Hopp til innhold

Ronjas hus er fortsatt et tomt skall to år etter flommen

Siden 2020 har Ronja Karita Kristensen (29) kjempet for å bygge opp huset sitt på annet sted enn der flommen rammet. Forrige uke fikk hun en ny nedtur.

Ronja Karita Kristensen. Flomofre på Nevernes, og Nevermoen i Rana venter på svar

Ronja Karita Kristensen skulle gjerne bodd i huset på Nevermoen. Men bare skallet står igjen etter flommen.

Foto: Frank Nygård / NRK

2018:

Ronja Karita Kristensen flytter inn i eget hus på Nevermoen like utenfor Mo i Rana.

– Jeg skulle klare meg selv. Det føltes bra og jeg hadde fått hjelp til å få de beste forsikringene.

21. september 2020:

Restene etter den tropiske stormen Sally traff Norge.

Norge deles i to. Folk blir isolert. Hus blir rasert.

Med to hunder og 10 høns klarer Ronja å rømme.

Siden har livet vært et mareritt.

– Det er fullstendig utmattende. Man har ikke fritid eller overskudd. Jeg er helt ferdig.

Men Ronja hadde jo gode forsikringer – hva i all verden gikk galt?

Ronja Karita Kristensen. Flomofre på Nevernes, og Nevermoen i Rana venter på svar.

Her flyttet Ronja inn i 2018. I 2022 er det å bo her en fjern drøm.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Plutselig var jeg i en skrekkfilm

Vi spoler tiden tilbake til 2020. Ronja vasser rundt i eget hus.

Vannet står en meter opp langs veggene.

– Sofaen og alt av inventar lå bare og fløt da jeg kom inn, sier hun til NRK.

– Jeg er bare glad jeg var der og fikk ut hunder, høns og meg selv. Hvis ikke hadde de druknet.

Hundene svømte til bilen og ble senere flyttet. Hønene ble båret ut til en redningsbil.

Huset var oversvømt.

Man tror at dette bare er noe som skjer på film, men plutselig var jeg i den skrekkfilmen

Ronja Karita Kristensen, flomoffer

Samme kveld gikk flommen tilbake. Neste dag ble Ronja møtt av et skrekksyn.

– Det var ingenting å ta vare på.

Nå er huset renska inn til skallet. Det står nærmest bare plank igjen.

hus

I kaoset under flommen tok Ronja dette bildet.

Foto: Privat

Dusjet i 20 minusgrader og gikk på ski til bilen

Flommen i 2020 gikk hardt utover flere i Nord-Norge.

For de fleste har livene vendt tilbake til normalen igjen.

Men ikke for alle.

– Jeg synes bare det er trasig. Jeg får ikke planlagt noe av fremtida og står alene med lån og alt, sier Ronja Karita Kristiansen til NRK.

– Hvordan har livet vært etter flommen?

– Jeg står i jobb, men det er det eneste jeg klarer. I vinter var det ingen hus eller leiligheter å leie, så jeg måtte kjøpe meg ei hytte.

Ronja sukker før hun fortsetter:

– Det var ikke dusj, ikke toalett og ikke varmt vann. Jeg dusjet ute i 20 minusgrader og måtte gå en kilometer på ski til bilen hver dag.

hytte

Denne hytta kjøpte Ronja for 400.000 kroner. Hun sier det var den eneste muligheten hun hadde for å fortsette å bo der hun ville.

Foto: Privat

– Jeg kommer aldri til å si at ting ordner seg. Det ordner seg ikke.

For selv om Ronja hadde gode forsikringer står fortsatt huset igjen som et tomt skall.

Les også Uværet deler Norge i to: – Han er trollstygg

Flom i Mo i Rana

Får ikke flytte huset

Forsikringene gir Ronja penger til å reparere det raserte huset.

Men bare hvis hun bygger det opp på samme sted forteller hun.

Det tør ikke Ronja.

– Det kommer til å komme en flom til. Vi vet ikke når, men den blir større. Neste gang blir det fare for liv og helse.

flom

Ronja tror det vil komme mer flom i fremtiden.

Foto: Privat

I tillegg sier hun at hun fått beskjed av forsikringsselskapet om at hun ikke vil få dekt kostnadene om en ny flom ødelegger huset.

Pressisering:

Saken ble publisert torsdag morgen. I etterkant har NRK fått kommentar fra forsikringsselskapet som sier de vil dekke kostnader i forbindelse med en eventuell ny flom.

Ronja vil uansett ikke bo i huset - fordi hun frykter for liv og helse.

En mulighet er å relokalisere huset. Altså bygge huset et annet sted.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som kan gi støtte til et slikt relokaliseringstiltak.

Men forrige uke kom avslaget. NVE vil ikke gi tilskudd til riving og flytting.

– Denne løsningen skal bare brukes hvis det ikke går an å bruke andre fysiske tiltak eller ordninger. I tillegg er ordningen koblet opp mot at menneskeliv skal være truet, sier Mads Johnsen, sjefingeniør og fagleder sikring i NVE.

Mads Johnsen

Mads Johnsen sier han har forståelse for at det er fortvilende for de flomrammede. NVEs tiltak kan imidlertid ikke hjelpe dem.

Foto: NRK

Det er Rana kommune som har søkt om relokalisering på vegne av Ronja og tre andre husstander.

– Vi har ikke greid å dokumentere fare for menneskeliv i lokalitetene det er søkt om, forklarer Johnsen.

På Nevermoen, der Ronjas hus står, sier NVE at det bør være mulig å flomsikre.

Les også Prisen på huset halvert etter bygging – foreslår kunstig høy takst

Jørund hus

Hadde tro på et spleiselag

Avdelingsleder i Rana kommune, Trude Fridtjofsen, sier hun har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for de involverte.

Det har gått to år hvor vi har prøvd å finne ut av dette, og vi er ennå ikke i mål.

Løsningen kommunen hadde sett for seg var et spleiselag med forsikringsselskapene. Men spleiselaget var avhengig av at søknaden til NVE ble innvilget.

Da hadde vi hatt mulighet til å kjøpe ut disse beboerne og kommunen kunne overtatt eiendommene og sørget for rivning. Men nå er avslaget der, så da er ikke det aktuelt, sier Fridtjofsen.

Flom, uværet "Sally" i Grønfjelldalen i Rana på Helgeland.

Uværet Sally gjorde at det ble flom i Rana.

Hun sier hun har forståelse for at NVE har begrenset med midler og at de må gjøre vurderinger ut ifra det.

Men dette var muligheten vi så for å få en orden på dette.

At NVE konkluderer med at kommunen heller burde flomsikre området, tar avdelingslederen til etterretning.

Men vi har hatt NVE som veileder i denne saken og har basert søknaden blant annet på råd fra NVE.

Les også Slike hytter bygges nesten ikke lenger

Hytte

Etterlyser ordning

I likhet med de flomrammede er Fridjofsen frustrert over at saken ikke har kommet lenger i løpet av to år.

I førsteomgang var det snakk om at dette var en forsikringssak. Da snakket alle om at det var en relokalisering etter naturskadeforsikringsloven.

Dette førte aldri frem.

Forsikringsselskapene konkluderte med at skadene på boligene ikke var så store at vilkårene for relokalisering ble oppfylt.

Nevernes bru i Rana tatt av flom.

Det var store materielle skader i forbindelse med flommen i 2020.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Fridtjofsen sier at Rana kommune føler de har brukt mye tid på å avklare hva som er gjeldende lover og regler.

Vi har holdt på i to år. Det har vært mye usikkerhet blant alle involverte om hva som egentlig gjelder. Vi har bidratt til at både staten og forsikringsbransjen har fått noen svar, sier hun og understreker:

Men Rana kommune og de berørte har oppnådd veldig lite.

For Ronja og de andre flomrammede er situasjonen fortsatt håpløs.

Hun håper dette aldri vil ramme andre.

– Det er nødt til å komme bedre løsninger på plass. Det er ingen tvil om at flere i Norge vil bli rammet av slike situasjoner på grunn av klimaendringer i fremtiden.

LES OGSÅ:

Les også Kjøpte nytt hus til snaut 7 millioner – nå er det verdt mindre enn 2 millioner

Kristian Jakobsen og Linda Kristiansen.

Les også Lovendringen du som hytteeier må vite om: – Vi forventer mange rettssaker

Hytte