Hopp til innhold

Helse Nord-direktøren vil ha to sykehus på Helgeland

Helse Nord-direktør Lars Vorland sier at han vil ha ett sykehus i Mo i Rana og ett sykehus i Sandnessjøen og omegn.

I dag tar Helse Nord-direktøren sitt valg om Helgelandssykehuset.

Avtroppende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, har hatt en krevende oppgave før pensjonisttilværelsen. I dag kommer han med sin innstilling om hvor fremtidens sykehus på Helgeland bør ligge.

SISTE: Lars Vorland innstiller på at det skal være to sykehus på Helgeland. Ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen og omegn. DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt. Det står i dokumenter som ble offentliggjort i kveld.

– Jeg forslår en to-sykehusmodell. Men jeg ser på det som ett sykehus lokalisert på to plasser. Det vil da være noen felles funksjoner. Akuttkirurg og akutt indremedisin. En del andre funksjoner kommer bare til å bli på ett sykehus.

I innstillingen står det at lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn vil avgjøres i konseptfasen.

Les alt om hva direktøren mener bør skje i faktaboksen under:

Direktøren sier at saken på ingen måte har vært enkel.

– Dette har ikke vært en enkel sak. Det er fordeler og ulemper ved alle modeller. Vi må finne en modell som gir minst mulig ulemper for pasientene.

– Hva med bemanning?

– Det tror jeg vi skal klare å få til. Det krever nok en del rekruttering, men tror det skal la seg gjøre. I Finnmark har vi to sykehus på 75.000 mennesker, og vi sliter litt der, så dette er et generelt problem.

Lars Vorland under pressekonferanse

Avtroppende direktør i Helse Nord, Lars Vorland under dagens pressekonferanse.

Foto: Janni Elena Hvidsten Evensen / NRK

Valget har på ingen måte vært opplagt. Helse Nord-direktør Lars Vorland har også vært åpen på at han har gått litt frem og tilbake.

Han sier at det ikke er bestemt hvor ledelsen for Helgelandssykehuset skal sitte.

Rett før innstillingen ble det klart at Frps stortingsgruppe går inn for ett stort sykehus, sør for Korgfjellet.

Dette betyr innstillingen

I innstillingen står det at befolkningen på Helgeland skal sikres et spesialisthelsetjenestetilbud som baseres på nærhet for store pasientgrupper.

Forslaget vil behandles

Strukturen i det somatiske tjenestetilbudet skal baseres på følgende:

  • Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund.
  • Helgelandssykehuset Sandnessjøen som akuttsykehus med følgende: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset). Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-hals som krever sengekapasitet.
  • Helgelandssykehuset Mo i Rana som akuttsykehus med følgende: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF).

Politikere reagerer

Peter Talseth, ordfører i Alstahaug (Sp), mener at valget var overraskende.

– Dette var en overraskende variant, som man ikke hadde sett for seg. Det blir et dårligere tilbud i Mosjøen. Det er de som kommer desidert dårligst ut.

– I den prosessen vi alle har vært gjennom, så spør jeg om det var verdt når jeg ser resultatet i dag, legger ordføreren til.

Ordfører i Rana, Geir Waage (Ap), sier at han rent umiddelbart er positiv til innstillingen.

Rana er en av de kommunene som hele veien har gått inn for to sykehus på Helgeland, på grunn av den utfordrende geografien til regionen.

– Min første reaksjon er at dette ser bra ut. Dette er bra for Helgeland totalt sett. Vi trenger to sykehus på Helgeland med akutt- og fødetilbud.

Også fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) er fornøyd med Vorlands forslag.

– Nå skal vi lese den ordentlig, men rent intuitivt er jeg fornøyd med at direktøren langt på vei følger linjen til fylkesrådet og sykehusdirektøren. Det er bra at han går bort fra at ett sykehus er nok for Helgeland, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Han sier at det fremdeles er elementer som bør følges opp, blant annet hva som skjer med Mosjøen. Der er det fremdeles uklart om det kan opprettes et distriktsmedisinsk senter eller ikke.

Lange avstander og spredt befolkning

Innstillingen er noe mange venter på.

For det har vært vidt forskjellige meninger om fremtidens sykehusstruktur.

Ikke bare er Helgeland en region som strekker seg like langt som fra Oslo til Kristiansand.

Det er også et sted der folk bor veldig spredt. De bor på øyer, i avsidesliggende skogskommuner og i mindre byer.

Men det er én by som er klart større enn de andre; Mo i Rana.

Kommunen har nesten 26.000 innbyggere. Samtidig bor det totalt sett flere innbyggere sør for Korgfjellet, altså i motsatt ende av Mo i Rana.

Så hvor blir det riktigst å legge et sykehus – i den største kommunen eller i den delen av regionen det bor flest? Eller bør man kanskje helst ha to?

I tillegg til en spredt befolkning, så blir de stadig færre.

Fraflytting og en økning i andel eldre, gjør det utfordrende å få tak i nok fagfolk. Allerede er det sykepleierstillinger som har null søkere.

«Alle» mener forskjellig

Frykten for å spre fagmiljøene for tynt var den viktigste årsaken til at den eksterne ressursgruppa ønsket ett sykehus.

Andre har lagt vekt på avstand og reisetid for innbyggerne. For i denne saken er det mange hensyn.

Sykehusdirektøren, styret i Helgelandssykehuset og fylkesrådet har alle kommet med ulike råd.

Hør bare her:

Den eksterne faggruppa vil ha ett stort sykehus og at det skal ligge i Mo i Rana.

Sykehusdirektøren på Helgeland vil ha ett stort i Mo i Rana, men også ett mindre i Sandnessjøen.

Styret i Helgelandssykehuset vil ha ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn.

Fylkesrådet mener det bør være to sykehus, ett i Sandnessjøen og et i Mo i Rana. Men understreket at hovedtyngden burde ligge i Sandnessjøen.

Ingen er altså helt enige.

Dragkamp

Dragkampen mellom nord og sør har vært intens. Fakkeltog, bunadsgerilja og et intenst debattklima har preget saken.

Nå begynner en avgjørelse å nærme seg. Dagens innstilling fra Helse Nord-direktøren skal behandles på styremøtet 18. desember.

Deretter skal saken behandles av helseministeren i januar.