Hopp til innhold

Frp: – Det er helt uaktuelt å legge ett stort sykehus til Mo i Rana

Et samlet Fremskrittsparti går inn for å legge det nye sykehuset på Helgeland sør for Korgfjellet. Lederen for Rana Frp kaller dette et kupp, og sier flere vurderer å melde seg ut av partiet.

Mo i Rana

Mo i Rana ligger nord for Korgfjellet og politikerne der har lenge gått inn for at det bør ligge to sykehus på Helgeland. Nå sier Frp at ett stort sykehus på Mo er «helt uaktuelt».

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

– Vi har prøvd å ta hensyn til pasientenes beste. Vi har da konkludert med at det nye, store sykehuset skal ligge sør for Korgfjellet. I tillegg vil vi ha distriktsmedisinsk senter (DMS) og fødestue til Brønnøysund og Mo i Rana.

Det sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitiker i Frp.

Stortingsgruppen til Frp gikk i dag enstemmig inn for at de vil ha ett stort sykehus, midt på Helgeland – altså sør for Korgfjellet, som deler regionen i to.

Hvor dette sykehuset skal ligge, har de ikke presisert.

Forslaget innebærer at regionens største by, Mo i Rana, i så fall vil miste sykehuset de har i dag.

Avgjørelsen tok Frp etter at helsepolitikere reiste rundt til Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana for å snakke med politikere og fagfolk.

– På reisen vår har vi hatt møte med både ledelse og brukere. Der fikk vi et sterkt inntrykk av at de var lei av å være en kasteball, og at de nå ønsker å samlokalisere sykehuset og fagmiljøet innen kirurgi og medisin til ett sted.

Følg innstillingen til Helse Nord-direktør Lars Vorland direkte her fra 18:50.

– Tror dere helseministeren er enig i dette?

– Det er viktig at regjeringen er enig om dette. Vedtaket om å gjøre dette innebærer også at for Frp er det helt uaktuelt å legge ett stort sykehus til Mo i Rana.

Det får lederen i Rana Frp til å se rødt.

Åshild Bruun-Gundersen helsepolitiker for Frp

Helsepolitisk talsperson, Åshild Bruun-Gundersen (Frp)

Foto: Bjorn Inge Bergestuen

Vil vurdere utmelding

– Det er forbausende at Frps stortingsgruppe så tidlig offentliggjør sin innstilling. Jeg trodde at de ville vente til at styret i Helse Nord sin innstilling.

Allan Johansen i Rana Frp er ikke en blid mann etter at hans eget parti har gått inn for å legge ned sykehuset i Rana.

Johansen sier at helsefraksjonen som var på besøk på Helgeland i forrige uke, ble sterkt påvirket av krefter som «ikke vil Rana vel».

Allan Johansen (Frp), Rana kommunestyre

Allan Johansen, leder for Rana Frp.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det var ingen fra Rana som fikk være med på denne turen. Derimot var både lederen av Mosjøen Frp og stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar fra Vefsn med. Der fikk de god tid til å påvirke, mens vi ikke fikk et eneste minutt alene med dem da de var her på Mo.

Johansen sier at han likevel tror at det blir en tosykehusmodell, og at dette er det eneste fornuftige med tanke på Helgelands langstrakte geografi.

Om dette ikke skjer, truer han med at flere i Rana Frp kommer til å trekke seg.

– Det er veldig provoserende. Det er tungt å drive Frp-politikk i Rana nå, for vi har mange i styret som vurderer å legge ned verv og kutte ut hele Frp her oppe. Det virker jo som at Frp kan klare seg godt uten Rana og omegn.

– Stemmer ikke

Jan Steinar Engeli Johansen er også helsepolitiker i Frp og sier at han forstår at folk fra Rana er skuffet over innstillingen.

Han begrunner at en lokalisering sør for Korgfjellet vil gjør at mest mulig pasienter får kortest reisevei til sykehuset.

At helsepolitikerne ikke hørte på politikerne fra Rana mener han er feil.

– Det er ikke riktig. Om noe brukte vi aller mest tid i Rana, fordi vi forstod at det er her vi måtte hente mest informasjon. Vi var der dobbelt så lenge som de andre stedene til sammen og tok oss tid til å snakke med Rana Frp etter møtet.

Stortingspolitiker Hanne Dyveke Søttar (Frp) ville ikke kommentere beskyldningene fra Allan Johansen, og mener at de faller på sin egen urimelighet.

Engeli Johansen sier også at beskyldningene er grunnløse.

– Det kan vi avkrefte. Selv om hun er fra Vefsn så påvirker ikke det henne eller oss. Vi har lyttet til alle uavhengig og tatt en beslutning på bakgrunn av pasientenes beste.