Fiskerne vil utsette DAB: – Bekymret for sikkerheten under skreifisket

Om en måned slukkes FM-nettet i Nordland. Norges Fiskarlag har i dag bedt lederne i de politiske partiene om å utsette stengingen av FM-nettet. – For galt at dette skjer under skreifisket, sier Kjell Ingebrigtsen.

Ballstadmåser

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: I januar neste år skal FM-nettet slukkes i Nordland, som er det første fylket ut. Fiskerne er bekymret for sikkerheten under det årlige skreifisket, og håper slukkingen kan utsettes til slutten av året.

Foto: John I Berg

– Vi er ikke spesielt fornøyd med at slukkingen av FM-nettet skjer aller først i den regionen der flest fiskebåter er samlet på samme tid, altså under det store Lofotfisket som begynner allerede i januar, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

I januar neste år skal FM-nettet slukkes i Nordland, som er det første fylket ut. Deretter følger resten av landet fra februar og fram til desember 2017.

– Den mørkeste tiden på året

Kjell Ingebrigtsen

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag vil forskyve slukkingen i Nordland fra å være først i køen til å bli sist, sammen med Troms og Finnmark.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK

– Nordlandskysten er lang, og det er meg en gåte at man gjør dette midt i den mørkeste tida på året. Vi fiskere er bekymret for sikkerheten langs kysten, sier Ingebrigtsen til NRK.

Han understreker at fiskerne ikke mot ny teknologi.

– Men dette handler om liv, helse og samfunnssikkerhet. Det kan man ikke tulle med. Da gjør i alle fall ikke jeg som leder for norske fiskere jobben min.

Blant annet er Fiskarlaget kritisk til at det ikke ble gjort dekningsmålinger over hav før etter at fiskerne selv etterlyste dette.

Bygger nye sendere

Skomvær med fjell i bakgrunnen

En ny DAB-sender her på Skomvær fyr skal gi fiskerne i området bedre DAB-dekning.

Foto: Pressefoto

Øyvind Vasaasen som er hovedansvarlig for digitalisering av radio i NRK forklarer at årsaken til at det ikke ble gjort målinger til havs før Fiskarlaget påpekte problemstillingen var at dekningen til sjøs ikke lå i myndighetenes kravspesifikasjon.

– Vi innledet da et samarbeid med Redningsselskapet, og har målt DAB-dekningen i seks forskjellige områder, blant dem Vesterålen, Lofoten, Nord-Trøndelag og på Sunnmøre.

Ifølge Vasaasen har målingene vist svært god dekning for strekningen Svolvær til Skomvær.

Øyvind Vasaasen leder DAB-arbeidet i NRK.

– Det norske DAB-nettet er planlagt og bygd ut for å kunne gi dekning minst 50 kilometer ut fra land langs kysten. Dette for at småbåter og kystfiskeflåten skal være sikret å kunne høre radio og spesielt værmeldinger når de er til sjøs, sier Øyvind Vasaasen.

Foto: Anne Liv Ekroll

– Der er signalene så sterke at det fungerer med vanlig bordradio inne i båten.

Da måleteamet rundet Skomvær fyr mot vest ble signalene svakere og mindre stabile.

– NRK vil derfor sette opp en ny sender på Skomvær fyr. Også på Værøy kommer det en ny DAB-sender. Disse senderen vil være oppe å gå i god tid før 11. januar når FM-båndet slukkes.

– Hvorfor tror du fiskerne likevel vil utsette slukkingen?

– Jeg tror vi må akseptere at et så omfattende teknologisk skifte som innføring av DAB er, vil skape debatt uansett. Det er jo også et kostnadsspørsmål. Nå er det imidlertid slik at man kan lytte til DAB-radio i båt fra en vanlig bordradio, dersom man har en utvendig antenne, sier Vasaasen.

– Dyrt utstyr

Det argumentet kjøper ikke lederen i Norges Fiskarlag.

– Vår erfaring er at det fort kan blir dyrere å montere DAB-utstyr i en båt enn i bilen. Vi må ta hensyn til at antenneutstyr skal kunne stå imot sjøsprøyt. Det blir fort noen tusenlapper, sier Kjell Ingebrigtsen til NRK.

Han håper at fiskernes krav til de politiske lederne på Stortinget blir lest, forstått og etterkommet.

– Dersom det ikke skjer må det i alle fall være mulig å ha vett og forstand til å forskyve slukkingen i Nordland fra å være først i køen til å bli sist, sammen med Troms og Finnmark mot slutten av 2017.