Den eneste ambulansen i kommunen var opptatt da Jacob (1) fikk pustestans

– Vi ble kjemperedde. Jacob pustet ikke, og hadde kramper i kroppen, forteller mormor Gøril Pedersen.

Mamma Emilie Pedersen og Pappa Anders Fagerli med vesle Jacob (1)

PÅ SYKEHUS: Det var kun en ambulanse på vakt i Andøy kommune da ettåringen Jacob stoppet å puste og fikk kramper. Her er han sammen med mamma Emilie Pedersen og Pappa Anders Fagerli.

Foto: Privat

Gøril Pedersen og ektemannen Tor Roger hadde tatt sitt ett år gamle barnebarn med seg i svømmebassenget på Andenes når han plutselig får et anfall. Det har aldri skjedd tidligere, og kommer som et sjokk.

De snarrådige besteforeldrene ringte ambulanse umiddelbart. Men den eneste ambulansen på vakt i Andøy kommune denne dagen er ute på et annet oppdrag.

– Du kjenner på en stein i magen. Det var forferdelig skremmende.

Måtte velge mellom to pasienter

Pedersen forteller at hun etter hvert fikk vite at den andre pasienten allerede var båret inn i bilen da AMK-sentralen bestemte at den andre pasienten skulle settes av – og Pedersens barnebarn prioriteres.

I full fart med sirener og blålys startet turen til Nordlandssykehuset på Stokmarknes, en tur som tar om lag en time og 20 minutter.

Det ble ikke tid til å tenke på den andre pasienten som måtte forlate ambulansen.

– Men det er opplagt at AMK-sentralen og ambulansepersonellet blir satt til å ta noen vanskelige valg i løpet av en arbeidsdag. Det gjør vondt å tenke på, sier hun til NRK.

Får beskjed om å bytte ambulanse

På vei til sykehuset får ambulansepersonellet beskjed om at gutten må bytte ambulanse midt mellom Andenes og Stokmarknes, og at følget må vente på en ny ambulanse som skal komme fra Sortland.

– Ambulansepersonalet ga klar beskjed om at det ikke var forsvarlig med bilbytte. Jacob var koblet til slanger i bilen, og ingen visste når eller om han ville få et nytt anfall, forteller Pedersen.

– Tør vi reise hjem igjen?

Gøril Pedersen og vesle Jacob

Lille Jacob 1 år sitt første møte med Helse-Norge! Slik starter mormor Gøril Pedersen et Facebook-innlegg hvor hun kritiserer ambulanseberedskapen i hjemkommunen Andøy.

Foto: Privat

Over hele landet bruker ambulanser mer tid enn anbefalt under utrykning, viser tall fra Helsedirektoratet. NRK har tidligere fortalt om Arne Emil Iversen som måtte bruke sin egen bil da naboen måtte på sykehus.

I de aller fleste kommuner i landet kommer ikke ambulansen innen de veiledende tidsfristene som er satt til 12 minutter i tettbygde strøk – det vil si tettsteder med en sammenhengende bebyggelse på minst 10.000 innbyggere – og 25 minutter i grisgrendte områder.

  • Sjekk hvor lang tid ambulansen bruker i din kommune nederst i saken.

– Det vi har opplevd viser at beredskapen i Andøy ikke er god nok, mener hun.

Samtidig takker hun ambulansefolkene som fikk barnebarnet hennes trygt fram til sykehuset. Jacob ble sendt videre med ambulansefly til Bodø, hvor han fortsatt er til utredning.

– Det som er ekstra skremmende er at Jacob mest sannsynlig vil trenge akutt hjelp fra ambulanse i tida framover. Det hele familien spør seg nå er om det er trygt å reise hjem til Andenes.

Ordføreren bekymret

Jonni Solsvik, ordfører i Andøy

IKKE GODT NOK: – Vi skal ha to operative ambulanser i Andøy, men opplever stadig vekk at det bare er en, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Også Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) er bekymret for ambulanseberedskapen i kommunen. Normalt skal det være to ambulanser stasjonert på Andenes og Åse, men han er kjent med at det i perioder bare er én bil i operativ drift i kommunen.

– Jeg er veldig glad for at det gikk bra denne gangen, og gutten fikk hjelp. Men slik kan vi ikke ha det. Andøy kommune har ikke lenger kommunal legevakt, og forutsetningen for at det kan fungere er at ambulansen er tilgjengelig slik at innbyggerne får hjelp.

Nordlandssykehuset: – Skyldes sykefravær

Nordlandssykehuset forklarer hendelsen 3. november med sykefravær, både på Andenes og Åse. Mangel på ambulansepersonell gjorde at én bil var ute av drift i dette tidspunktet.

– Personal på Åse ble flyttet til Andenes for å ha én operativ bil i Andøy, sier klinikksjef Harald Stordahl i Prehospital klinikk.

Han sier videre at Nordlandssykehuset forsøker å få inn vikar ved fravær, men at man ikke alltid lykkes. Da kan en ambulanse bli satt i ro.

Både Jacobs mormor Gøril Pedersen og ordføreren i kommunen spør hva Nordlandssykehuset vil gjøre for å sikre at dette skjer igjen. Klinikksjefen svarer at tjenestens organisering vurderes løpende.

– Vesterålen har normalt seks biler i drift i helgene. Noen av våre ambulansestasjoner er organisert som hjemmevaktstasjoner, blant annet Andenes, Åse, Bø og Myre.

Stordahl forklarer at Andenes-ambulansen i snitt har 0,99 oppdrag pr. døgn og Åse-ambulansen 0,75 oppdrag pr. døgn.

– Vi mener dagens organisering er en løsning som gir dekning i de mindre sentrale strøk som tjenesten har ansvar for. AMK har til enhver tid full oversikt over tilgjengelige ressurser i områdene, og styrer disse ressursene etter behov.

NRK har vært i kontakt med familien til pasienten som ble satt av ambulansen som fraktet Jacob til sykehuset på Stokmarknes. Hun fikk ambulanse senere samme dag, og det står bra til med henne.