Hopp til innhold

Stortingsrepresentant vil utsette slukkingen av FM-nettet

– Altfor mange forteller om dårlig DAB-dekning, og derfor bør vi utsette slukkingen av FM-nettet, mener stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp). – Det er kritikkverdig at hun kommer med dette nå, sier mannen som har ansvaret for DAB-prosjektet i NRK.

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet

– Jeg får beskjed fra mange som forteller at de ikke får inn DAB-signal eller at signalet er veldig dårlig, sier Janne Sjelmo Nordås til NRK.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I januar neste år skal FM-nettet etter planen slukkes i Nordland, som er det første fylket ut. Deretter følger resten av landet fra februar og frem til desember.

Men stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås mener hele slukkingen bør utsettes. Hun får også støtte fra tre partikolleger i andre deler av landet.

– Jeg får beskjed fra mange som forteller at de ikke får inn DAB-signal eller at signalet er veldig dårlig, sier Nordås til NRK.

– Radioen har en viktig beredskapsfunksjon, og hvis det er sånn at mange ikke får inn DAB eller har så dårlig kvalitet at de ikke kan stole på dekningen, har vi et alvorlig problem, fortsetter hun.

99,7 prosent har DAB-dekning

Den siste målingen av DAB-dekningen som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utførte i september på vegne av Kulturdepartementet, viser at 99,7 prosent av befolkningen nå kan høre radio via DAB.

Nordås mener likevel at Stortinget må lytte til folks opplevelser.

– At folk over hele landet melder til oss «at dette må dere stoppe», gjør at vi må ta dette på alvor. Derfor fremmer vi forslag i Stortinget om at slukking av FM-nettet må utsettes til en kan dokumentere ovenfor Stortinget at dekningen er slik den skal være.

– Hun skaper usikkerhet

Men mannen som er ansvarlig for DAB-prosjektet i NRK mener Nordås ikke har fulgt godt nok med i timen.

I dag var det et møte i Stortinget hvor NRK, P4 og Digital Radio Norge informerte om status for radiodigitaliseringen. På det møtet var ikke Janne Sjelmo Nordås til stede, forteller avdelingsdirektør Øyvind Vasaasen i NRK.

– Hadde hun vært der, hadde hun fått svar på alle spørsmålene hun nå har løftet inn i Stortingssalen. Vi mener det er kritikkverdig at hun gjør det på denne måten og skaper usikkerhet rundt et teknologiskiftet som er krevende for alle som jobber med det - og også for publikum.

– Publikum opplever mottaket ulikt

– Men hva med alle klagene Nordås sier hun har fått. Viser ikke de at dekningen ikke er bra nok?

– Det er en kjensgjerning at publikum opplever mottaket ulikt. Det skyldes i stor grad utfordringer rundt bruken av DAB-mottakerne og monteringen av de, sier avdelingsdirektør.

– Men selve DAB-nettet er målt til å være veldig godt. Den siste Nkom-rapporten viser at 99,7 prosent av befolkning har DAB-dekning, og de tror dekningen vil være 99,8 prosent når FM-nettet slukkes. Det er langt over det kravet som Senterpartiet selv var med på å sette da de var i regjering i 2011. Vi som aktører i digitaliseringen har oppfylt alle de kravene som Stortinget har satt. At et parti som var med på å vedta dette i 2011, nå skaper usikkerhet rundt dette selv, mener vi er høyst kritikkverdig, fortsetter han.

Har du spørsmål om DAB kan du kontakte NRK Publikumsservice på e-post info@nrk.no eller telefon 23 04 70 00.

Se video: Slik sikrer du at DAB-radioen din finner alle tilgjengelige radiokanaler