– Det er helt uaktuelt å ha en teknologisk reform som gir dårligere tjenester

Nå vil også Miljøpartiet De Grønne be om utsetting av slukking av FM-nettet på radio. Fra før har både Frp og Senterpartiet kommet med lignende forslag.

Rasmus Hansson legger fram De Grønnes alternative statsbudsjett §'Grønne muligheter: Det gode livet etter olja».

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne viser til at den svenske riksdagen nylig har vedtatt å stoppe overgangen til DAB inntil videre. – Et signal norske myndigheter bør ta inn over seg, sier han. Her avbildet sammen med Une Aina Bastholm.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

I helga har Miljøpartiet De Grønne holdt landsstyre i Narvik.

Her ble det søndag vedtatt at partiet vil be Stortinget avvente slukkingen av FM-nettet fram til en vet sikkert at dekningen til DAB er god nok.

– Det er mye usikkerhet nå rundt hvorvidt DAB kan dekke de tjenestene som FM-nettet leverer. Det handler blant annet om sikkerheten til sjøfolk og andre.

– Derfor mener vi det er riktig å ha en føre-var holdning, og utsette slukkingen frem til man er sikker på at overgangen til DAB kan skje trygt, sier Rasmus Hansson til NRK.

Behandles i Stortinget

Saken skal behandles i Stortinget førstkommende tirsdag.

Tidligere i høst foreslo Senterpartiet utsettelse, mens Frp vil stoppe planene helt. Og nå er også Ap i tankeboksen, bemerker Hansson.

– Det skal ikke så mye mer til enn ett-to partier til før man har flertall for dette. Konsekvensene av å gå for fort fram kan bli en svekkelse av tilbudet til det norske folk. Og det er jo ikke derfor vi går over til DAB.

Det er helt uaktuelt å ha en teknologisk reform som gir dårligere tjenester.

Rasmus Hansson / MDG

Ikke bekymret

Etter planen starter slukkingen fra 11. januar 2017. Nettet skal stenges fylkesvis, først i Nordland, der alle FM-kanaler forsvinner samtidig.

Deretter følger Møre og Romsdal og Trøndelag der NRK-kanalene forsvinner 8. februar, mens de kommersielle FM-kanalene blir borte fra 21. april. Etter planen er hele FM-nettet slukket i desember 2017, skriver NTB.

Leder Svein Harberg (H) i Kulturkomiteen på Stortinget tar signalene fra MDG med knusende ro.

– At én person til på Stortinget sier de skal gå inn for utsettelse, forandrer ikke noe. Tester har dessuten blitt utført av Redningsselskapet, som går god for sikkerheten, sier Harberg til NRK.

Bedre sikkerhet

Harberg viser til en fersk rapport utført av DSB, som konkluderer med at DAB-nettet er mer robust enn FM-nettet, at dekningen er god og at sikkerheten i tunneler blir bedre med DAB+.

Samtidig advares det mot enheter i DAB-nettverket kan være sårbare for hackerangrep.

– Alt digitalt vil være mulig å hacke på ett eller annet vis. Men jeg oppfatter ikke det som et argument for utsettelse av DAB, heller noe som bilprodusentene må være oppmerksomme på, sier lederen for Kulturkomiteen.

– Så du frykter ikke for at det kan bli en utsettelse?

– Nei, jeg forholder meg til det partiet mitt har sagt i denne saken, avslutter Harberg.