Hopp til innhold

Regjeringen: – Blir det trøbbel med DAB-dekning, må vi sette foten ned

Senterpartiet vil utsette slukkingen av FM-nettet, mens Frp vil stanse hele stengningen. – Det kommer ikke til å skje. Men dersom det blir problemer med DAB-dekningen må vi sette foten ned, sier leder Svein Harberg (H) i Kulturkomiteen på Stortinget.

Vegarbeidere setter opp radioskilt

Rett over nyttår starter slukkingen av FM-nettet og DAB-radioene overtar. Det er spesielt langs veien og til sjøs at folk har trøbbel med dekning.

Foto: NRK

I januar neste år skal FM-nettet slukkes i Nordland, som er det første fylket ut. Deretter følger resten av landet fra februar og fram til desember 2017. I oktober fremmet Senterpartiet forslag om å utsette den planlagte slukkingen av FM-nettet for radio, inntil dekningen for DAB er bedre.

Svein Harberg

Også Svein Harberg har mottatt henvendelser fra folk i områder med dårlig dekning. – Nå har man konsentrert seg å få på plass ekstra sendere der FM-nettet skal slukkes først. Deretter må man gå hele landet rundt.

Foto: NRK

– Senterpartiet mener at DAB-dekningen per dags dato er for dårlig til at vi kan slukke FM-nettet. Nå må vi ta folk på alvor, og stoppe til vi har alle kortene på bordet, sier stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) til NRK.

I dag kom Kulturkomiteen med sin innstilling i saken, hvor det kom fram til at de ikke støtter Senterpartiets forslag.

– Men vi støtter fullt ut Sps krav om at det skal være god dekning etter hvert som de forskjellige områdene bygges. Stortingets krav for at man skal kunne ta ned FM-nettet, er at dekningsgraden skal være høyere enn FM-nettet har i dag, sier Svein Harberg som er leder i familie- og kulturkomiteen til NRK.

Skjer det ikke, har stortingspolitikerne et ris bak speilet.

– Vi vil følge utviklingen tett, og være tydelig overfor dem som er ansvarlig. Dersom det blir problemer må vi sette en fot i bakken, sier Harberg.

– Tar ikke folk på alvor

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet

– Radioen har en viktig beredskapsfunksjon, og hvis det er sånn at mange ikke får inn DAB eller har så dårlig kvalitet at de ikke kan stole på dekningen, har vi et alvorlig problem, stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp).

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Sp-representanten fra Nordland er skuffet over resultatet i familie- og kulturkomiteen.

– Nå risikerer vi at folk ute i landet ikke har radiodekning fra januar. I tillegg vet vi at det langs flere veier ikke er DAB-dekning, noe som gjør at det hele og er et beredskapsspørsmål. Det er forunderlig at de andre partiene ikke tar folk mer på alvor, sier Nordås.

Ib Thomsen (Frp)

– Det kan være mange ukjente konsekvenser av å stenge FM-nettet. Det vi vet er at mange millioner radioapparater vil bli ubrukelige. Dette vil påføre mange nordmenn store kostnader med å kjøpe nye apparater, sier Thomsen, sier mediepolitiske talsmann Ib Thomsen i Frp.

Foto: Frp

Mest skuffet er hun over de to Frp-representantene i komiteen.

– Også de to Frp-representantene stemte ned forslaget vårt. Tidlig i prosessen sa Frp at de ville støtte vårt forslag. Dette ble vi litt overrasket over siden det er deres egen regjering som har vedtatt at FM-nettet skal stenges nå.

I dag avslørte de sitt sanne jeg i Stortinget da de ikke la inn noe slik forslag og i tillegg stemte ned Senterpartiet sitt. Dette viser at Frp har lurt folk hele veien, og at alle deres lovord bare var bløff, sier Nordås.

Frp: – Sp går ikke langt nok

Mediepolitisk talsmann Ib Thomsen i Frp forklarer at årsaken til at de ikke støttet Senterpartiet i dag, er fordi partiet mener Sp ikke går langt nok.

– Vi foreslår at vi stopper hele stengingen av FM-nettet, og vil fremme forslaget under stortingsbehandlingen 6. desember, sier han til NTB.

Vil følge nøye med

Rett over nyttår starter slukkingen av FM-nettet og DAB-radioene overtar. Svein Harberg i familie- og kulturkomiteen er trygg på dekningen vil komme på plass.

– Det har vært utført målinger både av aktørene som nå skal bruke DAB-nettet, men også nøytrale instanser, slik at vi er veldig trygge på at kravene fra Stortinget blir oppfylt.

Han er trygg på et flertall i Stortinget 6. desember.

– Jeg kan aldri se for meg at det blir verken eller utsettelse eller stopp av stengingen av FM-nettet, sier Harberg.

NRKs DAB-sendernett
Foto: NRK