DAB

Har du spørsmål om radioovergangen neste år - her får du svar!

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Alt du trenger å vite om radioovergangen

I løpet av 2017 blir ikke de riksdekkende norske radiokanalene lenger å høre på en FM-radio. Her finner du alt du trenger å vite i forbindelse med teknologiskiftet.

Snarveier til DAB-info i denne artikkelen:

Norge er på full fart inn i en ny radiotid. Digital radio betyr mer mangfold og et mye bredere kanaltilbud. Via en DAB-radio har du 25 riksdekkende radiokanaler å velge mellom, mot fem riksdekkende kanaler i dagens FM-nett.

Onsdag 11. januar 2017 slås FM-senderne i Nordland av som de første i rekken. Deretter går det slag i slag, og onsdag 13. desember 2017 slås de siste norske riks-FM-senderne av.

Først ut

Dermed vil Norge som første land i verden kun ha digital distribusjon av radiosignalene for de riksdekkende radiokanalene.

En del lokalradioer vil fortsette å sende på FM noen år framover, men alle NRKs og de riksdekkende kommersielle kanalene som P4 og Radio Norge, vil kun bli å høre digitalt i takt med at FM-senderne slås av fylke for fylke i 2017.

En heldigital radiotid betyr at du kan høre radio enten via nettet (nettradio), via et fjernsynsapparat eller via en DAB-radio.

Dab-kampanje

Se video: Trenger vi dette DAB?

DAB-dekning landet over

NRKs DAB-sendernett dekker nå 99,5 prosent av befolkningen. Samtidig foregår det stadig justeringer og forsterkninger av DAB-nettet.

Statens Vegvesen sørger for at alle veitunneler som har hatt FM-dekning også får DAB-dekning. Mange veitunneler har allerede fått DAB-sendere, og alt nytt utstyr skal være på plass før FM-senderne slås av.

Les mer: Forsterker DAB-dekningen landet over

Svar på vanlige spørsmål

Under har vi samlet svar på de vanligste spørsmålene. Ytterlige informasjon, praktiske guider, dekningskart med mer får du både på nrk.no/dab og radio.no.

Har du spørsmål kan du også kontakte NRK Publikumservice på info@nrk.no eller ringe på telefon 23 04 70 00.

Hvorfor DAB?

Digitalisering gjør det mulig å gi et bedre radiotilbud til hele landet. Med DAB får vi mange flere kanaler sammenlignet med FM: Vi går fra 5 til 25 riksdekkende kanaler. I tillegg gir DAB støyfri lyd, bedre mottak av signaler i bil og nye funksjoner som tekst og billedstrømmer på radioapparatet.

Hvorfor ikke fortsette på FM?

FM-nettet har ikke plass til flere kanaler, og deler av dagens FM-nett nærmer seg slutten av sin tekniske levetid. Skulle radioaktørene fortsette å sende på FM, ville det kreve omfattende investeringer til vedlikehold og oppgradering.

Utviklingsmulighetene ville også være begrenset. Utbyggingen av DAB-nettet gir publikum et fem ganger større kanaltilbud enn hva en opprustning av FM ville gjort.

Hvorfor ikke bare nettradio (strømming)?

For mange er nettradio et veldig godt alternativ for radiolytting. Men i Norge er det flere krav til radio: Det skal være gratis å høre på, du skal kunne høre på omtrent hvor som helst, og alle skal kunne høre på hva de vil samtidig. Per i dag er det ikke nok kapasitet i mobilnettet i Norge til at alle kan lytte samtidig. Det er heller ikke alle som har tilgang til internett.

DAB er kringkasting, akkurat som FM alltid har vært det. Det betyr at tilgjengelighet og kvalitet ikke påvirkes av hvor mange som lytter. Det koster heller ingenting å lytte til radio via DAB.

Beredskapsmessig er det også betydelige utfordringer knyttet til det å kun sende radio på nett.

Hør radio: NRKs nettradio finner du på radio.nrk.no

Hjelp til nettradio: radio.nrk.no/hjelp

Hvorfor kan vi ikke ha både DAB og FM?

Norge er et land med utfordrende topografi. For å oppnå den dekningen man ønsker kreves det mange sendere. Hvis FM og DAB skal distribueres side om side vil dette bli kostbart: Det betyr å bruke 200 millioner kroner ekstra i året på distribusjon, i stedet for på innhold til publikum.

Det er også en beredskapsrisiko å ha to parallelle nett over lengre tid. Det kompliserer feilrettingen, digitalovergangen drar ut i tid og en liten del av publikum venter til det siste med å ta i bruk digitalradio. To av tre husstander har nå DAB, og DAB er i realiteten minst like viktig som FM med tanke på NRKs beredskapsansvar.

Norge var tidlig ute med sendinger på DAB allerede i 1995, og har hatt dobbeltdistribusjon av FM- og DAB-signaler i mer enn ti år. Det er ikke økonomi i norsk radiobransje til å tåle en ytterligere periode med dobbeltdistribusjon.

Er det bare Norge som satser på DAB?

41 land har bygd ut eller planlegger å bygge ut DAB. Land som Danmark, Storbritannia, Sveits, Tyskland, Italia og Nederland satser på DAB som fremtidig radioplattform. Flere av landene har uttalte planer om hvordan DAB skal erstatte FM, men Norge blir det første landet som slukker sine nasjonale FM-sendinger.


Du kan lese mer hva som skjer i hvert enkelt land i denne rapporten fra EBU (European Broadcasting Union).

Hva er forskjellen på DAB og DAB+?

DAB+ er en videreutvikling av DAB. DAB+ er en radiostandard som gir plass til flere kanaler, og er den tekniske standarden som Europa for øvrig tar i bruk. I dag sendes flere kanaler i DAB+, og fra 2017 vil alle NRKs radiokanaler bli sendt i dette formatet. De aller fleste radioer solgt i Norge etter 2009 er DAB+, og radioene som selges i butikkene i dag har både DAB, DAB+ og FM.

Hvordan kan jeg høre radio via et fjernsynsapparat?

Via alle fjernsynsapparater kan du også høre radio, uansett om du hører radio via kabel, fiber eller via det digitale bakkenettet (Riks-TV). Finn radioknappen på fjernkontrollen, eller finn radiokanalene sammen med TV-kanalene.

Uansett om du får TV-signalet via Riks TV, Canal Digital, Viasat, Get eller andre leverandører så distribueres radiokanalene samtidig.

Ofte er det en egen meny på fjernkontrollen til boksen eller apparatet hvor du har tilgang til alle NRKs kanaler, i tillegg til en rekke andre norske kanaler. Enkelte leverandører distribuerer samtidig også utenlandske radiokanaler.

Lydkvaliteten på radiosendingene som overføres via den digitale TV-mottakeren er et fullgodt alternativ og er en god måte å høre digital radio i stua.

Finnes det flere DAB-nett?

Ja, det er verdt å merke seg at det finnes to riksdekkende DAB-nett: Ett NRK-nett og ett for de kommersielle kanalene. Stortinget har satt ulike dekningskrav til disse to nettene. Det betyr at NRKs nett dekker minst 99,5 prosent av befolkningen, mens det kommersielle nettet dekker 92,8 prosent av befolkningen. Enkelte NRK-kanaler sender i det kommersielle nettet frem til FM-slukking i 2017 (NRK P13, NRK Sport, NRK Klassisk, NRK Jazz).

Det etableres også DAB-nett for lokalradio, som er uavhengig av de riksdekkende DAB-nettene.

Denne uka testes DAB-radio signalene langs veiene i Nordland. Kravet er at 99,5 % av befolkninga skal kunne høre digital radio.

De kjører Norge på kryss og tvers for å sjekke DAB-dekningen.

Er NRKs DAB-nett ferdig utbygd?

NRKs DAB-nett oppfyller dekningskravet på 99,5 prosent befolkningsdekning. Samtidig foregår det stadig justeringer og forbedringer av nettet. I løpet av 2016 vil over 130 nye DAB-sendere settes opp for å forsterke nettet. NRK vil forløpende vurdere om det er behov for enda flere sendere.

Hvordan få DAB i bilen?

Alle kan få en DAB-radio i bilen og det finnes flere løsninger å velge mellom.

Nye biler som selges i Norge i dag blir i all hovedsak levert med DAB+ ferdig installert.

Eldre biler som ikke har DAB+ kan oppgradere radioen ved hjelp av en adapter. Å bytte ut hele bilradioen er en annen mulighet.

Les mer: Radio.no - alt om DAB i bil

Jeg opplever at jeg "mister" NRK-kanaler når jeg kjører bil?

NRKs frekvenser varierer fra region til region, derfor må en DAB-radio gjøre et nytt kanalsøk når den er stilt inn i en region, og flyttet til en annen (for eksempel til eller fra hytta). Har du slått på funksjonen "Service Following", vil radioen finne igjen kanalen også om du beveger deg mellom regionene i NRK-nettet.

Det kommersielle nettet og kanalene som ligger der har samme frekvens over hele landet og blir heller ikke påvirket når du beveger deg over lengre avstander.

les mer: Nkoms test av radioer, antenner og Service Following-funksjon

Hvordan låse bilradioen på "sin" distriktssending?

For å "holde deg" på ønsket kanal når du beveger deg innenfor hver blokk eller region har de fleste DAB-bilradioer en «Service Following»-funksjon.

Det betyr at dersom signalstyrken avtar for kanalen du hører på, vil radioen automatisk lete etter et sterkere signal på en alternativ frekvens.

Funksjonen tilsvarer RDS-AF på FM-radio. Husk å aktivere SF eller gjøre et kanalsøk om du kjører mellom NRK-regioner.

Dette betyr at så lenge du kjører i "din" region vil bilradioen holde seg på "din" distriktssending på NRK P1.

NRKs DAB-nett

I NRK-nettet sendes distriktssendingene blokkvis i sju ulike regioner. I hver region kan du høre to eller tre distriktssendinger.

Hva er P1-kanalen uten distriktsbetegnelse?

På DAB vil man også finne kanalen som kun heter “NRK P1” (uten distriktsbetegnelse). Dette er en bilkanal, som gjør det mulig å følge NRK P1 når man kjører mellom regionene.

Årsaken til at man har denne bilkanalen er at distriktssendingene har hver sin unike kanal-ID, en “merkelapp” som forteller radioen hva kanalen heter (eksempelvis “NRK P1 Hedmark og Oppland”).

En bilradio vil ikke finne samme kanal-ID ved forflytning til en ny DAB-region. “NRK P1” er en såkalt virtuell kanal, altså bare en hjelpekanal for at radioene skal holde fast ved P1 i bil.

Er DAB på plass i veitunnelene?

Alle veitunneler som har hatt FM-dekning får også DAB-dekning. Alle nye veitunneler som er lengre enn 500 meter får også DAB-dekning. Det er Statens Vegvesen som ansvaret for denne utbyggingen.

I mange tunneler er senderne allerede på plass, totalt får rundt 320 norske veitunneler DAB-sendere.

DAB øker også sikkerheten i tunnelene, fordi DAB gjør det mulig med nødvarsling over alle kanaler og ikke bare via NRK P1, slik det er på FM-nettet.

Finn status for din tunnel: Velg tunneler i dekningskartet

DAB-dekning skal gjera tunnellane tryggare. Men - for å få inn nødmeldingar må du bytte radio.

Se video: 320 veitunneler landet over har fått eller får DAB-dekning i nær framtid.

Hvordan få sterkest mulig signal?

For å sjekke sterkest mulig signal der du ferdes kan du få hjelp av info-knappen på radioen. Områder som ligger langs grensen til en annen region (frekvensblokk), vil kunne ta i mot signalene fra naboregionen.

For å sjekke om du hører på frekvensblokken som har sterkest signal der du er, trykk på radioens info-knapp. Trykker du flere ganger, vil blant annet signalstyrke vises i displayet.

Hvorfor er kanalsøk viktig?

NRKs sendernett for DAB er inndelt i regioner, også kalt frekvensblokker. Oppdeling av sendernettet i ulike frekvensblokker gjør at NRK kan ha distriktssendinger.

Hvis du ikke oppdaterer kanallisten, kan du gå glipp av nye kanaler eller endringer i sendenettene.

Det betyr også at om du tar med deg kjøkkenradioen din til hytta, bør du gjøre et kanalsøk siden du da kanskje befinner deg i en region hvor NRKs kanaler sendes på en annen frekvens.

Slik søker du inn kanalene på nytt:

  • Funksjonen kanalsøk, som oppdaterer kanallista, kan enten ha en egen knapp eller ligge i hovedmenyen på radioen. Velg «scan», «full scan» eller «rescan».
  • På noen mottagere kan det også være nødvendig å nullstille radioen. Velg «gjenopprett fabrikkinnstillingene», «factory reset» eller lignende i menyen på din DAB-radio.
  • I bruksanvisningen finnes det mer informasjon om hvordan man går til verks. Kontakt innkjøpsstedet/forhandler dersom du trenger ytterligere hjelp.
  • Du kan også kontakte NRKs Publikumsservice på e-post info@nrk.no eller telefon 23 04 70 00.

Hvordan være sikker på at man får inn alle digitale kanaler?

Som vi beskrev ovenfor kan du gå glipp av nye kanaler eller endringer i sendenettene, hvis du ikke oppdaterer kanallisten.

Gjennom et nytt kanalsøk (se detaljer om hvordan du gjør dette over) kan du være sikker på at radioen oppdaterer seg og gjør alle radiokanaler tilgjengelig for deg.

Kan man høre radio fra andre regioner på DAB, for eksempel NRK fra Finnmark i Østfold?

Nei, også DAB er basert på kringkastingsprinsippene, og man vil kun få inn de lokale sendingene som sendes i den regionen der man fysisk befinner seg, akkurat slik det er på FM.

Nettradio fungerer annerledes og der kan du velge mellom alle NRKs distriktsendinger uavhengig av hvor i landet du befinner deg.

Hører du radio via fjernsynsapparatet er det ulik praksis hos distributørene av TV-signalene. Noen tilbyr kun NRK P1 med distriktssendingen for Oslo og Akershus, Østlandssendingen, mens andre som Altibox og Canal Digital tilbyr P1 med valgfri distriktssending.

Kanallista eller radioknappen på fjernkontrollen vil fortelle om helheten i radiotilbudet som tilbys.

Er DAB-antenne viktig?

DAB-radioer trenger antenne for å fungere, og godt radiomottak forutsetter riktig montert antenne.

Feilmontering av antenner resulterer i dårlig mottak, derfor er det viktig å følge bruksanvisningen nøye.

Les mer: Alt om DAB-antenner

Kan jeg kjøpe en adapter og fortsette å bruke FM-radioen min?

Ja, både for radioen du har hjemme, på hytta, i båten eller i bilen kan du kjøpe en adapter og fortsette å bruke FM-radioen som en digitalradio.

En adapter er en enhet som kobles til bilens radio. Adapteren mottar digitale radiosignaler og sender disse videre til radioen, slik at denne fungerer videre som en forsterker og formidler av radiolyden.

Det finnes mange ulike adaptervarianter å få kjøpt.

For bil kan du både kjøpe adaptre du kan installere på egen hånd, og andre som må installeres på verksted.

Les mer: Alt om adaptre

Hvordan er NRKs DAB-nett bygd opp?

NRK-nettet er inndelt i syv regioner for å kunne sende lokale sendinger. Den regionale inndelingen på DAB ligner den som finnes på FM-nettet.

I hver DAB-region er det flere distriktssendinger. Det betyr at man som lytter får flere distriktssendinger enn man er vant til fra FM-båndet. Innenfor Region 6 (som favner Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) kan man for eksempel både høre NRK Møre og Romsdal og NRK Trøndelag.

Både på FM og DAB har NRK P1 regionale sendinger, på DAB også NRK P1+. Det gjør det mulig for radiolyttere over hele landet å motta lokale sendinger med nyheter, trafikkoppdateringer og annet. Øvrige NRK-kanaler sender med likt innhold til hele landet. NRK Vær sender med ulik innhold etter hvor i landet man bor, og er delt inn i landsdelene nord, vest og sør.

Enkelte steder i landet vil man kunne høre sendinger fra flere regioner – og altså ha tilgang til desto flere distriktsvarianter av NRK P1 og P1+. Dette skyldes radiobølgenes rekkevidde.

Er DAB-beredskapen like god som for FM?

DAB-nettet har store beredskapsmessige fordeler sammenlignet med FM-nettet. Det er langt mindre fare for at sendere faller ut i ekstreme situasjoner sammenlignet med FM-nettet, fordi signalene i DAB-nettet mates direkte til hver enkelt sender. Utfall av en enkelt sender vil derfor ikke forplante seg nedover i kjeden av mindre sendere, slik som i FM-nettet. I tillegg er det installert nødstrømssystemer på større deler av DAB-nettet enn på det aldrende FM-nettet.

Bruker de nye DAB-nettene mer strøm enn FM-nettene?

Nei, med DAB-nettene har vi fått mer miljøvennlige sendernett. DAB er en svært strømeffektiv teknologi.

DAB krever også færre sendere enn FM. Fordi flere kanaler er samlet på samme nett reduseres det totale antall sendere. Dermed reduseres strømbruken ytterligere.

Bruker en DAB-radio mer strøm enn en FM-radio?

Det varierer, men nyere modeller bruker som regel mindre strøm enn eldre DAB-radioer.

Oftest har DAB-radioen ofte også en skjerm, kan ha en kraftig lydforsterker, strømmefunksjoner med mer. Alt dette bruker strøm.

Skal du bruke en DAB-radio på batteri kan det være lurt å anskaffe en enkel radio, eller kjøpe en radio hvor det går an å slå av funksjoner som bilde- og tekstvisning.

Det finnes DAB-modeller med opptil 170 timers batteritid. Det finnes også radioer som er drevet på solcellepanel.

Flere produsenter selger også eksterne batteribanker til radioene. Ofte er disse slik at radioen viser hvor hvor mye strøm som er igjen.

Noen radioer har også ladbare batterier, og det finnes radioer hvor du kan koble til ekstern batteribank via USB-inngang.

Les mer: DAB-radioer og strømforbruk

Hva med alle overflødige FM-radioer?

Gamle FM-radioer kan enten oppgraderes til DAB med en adapter, eller gjenvinnes. Sender du din gamle FM-radio til retur, vil mer enn 93 prosent av materialene bli brukt på nytt.

Hvordan lytte til DAB i bil

Se video: Er du klar for en ny radiotid?