Hopp til innhold

Ett år med PCI i Nordland: – Hjertesenteret har spart oss for 200 turer med ambulansefly

Når PCI-senteret i Bodø feirer ett år, er stridsøksa mellom Tromsø og Bodø begravd. – En suksess, konkluderer fagmiljøene.

PCI-senteret i Bodø.

«EN SUKSESS»: PCI-senteret på Nordlandssykehuset i Bodø fyller ett år. Her kommer leger fra Tromsø til Bodø for å jobbe. Foreløpig er det kun dagtilbud her.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Sjelden har en konflikt i Nord-Norge vært mer opprivende enn da Helse Nord i 2017 bestemte at også Nordlandssykehuset kan gi et PCI-tilbud til hjertesyke i Nordland.

Fram til da var det kun Universitetssykehuset i Tromsø som utførte utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI, for pasienter fra hele Nord-Norge.

Derfor måtte nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for avansert undersøkelse og behandling.

For ett år siden åpnet det etterlengtede hjertetilbudet ved Nordlandssykehuset, og denne uka kunne PCI-senteret feire ettårsdag.

Avdelingsoverlege Hanne Bjørnstad ved hjerteavdelingen på Nordlandssykehuset i Bodø, forteller at det første påret har gått over all forventning.

Hanne Bjørnstad, avdelingsoverlege ved hjerteavdelingen på Nordlandssykehuset i Bodø.

Hanne Bjørnstad, avdelingsoverlege ved Nordlandssykehuset.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Blant annet hjertesenteret i Bodø har spart Helse Nord for 200 turer med ambulansefly til Tromsø.

– Pasientene er svært fornøyde. Det er kortere ventetid og de slipper å fly. Dette frigjør ambulansefly til andre oppdrag, men det viktigste er at pasientene får behandling nærmere der de bor, sier hun.

Tromsø og Bodø: – Vi samarbeider godt

Samarbeidet mellom Tromsø og Bodø har, til tross for sterk strid i forkant, fungert godt.

– Siden stridsøksene ble lagt ned, har det vært et utrolig godt samarbeid. Det har vært en suksess til nå, og jeg har så langt ikke fått noen kritiske tilbakemeldinger.

I 2017 var advarslene mot hjertesenteret i Bodø mange, særlig fra fagmiljøet på UNN.

I dag er tonen en helt annen. Men så er da også kirurgteam fra nettopp UNN som pendler til Bodø for å utføre behandling her.

Avdelingsleder Andreas Christensen på hjertemedisinsk avdeling ved UNN i Tromsø, roser av samarbeidet mellom de to sykehusene.

– Vi samarbeider godt og holder fokus på pasientene. Og jeg må gratulere Nordlandssykehuset med en ny og fin lab. Vi ser at dette tilbudet også er en styrke for fagmiljøet i Bodø, sier Christensen.

Andreas Christensen.

Andreas Christensen, avdelingsleder på hjertemedisinsk avdeling ved UNN, med NRK på Teams fra Tromsø.

Foto: NRK

Samtidig understreker han at fagmiljøet ved UNN opptrer lojalt mot det styrevedtaket som ble gjort.

– Vår oppgave er å sørge for at hjertepasienten i hele regionen får et godt, topp moderne og forsvarlig tilbud, sier Christensen ved UNN om avgjørelsen og striden.

– Har du inntrykk at av noen ved UNN fortsatt mener at det var feil vei å gå?

– For oss er det resultatet for pasienten som teller. Så når en beslutning er tatt, jobber vi lojalt opp mot det.

Har reddet leveår

Hanne Bjørnstad husker godt da de startet opp for ett år siden. Det skulle begynne rolig, men allerede første dag kom fire stykker inn døra med smerter i brystet.

– Har dere reddet noen liv?

– Vi har nok reddet noen leveår. Vi har ikke hatt de største og mest komplekse hjerteinfarktpasientene, for de er sendt til Tromsø. Men vi har hatt veldig fornøyde pasienter, sier hun.

Uklart hva som skjer om to år

PCI-tilbudet i Bodø skal være i drift frem til desember 2022. Først da blir det avgjort om tilbudet får fortsette permanent.

Avdelingsleder Andreas Christensen sier at samarbeidet skal evalueres grundig.

– Derfor er det litt tidlig å si mer om det første driftsåret, sier Christensen.

Dermed mener han det også er for tidlig å si noe om det er pasientgrunnlag nok for to PCI-tilbud ved begge sykehusene.

Da vil forhåpentligvis også diskusjonen om et døgntilbud i Bodø bli besvart.

Hjerte og smerte

Omstridt er ordet.

Hjertesenteret skulle føre til at flere i Nordland fikk livreddende hjertebehandling. Men det endte i en bitter strid mellom Tromsø og Bodø.

Det begynte i 2017 med tommel opp om et PCI-tilbud i Bodø.

Men fagmiljøet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø advarte mot at Nordland fikk sitt eget hjertesenter. De mente et nytt tilbud i Bodø ble problematisk. Og at alle hjertelegene måtte være i Tromsø.

Så ble det hele utsatt, kom gang igjen, så krevde fylkesrådslederen at det ble utsatt på nytt.

Stor mangel på fagfolk kunne by på problemer for Bodø. Og i Tromsø ba nordnorske ordførere signere protest mot hjertetilbudet i Bodø.

Den tidligere styrelederen i Helse Nord ble truet. Deretter kom en granskingsrapport som viste at Helse Nord og styreleder i UNN brøt loven og viste dårlig ledelse.

Endelig, i februar 2020, kom tilbudet på plass i Bodø.

Sålangt har det bare vært tilbud om PCI-behandlig i Tromsø i Nord-Norge. Nå skal endelig Bodø få behandlingen, men ikke før i 2019.