NRK Meny
Normal

Utsetter behandlingen av omstridt hjertetilbud i Nord-Norge

Helse-Nord-direktør Lars Vorland går inn for at det skal etableres et såkalt PCI-senter i Bodø. Det har skapt sterke reaksjoner i Tromsø, og nå blir avgjørelsen utsatt. – Styrken og formen på reaksjonene, gjør at det ikke ville være forsvarlig å sette i gang.

Styremøte i Helse Nord

Styret i Helse Nord har valgt å utsette avgjørelsen om eventuell etablering av PCI-senter i Bodø. Her fra et tidligere styremøte i 2014. Direktør Lars Vorland er nummer to fra høyre.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Avgjørelsen skulle etter planen falle under Helse Nords styremøte på onsdag denne uken, men nå bekrefter Helse Nord at saken utsettes, skriver de i en pressemelding.

Årsaken er at reaksjonen fra fagmiljøet ved Universitetssykehuset i Tromsø gjorde at Helse Nord frykter for samarbeidsklimaet.

– En etablering av PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø som en senter-satellitt-modell er avhengig av et samarbeid mellom fagmiljøene i Tromsø og Bodø. Dette er det mest kritiske punktet for å lykkes. Det viser også den eksterne risikovurderingen. Styrken og formen på reaksjonene som er kommet gjør at det ikke ville være forsvarlig å sette i gang et slikt arbeid nå. Derfor utsetter jeg, i samråd med styreleder Marianne Telle, saken fra behandling i dette styremøtet. Vi vil bruke tiden framover til å avklare forutsetningene for et samarbeid, sier direktør Lars Vorland i pressemeldingen.

Dermed fortsetter striden mellom fagmiljøene i Bodø og i Tromsø.

Kun PCI i Tromsø

I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI, for pasienter fra hele Nord-Norge.

Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for avansert undersøkelse og behandling.

Helse-Nord-direktør Lars Vorland gikk på bakgrunn av dette inn for å opprette et PCI-tilbud også i Bodø. Han mente at et tilbud om PCI ved Nordlandssykehuset Bodø ville være med på å utjevne forskjellene og forbedre behandlingstilbudet.

– Forskjellene i behandlingstilbudet er i dag for store. Det kan vi ikke leve med, sa Vorland.

– Kan virke splittende

Men ved Universitetssykehuset i Tromsø er de rykende uenig innstillingen fra Helse Nord-sjefen.

Representantene for fagmiljøene mener at et PCI-tilbud også i Bodø, vil svekke tilbudet til hjertepasientene i Nord-Norge og at det kan virke splittende og ikke styrkende når det kommer til kompetanseutvikling.

Fra pressekonferansen

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.