UNN-legene står på sitt: – Best tjent med å kun ha ett hjertesenter i nord

Risikoanalysen konkluderer med at også Nordlandssykehuset kan gi et PCI-tilbud til hjertesyke. Men UNN-legene står på sitt, og mener at kun ett hjertesenter i Nord-Norge også er å foretrekke i framtiden.

Pressekonferanse PCI-tilbud

Fagmiljøet på UNN innkalte til pressekonferanse onsdag kveld, hvor de ga sitt tilsvar til risikoanalysen.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Vi mener definitivt at landsdelen er best tjent med ett PCI-senter, sier avdelingsleder ved hjertemedisinsk avdeling ved UNN i Tromsø, Thor Trovik.

Risikoanalysen som ble kjent på tirsdag, konkluderer med at også Nordlandssykehuset i Bodø kan gi et PCI-tilbud til hjertesyke, forutsatt at det utvides og ikke bygges ned ved UNN i Tromsø.

Thor Trovik, avdelingsoverlege UNN

Avdelingsoverlege ved UNN, Thor Trovik, mener risikoanalysen inneholder synsing og antakelser - ikke fakta.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

Fagmiljøet i Tromsø mener imidlertid at analysegruppen går langt over sitt mandat. De hevder at konklusjon er i svært liten grad er basert på fakta, og mangler faglig substans.

– Rapporten inneholder mye synsing og antakelser, og forutsetter en alt for omfattende og kostbar drift både i Bodø og Tromsø.

– Det blir for kostbart

Leder av risikoanalysegruppa, Andreas Moan sier at dersom det etableres et PCI-tilbud også i Bodø, vil flere pasienter få tilgang på behandling raskt. Han understreker at det at det vil kreve noen forutsetninger for at det skal la seg gjennomføre.

– UNN har ikke kapasitet til å avgi ressurser til en eventuell oppbygging i Bodø. Det betyr at hjertemiljøet ved UNN må styrkes parallelt med at man styrker og bygger opp hjertemiljøet ved nordlandssykehuset.

Trovik mener dette vil bli alt for kostbart, og at analysegruppen ikke har vurdert de økonomiske konsekvensene ved en slik investering.

– Det vil bli dyrt å både styrke vårt fagmiljø i Tromsø, og bygge opp et PCI-tilbud i Bodø.

– Gir ingen helsegevinst

Nestleder i Nordland legeforening, Benjamin Storm, er sterkt uenig. Han mener risikoanalysen er god.

– Analysegruppen har levert en meget bra analyse som belyser det behovet som vi allerede har konstatert. Vi har behov for et likeverdig tilbud til hjertepasientene i Nord-Norge.

Tor Ingebrigtsen

Administrerende direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen, mener at et PCI-tilbud i Bodø ikke vil gi noen helsegevinst for pasientene.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Administrerende direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen mener at ingenting er endret ved risikoanalysen, og at et PCI-tilbud i Bodø ikke vil gi noen helsegevinst for pasientene.

– Nye tall fra det nasjonale kvalitetsregisteret for hjerteinfarkt viser at Nord-Norge har landets høyeste overlevelse og beste behandlingsresultater med dagens løsninger. Tallene viser også at overlevelsen faktisk er aller høyest i Nordland.

Ingebrigtsen mener man står ovenfor et prioriteringsmessig dilemma.

Skal vi bruke store økonomiske og bemanningsmessige ressurser på et tilbud som ikke vil gi noen helsegevinst, eller skal vi sette denne innsatsen inn på andre områder der vi kan skape nye leveår for pasienter?

Helse Nord vil vedta en endelig beslutning under styremøtet 13. desember.