Hopp til innhold

Jubler etter ja til nytt hjertetilbud i Bodø

En flere års lang kamp er over. Helse Nord oppretter et PCI-tilbud i Bodø, tross store protester fra fagmiljøet i Tromsø.

Ordfører Ida Pinnerød gir en klem etter PCI-beslutning

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, gir en klem etter at styrets beslutning ble klar i dag.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Behandlingen av saken har vært utsatt to ganger allerede, og var i dag oppe til diskusjon for tredje gang. Like før klokken 10 i formiddag startet behandlingen, og like før klokken halv fire i ettermiddag kunne styret fatte en beslutning.

Av styrets ni medlemmer vare det én som stemte mot. Dermed ble det vedtatt å etablere et PCI-tilbud i Bodø.

Styremedlem Arnfinn Sundsfjord var blant dem som ikke var helt overbevist om at etablering av et PCI-tilbud i Bodø var riktig vei å gå. Han stilte flere spørsmål ved beregningene som har blitt gjort med hensyn til kostnadsaspektet, og ba om en klargjøring.

– Dette henger ikke på greip, sa han tidligere i dag.

Svenn Are Jenssen mente på sin side det var gjort en god jobb med å skaffe til veie informasjon og data i forkant av dagens styremøte, og argumenterte for at tiden var inne for å få et PCI-tilbud også i Bodø. Han viste til at debatten har gått i 15 år.

– Rart hvordan tall kan leses så forskjellig, svarte han Sundsfjord.

Styremøte i Helse Nord 13. desember 2017

Fra dagens styremøte.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Fornøyd med vedtaket

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll sier til NRK at han er glad for vedtaket.

– Jeg er imponert over diskusjonen som har vært i styret hvor man i hovedsak har klart å heve seg over den litt spesielle retorikken som har vært der ute i forkant.

Nå får man et mer likeverdig tilbud for alvorlige hjertelidelser i nord, og det er viktig at alle jobber sammen for å gjøre dette så bra som mulig, konstaterer Norvoll.

– Det er viktig at man nå ikke fortsetter diskusjonen. Styret har etter en lang overveielse tatt en beslutning som nesten var enstemmig. Nå har jeg tillit til at fagmiljøene i Bodø og Tromsø tar dette til seg og først og fremst fokuserer på det beste for pasientene.

Også Bodø-ordfører Ida Pinnerød er av den oppfatning av at vedtaket kommer til å styrke tilbudet for befolkningen i Nord-Norge.

– Mye kan sies om nivået på debatten, men nå har jeg troen på at dette vil gå bra og man skal klare å løse dette på en god måte framover.

UNN-legene har argumentert sterkt for at kun ett hjertesenter i Nord-Norge også er å foretrekke i framtiden.

Hjertespesialist Hanne Bjørnstad ved Nordlandssykehuset har vært med på diskusjonen i ti år, og føler «stridsøksa» nå endelig kan legges ned.

– Nå må vi se framover og jobbe til det beste for befolkningen i regionen. Det er jeg sikker på vi skal få til. Vi fra Nordlandssykehuset er i alle fall veldig interessert i å samarbeide med åpne armer, og vi samarbeider godt med Tromsø på andre områder allerede i dag.

Hanne Bjørnstad ved Nordlandssykehuset

Hjertespesialist Hanne Bjørnstad ved Nordlandssykehuset.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK
Sålangt har det bare vært tilbud om PCI-behandlig i Tromsø i Nord-Norge. Nå skal endelig Bodø få behandlingen, men ikke før i 2019.

Dette er PCI.