Debatten om slokking av FM-nettet utsatt på kort varsel

Debatten om slokking av FM-nettet er utsatt til statsråder med ansvar for beredskap har redegjort for Stortinget om konsekvenser for beredskap og sikkerhet. – Usikkerheten ble for stor, mener stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap).

DAB-radio

Etter planen starter slukkingen fra 11. januar 2017. Nettet skal stenges fylkesvis, først i Nordland, der alle FM-kanaler forsvinner samtidig. En utsettelse av slukkingen av FM-nettet kan medføre ekstrakostnader for radiobransjen på flere hundre millioner kroner hvert år, ifølge Digitalradio Norge.

Stortingsrepresentant og DAB-skeptiker Janne Sjelmo Nordås fra Senterpartiet, hadde sett fram til behandlingen i Stortinget i dag. Hun ble overrasket over å meldingen om utsettelse – bare fem minutter før Stortinget skulle settes.

Ny behandling før jul

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet

Stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) vil utsette slokkingen av FM-nettet.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Veldig spesielt. Men beredskap er viktig og det er viktig å få opplyst om alle fakta. Det er meningen at man skal få en ganske snar tilbakemelding fra regjeringen slik at man får gjort en behandling av det som er forslagene i saken før jul, sier hun til NRK

Ap skeptisk

Arbeiderpartiet har hele tiden vært for å gå over til digital radio, men har de siste dagene vært åpne for å utsette overgangen dersom det dukker opp informasjon som viser at DAB-dekningen ikke er god nok.

Samme dag som Stortinget skulle behandle saken, ble hele debatten utsatt.

Arbeiderpartiet mener det er skapt så stor usikkerhet om omlegging til DAB vil ha konsekvenser for beredskap at de ber om at ansvarlige statsråder redegjør for Stortinget. Det gjelder beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), ifølge NTB.

Kjell-Idar Juvik, stortingsrepresentant Ap, Nordland

Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap) forstår at mange er frustrerte, og ønsker at FM-nettet skal bestå.

Foto: Stortinget

– Fremskrittspartiet har sagt at de vil legge fram et forslag under stortingsbehandlingen om å stoppe hele stengingen av FM-nettet. Dersom det kommer fram opplysninger som tilsier at DAB-nettet ikke er godt nok utbygd, har vi varslet at også vi vurderer å gå for en utsettelse, sier stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap) til NRK.

Flertallet kan ryke

Fra tidligere er det kjent at Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet de grønne ønsker å utsette overgangen til DAB. Dersom disse partiene får følge av Arbeiderpartiet kan flertallet i Stortinget for DAB-overgangen ryke.

– Spørsmålet er om dette er et populistisk utspill fra Frp, det får vi se. Vår oppfordring er at dersom folk plages med DAB-dekningen, må de melde fra. Det skjedde nylig utenfor Røst, og det blir tatt tak i, sier Juvik. ​

Han forstår at mange er frustrerte, og ønsker at FM-nettet skal bestå.

– Det er en stor og krevende overgang fra FM til DAB. Foreløpig har bare en tredel av bilene utstyr til å ta inn DAB. Men på et eller annet tidspunkt må vi bare forholde oss til det.

Sp vil utsette

I oktober fremmet Senterpartiet forslag om å utsette slokkingen av FM-nettet, inntil dekningen for DAB er bedre. Men forslaget ble nedstemt i familie- og kulturkomiteen på Stortinget 29. november. I dag hadde Sp sett fram til ny behandling.

Stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås vil ikke gå så langt å kalle den hastige utsettelsen i Stortinget i dag for et politisk spill.

– Det må andre partier svare for. Senterpartiet har tatt opp saken i ærlig og beste mening, for å sikre at du får en god radio. Vi mener man må ha en uavhengig vurdering av både DAB-dekningen og sikkerheten knyttet til DAB, før man slukker FM-nettet, sier Janne Sjelmo Nordås.

Følger planen

Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge

– Slokkingen går som planlagt, sier daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge.

Foto: Tore Guriby

Til tross for at flere partier på Stortinget har sagt at de ønsker å utsette slokkingen fordi de er bekymret for at DAB-dekningen ikke er god nok, sier daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge at planen fortsatt er å slukke FM-nettet i Nordland 11. januar.

– Nå forholder vi oss til vedtatt politikk på Stortinget og ikke debatter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nettopp kommet med en rapport som viser at beredskapen er godt ivaretatt. Slokkingen går som planlagt.

En utsettelse vil koste

Kostnaden for å drifte FM-nettet er på 200 til 250 millioner kroner i året, og det vil bli behov for store investeringer om FM skal drives lengre, skriver Kampanje.

– I tillegg til store ekstrakostnader ved å levere innholdet både på FM og DAB, ville det oppstått en rekke andre utfordringer, for eksempel at verken P4 eller Radio Norge har konsesjon for å drive videre på FM etter 2017, sier daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge.