men Norge er som sagt ikke alene.

Både i Sverige, Skottland og i Portugal jobbes det med lignende planer.

– Hvem er det som leder kappløpet?

– De som har kommet lengst, foruten oss, er Skottland. De er den største konkurrenten. Der er beslutningen om etablering tatt. De er i gang og de inngår allerede avtaler med kunder for oppskyting frem i tid, sa Enoksen til NRK 12. mai.

Finansieringen er todelt.

Den ene delen er i form av en investering i selskapet på 282,6 millioner kroner. Den andre er et direkte tilskudd (statsstøtte) på 83 millioner kroner.

– Vi stiller krav om at Andøya Space Center i samråd med berørte næringsaktører finner løsninger som gjør at ulike næringer kan fortsette å leve side ved side på Andøya, sier Nybø.

I en tidligere versjon i saken står det at Odd Roger Enoksen sier de regner med å ha det siste på plass i løpet av uka. Det riktige tidsforløpet er noen uker.