Ville legge ned flystasjon i 2016 – nå har den plutselig «stor militær verdi»

I 2016 vedtok regjeringen og Arbeiderpartiet å legge ned flystasjonen på Andøy etter forslag fra Forsvarssjefen. Nå mener Forsvaret den har en viktig beredskapsrolle i fremtiden. – Jeg er litt i stuss, sier tillitsvalgt.

Orion-fly over Andenes

Et Orion-fly flyr over Andenes på Andøya. Lokalbefolkninga på Andøya har kjempet for å beholde flystasjonen sin, men det kan se ut til at de har kjempet til ingen nytte.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Regjeringen vil bruke Andøya og Bodø til å motta allierte styrker.

De skriver i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at:

(...)Andøya er i konseptet definert som en sivil flyplass med høy militær verdi(...)

Men i 2016 vedtok Stortinget å legge ned flystasjonen på Andøya .

De nye signalene fra regjeringen gleder, men er også forventet.

Jonni Solsvik, ordfører i Andøya kommune

– Jeg synes det er et avklarende standpunkt som kommer frem i revidert, sier Jonni Solsvik, ordfører i Andøy kommune.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Dette er noe vi har sett hele tiden. Andøya og infrastrukturen på Andøya vil være viktig for Forsvaret og Nato i fremtiden, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H).

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har i stor grad endret seg siden vedtaket, påpeker han.

Mange spørsmål

I 2016 ville regjeringen gi flystasjonen til sivil næring. Til store protester på Andøya og hos Forsvaret.

Overvåkingsflyene Orion og basen på Andøya spiller i dag en sentral rolle i krisesituasjoner. Derfra søker de etter ubåter og kontrollerer fisket i nordområdene.

Men fra 2021 skal Evenes i Nordland romme forsvarets nye kampfly . Fra 2021 skal Evenes romme F35 og de maritime patruljeflyene (MPA) P – 8 Poseidon.

I luftlinje er det om lag 80 kilometer imellom flystasjonene i Nordland. Kampflyene bruker cirka ti minutter mellom dem.

Etter planene skulle Andøya fases ut. Nå får flystasjonen en ny rolle.

– Det gjenstår likevel mange spørsmål, sier Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund.

– Ville vært helt unormalt

Det blir ikke beskrevet noe nærmere hva en beredskapsrolle faktisk vil si.

Stein-Håkon Eilertsen

– Vi har gitt politikerne masse faktainformasjon som de før ikke har tatt tak i, sier Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Vi risikerer å få to MPA-baser med ti minutters mellomrom, sier Eilertsen.

– Det vil drive opp kostnadene. Har de råd til det? Hvor smart er det? spør Eilertsen. Han ber regjeringen om å pause.

Ordfører Solsvik mener det ville vært helt unormalt av regjering, Nato og Forsvaret å gå ut i detalj om Andøya nå.

– Jeg er fornøyd med at Andøyas rolle blir presisert i revidert, og så får vi se hva det innebærer i neste omgang, sier han.

Til NRK henviser Forsvarsdepartementet til pressemeldingen, hvor det står:

«Regjeringen legger opp til å vurdere konkrete løsninger og ambisjonsnivå for Norges mottaksevne, inkludert merkostnader ved militære behov på sivile lufthavner, som en del av arbeidet med neste langtidsplan for forsvarssektoren.»

Forsvarsdepartementet

Vil styrke Forsvaret

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har påbegynt arbeidet med et nytt fagmilitært råd til regjeringen, skriver Forsvaret.

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil til høsten legge frem et nytt fagmilitært råd, som vil bli viktig for utarbeidingen av en ny langtidsplan for Forsvaret.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

En forsvarskilde sier til TV 2 at satsingen på Andøya er et signal i forkant av rådet, som legges frem til høsten.

Forsvarssjefen vil styrke forsvaret.

– Sikkerhetssituasjonen rundt oss er kraftig forverret. Vi ser også at vi vil få mindre forvarsel dersom noe skulle skje. Dagens forsvar er for lite, sier Bruun-Hanssen.

Økt russisk aktivitet

Årsaken til den endrede sikkerhetssituasjonen er i stor grad knyttet til russernes fremtreden i Europa og mot Norge, forklarer Karsten Riis.

Han er leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

– Endringen skjedde da Russland angrep Ukraina i 2014. Lokalt har vi sett økt russisk aktivitet i nordområdene med missiltester og simulerte angrep på Norge, sier Riis.

I tillegg må Norge tilpasse seg russiske, teknologiske nyvinninger som presisjonsstyrte kryssmissiler.

– Det er både en politisk og militær endring som har foregått, sier Riis.

Orion-fly på Andøya flystasjon

Regjeringen har vedtatt å flytte både fly og mannskap til Evenes, men nå vil de bruke Andøya til militære formål likevel.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix