Tromsø ba nordnorske ordførere signere protest mot hjertetilbud i Bodø

I forkant av nytt styremøte i Helse Nord forsøkte Tromsø kommune å få med seg ordførere i Troms, Finnmark og Svalbard på å kreve utsettelse av styrets vedtak om et PCI-tilbud i Bodø.

Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo, på UNN for å vite mer om PCI

Ordfører i Tromsø Kristin Røymo stiller spørsmål ved innstillingen om å legge et PCI-tilbud til Bodø.

Foto: Robert Greiner / Tromsø kommune

Tromsø kommune utformet sist lørdag et opprop i en gruppesamtale på Facebook, hvor hensikten var å lodde stemningen for å be styret i Helse Nord utsette PCI-saken inntil videre. Budskapet ble utformet av ordfører Kristin Røymo og politisk rådgiver Robert Greiner

Saken har vært utsatt flere ganger, den 18. oktober kom den endelige beskjeden om at direktøren går inn for å etablere et såkalt PCI-tilbud i Bodø, men Tromsø ønsker at de skal snu.

– Det er veldig uheldig. Det bekymrer meg at man tyr til aksjonsdemokrati for å utsette saken, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll.

Etter at Helse Nord-direktør Lars Vorland forrige uke gikk inn for å bygge opp et PCI-tilbud i Bodø, har flere tatt til orde for at behandlingen av saken bør utsettes.

I skrivet presiserer kommunen at de ønsket å gjøre en «sondering» blant Ap-ordførere i Finnmark, Troms og på Svalbard for å peile interessen for å sende det til styret i Helse-Nord for å be dem utsette vedtaket styret fattet i PCI-saken.

– Dette ble den mest effektive måten å gjøre det på, sier politisk rådgiver Robert Greiner i Tromsø kommune.

Frykter varig skade i samarbeidet

Fylkesrådsleder Norvoll mener kommunen fremsetter bastante påstander som i beste fall er mulig å bestride.

– Jeg tror vi skal være svært forsiktige med å opptre som aksjonister i denne saken. Jeg vil mane til at vi holder debatten på et annet nivå enn hva man legger opp til her, sier fylkesrådslederen.

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll synes retorikken i oppropet er uheldig og frykter for det videre samarbeidet i regionen.

Foto: ØYSTEIN NYGÅRD / NRK

Han forteller videre at han frykter at samhandlingen i nord vil ta varig skade som følge av utspillet fra Tromsø og sier det er en uheldig måte å føre politikk på.

– Når fylkene hadde ansvar for sykehusene greide man ikke å ta et overordnet ansvar. Derfor er det viktig at vi tar vare på det som er bra med Helse Nord. Da ligger det også et ansvar på oss som politikere i hvilket debattnivå vi legger oss på og ikke bidrar til økt polarisering, sier Norvoll.

– En sondering mellom Ap-ordførere i nord

Kommunen opplyser at sonderingen ikke følges videre opp, fordi Finnmark Arbeiderparti likevel skulle behandle saken. Troms Arbeiderparti fikk satt opp et styremøte om saken to dager senere.

Fylkesrådsleder Norvoll mener det er uheldig at man begir seg ut på en form for det han omtaler som aksjonsdemokrati.

– Vi har kultur for samarbeid i saker med felles interesser, på kryss av kommune- og fylkesgrenser, noen ganger partigrenser, sier Greiner.

På spørsmålet om han er enig i Norvolls påstand om at regionen står i fare for å ta varig skade av utspillet svarer Greiner:

– Jeg tror vi lever godt med uenighet. Noen ganger er man enige, andre ganger ikke.

Tromsø kommune presiserer at de ikke betviler profesjonaliteten i Helse Nord, men at de er uenige med innstillingen om å legge et PCI-tlbud til Bodø.