Taust om PCI-senter i tre måneder, nå braker det løs igjen

Etter en bitter strid om hvem som skal behandle hjertepasienter i Nord-Norge, besluttet styret i Helse Nord i februar å utsette saken. I morgen skal hjertesenteret bringes opp i styret.

PCI2

PCI-SAKEN: Det regionale brukerutvalget i Helse Nord håper på en bedre dialog mellom fagmiljøene i Bodø og Troms.

Foto: HANS LUDVIG ANDREASSEN / NRK

– Vi ber fagmiljøene om å komme i gang med dialog. Ledelsen i Helse Nord må bidra til dette, sier Gunn Strand Hutchinson, som er nestleder i regionalt brukerutvalg i Helse Nord.

Under styremøtet til Helse Nord i februar i år ble avgjørelsen om PCI-tilbudet utsatt. Årsaken var faglig uenighet mellom miljøene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og Nordlandssykehuset. Siden har lite skjedd. Slik NRK forstår det har det ikke vært en dialog mellom leger i Bodø og Tromsø om saken. Regionalt brukerutvalg har spurt Helse Nord ledelsen om hva som har skjedd.

– Så vidt vi forstår det, så har det skjedd veldig lite, sier Strand Hutchinson.

Prioriterte ned PCI-saken

I Helse Nord viser konstituert kommunikasjonsdirektør Anne-May Knudsen til at de har prioritert å jobbe med nasjonal helse og sykehusplan den siste tiden. Knudsen sier at de nå jobber mer med PCI-saken. Målet er å få den opp og gjøre vedtak i styremøtet før sommeren, 14. juni.

Anne May Knudsen

Konstituert kommunikasjonsdirektør Anne-May Knudsen sier de vil jobbe mer med PCI-saken fremover.

Foto: Helse Nord

Forventer et positivt vedtak

Strand Hutchinson og de andre i det regionale brukerutvalget vil ikke gi slipp før det skjer en endring.

– Vi kommer ikke til å slippe denne saken før det er etablert et slikt tilbud ved Nordlandssykehuset, sier Strand Hutchinson.

Nordland legeforening er bekymret over framdriften. I en e-post til NRK skriver de:

Vi kan ikke se at det er fremkommet nye momenter i saken. Vi har full tillit til at Lars Vorland fortsatt står bak innstillinga til styret om etablering av PCI i Bodø.

Lars Vorland, Helse Nord

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland får støtte av Nordland legeforening.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

På morgendagens møte vil henstillinga fra brukerutvalget, som representerer pasienter og pårørende fra hele landsdelen bli lagt frem som en orientering.