Ny forsvarssjef starter karrieren med å reise rett inn i «løvens hule»

Når Norges nye forsvarssjef Eirik Kristoffersen starter i jobben over helga, gjør han det med å møte de ansatte på Andøya flystasjon.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, her under krigsmarkering i Narvik.

Mandag starter Eirik Kristoffersen i jobben som forsvarssjef som den 24. i rekken. Uniformen måtte sys om for å få plass til to nye stjerner på jakkeslaget.

Foto: Therese Bergersen / NRK

Mandag 17. august tiltrer Eirik Kristoffersen som ny forsvarssjef. Da tar han over kommandoen fra nåværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen.

– Vi må ha et så troverdig og sterkt norsk forsvar at ingen har lyst til å prøve seg på Norge igjen, sa Kristoffersen til NRK dagen det ble kjent at han skulle ta over.

Det er ikke småtterier den nye forsvarssjefen vil ta tak i når han mandag dobler antall stjerner på skjorteklaffen, fra to til fire, et heller uvant stjernehopp i Forsvaret.

Men så er den 51 år gamle nordlendingen fra Bjerkvik utenfor Narvik også blant de yngste som noen gang har fått toppstillingen.

Fra nå er det den høyt dekorerte spesialjegeren og hærsjefen som skal forvalte statens samlede militærmakt og være garantisten for at Norge makter å stå imot trusler utenfra.

Inn i løvens hule

På sin aller første arbeidsdag setter han kursen nordover. Sent mandag kveld lander han på Andøya flystasjon, som skal legges ned.

Helt siden den kalde krigen har Orion-flyene på Andøya flystasjon vært Nato sine øyne og ører i nord, hvor den russiske marinen med sine ubåter, krigsskip og fly har blitt stadig mer aktiv.

Et Orion P-3N, Hjalmar Riiser-Larsen, fra 333 skvadronen.

Helt siden den kalde krigen har Orion-flyene på Andøya flystasjon vært Nato sine øyne og ører i nord.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

15. november 2016 var en svart dag for Andøy kommune. Det er dagen det ble vedtatt av et flertall på Stortinget å legge ned flystasjonen Andøya og flytte virksomheten til Evenes.

Men valget av Evenes har vært omstridt, og fire år etter stortingsvedtaket står problemene i kø for den nye flybasen.

Kostnadssprekken er allerede på en halv milliard kroner. Det er fortsatt uvisst når base står ferdig og Forsvarsbygg er politinmeldt for skader på naturreservatet rundt flyplassen.

En tidligere oberstløytnant har hevdet at Stortinget ble feilinformert da de valgte Evenes. Senterpartiet vil ha full omkamp om Andøya flystasjon.

Ifølge det offisielle programmet starter den nye forsvarssjefen tirsdag morgen med å få en orientering om driften på Andøya flystasjon.

Stein-Håkon Eilertsen på Andøya flystasjon

– Det er positivt at han kommer hit først, sier Stein Håkon Eilertsen, tillitsvalgt for Norges offisers- og spesialistforbund.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Deretter skal han møte de ansatte, både for å lytte, men også for å takke dem for innsatsen som er lagt ned gjennom sommeren.

De ansatte ser fram til å møte den nye forsvarssjefen. Stein Håkon Eilertsen, som er tillitsvalgt for Norges offisers- og spesialistforbund, lover å ikke legge noe imellom.

Eilertsen har tidligere beskrevet driften av Orion-flyene på Andøya som marginal, og helt nede på beinet personellmessig.

– Vi som er igjen har jobbet over evne for å få driften til å gå rundt. Det er viktig at disse får en anerkjennelse, sier han til NRK.

Eilertsen er i likhet med mange av de ansatte på basen kritisk til regjerings vedtak om å flytte overvåkningsflyene fra Andenes. Eilertsen mener vedtaket er fattet på feil grunnlag og har jobbet for å få en omkamp om flytteplanen.

– Det er et viktig signal at han kommer hit først. Hvis han ønsker mer kunnskap om den jobben vi gjør her, skal han få det.

Han legger til at de fleste på basen nå har innsett av avgjørelsen nå er tatt.

– Vi har kjempet. De fleste gjør nå sitt beste med den tidshorisonten vi har.

Deretter setter han seg inn i et Orion-fly før turen går videre til Evenes.

Overrasket

På selveste frigjøringsdagen 8. mai fikk han beskjed fra Forsvarsdepartementet om at jobben som forsvarssjef var hans.

– Jeg ble skikkelig overrasket. Det var så mange andre gode kandidater, sier han med nordlandsk beskjedenhet, men med sjarmørglimt i blikket.

Muligens var det hans tanker om hvordan Forsvaret bør bygges om for å bli mest mulig effektivt, som overbeviste. Selv tror han det er evnen til å se de store linjene og få raske resultater.

– Vi skal ha kortere reaksjonstid og bedre grunnberedskap. Vi skal være likt organisert i både fred, krise og krig. Når noe skjer, skal vi reagere sånn, sier Kristoffersen og knipser med fingrene.

Flere føtter på bakken

Det innebærer blant annet at deler av forsvarsledelsen, som i dag holder til i Sør-Norge, må forberede seg på å flytte nordover til de militærstrategisk viktigste delene av Norge. Den skal også omorganiseres til å lede og ikke styre Forsvaret, for å låne Kristoffersens begrepsbruk, med plan- og økonomistyring i vanntette skott.

Han vil også bruke mindre på administrasjon og mer på det operative, og han vil gjerne at Norge deltar i flere FN-oppdrag i utlandet.

– Vi skal ha flere føtter på bakken i den spisse enden, slår han fast.

– Du har sagt at du kommer til å skuffe mange. Hvem gruer du deg mest til å skuffe?

– Det er mange som har høye forventninger til meg, svarer Kristoffersen diplomatisk.

Det å måtte lystre en ordre han ikke forsto vitsen med, minnes han som noe av det vanskeligste han har opplevd.

– Det er viktig å forklare hensikten med det vi driver med. Jeg vil ha lojale soldater, ikke lydige, fastslår han.

Politikk og penger

Kristoffersens forgjenger Haakon Bruun-Hanssen kjempet en seig kamp for å få mer penger til Forsvaret – og lyktes delvis. Men i dagens situasjon med stupende BNP og massive koronautgifter bør ikke Kristoffersen ha den minste illusjon om økte bevilgninger, mener forsvarsanalytikere NTB har snakket med.

Selv frykter han mest at politikerne skal vedta et høyere ambisjonsnivå enn de er villige til å betale for.

– Hvilken taktikk vil du bruke for å overbevise dem om at det trengs mer penger?

– Det vanskeligste blir nok å gi så gode fagmilitære råd at de ser fornuften i helheten og velger å satse, sier Kristoffersen, som varsler at han vil bruke Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til å gi en årlig fagmilitær vurdering i stedet for forsvarssjefens eget råd hvert fjerde år.

Utfordrende verden

Generalmajor Eirik Kristoffersen blir ny forsvarssjef

På sin aller første arbeidsdag setter han kursen nordover. Sent mandag kveld lander han på Andøya flystasjon, som skal legges ned.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Også internasjonalt står utfordringene i kø. Et Nato der ulike interesser krysser hverandre, og et USA som bedriver stadig mer alenegang, er utfordrende for Norge, som er helt avhengig av at disse alliansene fungerer.

I tillegg kommer et Kina med økende markeringsbehov, samt faren for cyberangrep og terrortrusler.

– Verdensordenen er utfordrende. Det er mindre lover og regler, og mer makt som gjelder. Det er kjempeskummelt, mener Kristoffersen.

Samtidig er Russland fortsatt Norges største sikkerhetspolitiske utfordring, påpeker han.

– Dessverre er det slik at krig fortsatt er en mulighet. Det er trist. Vi burde vært forbi dette for lenge siden.

Kristoffersen kan i prinsippet sitte i ni år, fram til han er 60. Etter jobben som forsvarssjef er det kun én vei karrieremessig.

– Det er jobben som formann i militærkomiteen i Nato, sier han.