Hopp til innhold

– Beredskapen i Norge er på full fart i nedoverbakke

Etter nyttår har de kun hatt én ambulanse i Sortland kommune, og på to uker har det oppstått flere alvorlige situasjoner. Ambulanseforbundet mener det kan bli katastrofalt på sikt.

Ambulanse

Illustrasjonsbilde.

Foto: Kjartan Ovesen

Sortland har nå i to uker bare hatt kun én ambulanse i beredskap i kommunen. Det har allerede skapt flere alvorlige situasjoner der mangelen på ambulanse har skapt problemer.

Måtte kjøre syk far selv til sykehuset

Det var Vesterålen Online som omtalte saken først, der en familie fortalte at ambulansen ikke hadde mulighet til å kjøre deres syke far til sykehuset.

– Selv om legen var tydelig på at pappas tilfelle uten tvil kvalifiserte til bruk av ambulanse, fikk vi beskjed om at det pågikk stor blålysaktivitet, og at ingen ambulanse var tilgjengelig for tilkalling, forteller datteren til vol.no.

Frykter for fremtida til ambulanseberedskapen

Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet ser alvorlig på saken. Han forklarer at mange områder er utfordrende med tanke på beredskap.

Ola Yttre

Leder i Ambulanseforbundet, Ola Yttre.

Foto: Else Marie Brodshaug / Ambulanseforbundet

– Vi kan ikke ha ambulanser ute på hver eneste holme i landet, men beredskapen må være der likevel. Hvis det oppstår samtidige situasjoner, der man bare har én ambulanse, skal det lite til før det blir fatalt, sier han.

I november i fjor meldte VG at det har blitt færre 69 ambulanser siden 2002. Samtidig har oppdragsmengden økt med 42 prosent. Yttre mener at utviklingen er skremmende.

– Vi er inne i en periode der vi får flere og flere eldre, samtidig som legevaktene sentraliseres. Oppdragsmengdene øker, og det vil det gjøre i mange år fremover, sier han.

Brannvesenet må bidra med ambulanseoppgaver, og mange mener den nye politireformen bidrar til ytterligere sentralisering. Lederen for Ambulansefobundet har inntrykk av at de som fatter vedtakene ikke forstår beredskap.

– God beredskap er en ledig ambulanse. Så enkelt er det. Det føles som en sniknedleggelse av ambulansetjenestene, og at den totale beredskapen i Norge er på full fart i nedoverbakke, hevder Yttre.

– Har fått bekreftet at situasjonen kan være livstruende

Styret i Nordlandssykehuset vedtok 15. desember i 2015 flere kutt i ambulansetjenesten. Målet er å få en mer moderne tjeneste og å få kontroll på et årlig overforbruk på rundt 10 millioner kroner.

Ordfører i Sortland kommune, Tove Mette Bjørkmo, mener at vedtaket om å bare ha én ambulanse på Sortland ikke er kvalitetssikret godt nok. Hun mener Nordlandssykehuset opptrer på en arrogant måte.

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo.

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap) hevder at de i forkant av vedtaket ga klar beskjed om at situasjonen kunne være livstruende for folk, og at de har fått bekreftet dette. – Én ambulanse er for lite i et område som dette, og i en kommune med 10300 innbyggere.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Det føles ikke godt å ikke bli trodd på. Vi har meldt flere avvik, men Nordlandssykehuset svarer at de ikke har notert seg noen avvik, sier hun til NRK.

Nestleder i styret til Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen, sier at det er uheldig når slike situasjoner oppstår. Han forklarer at han ikke var del av styret når vedtaket om å fjerne én ambulanse på Sortland ble gjort, men at det vil følges det opp.

Odd Roger Enoksen

Tidligere olje- og energiminister, Odd Roger Enoksen er nå nestleder i styret til Nordlandssykehuset.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Det vil alltid kunne oppstå slike situasjoner uansett hvor mange biler du har. Helsesektoren styres dessverre også av økonomiske rammer, og balanse mellom økonomi og beredskap vil alltid være vanskelig, forklarer han.

Han forteller at neste styremøte vil avholdes i løpet av måneden, og at det vil bli tatt opp hvis det er meldt inn avvik før den tid.