NVE øker farenivået ved Mannen

NVE har nå økt farenivået i det rasutsatte fjellpartiet Mannen til "høyt". Bevegelsene er nå på vel en millimeter i timen.

Mannen

Bilde av fjellpartiet Mannen tatt 30. august.

Foto: Ekseth, Ivar / NTB scanpix

Bevegelsene har mandag økt og tilsvarer nå en døgnhastighet på 3,5-4 centimeter.

– Dette er den største hastigheten vi har målt siden oktober i fjor da hastigheten på det meste var på 6–7 cm i døgnet, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat NVE.

Sjefgeolog Lars Harald Blikra sa til NRK tidligere mandag at de vurderte å heve nivået.

Lars Harald Blikra

Sjefgeolog Lars Harald Blikra sier fjellet har reagert relativt mye på nedbøren i helga.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi ser at fjellet har reagert relativt mye, og har fått en del mer bevegelser spesielt i øvre del. Men også i nedre del skjer det endringer, så derfor kommer vi til å forandre farenivået til oransje, sier Blikra.

Den økte hastigheten skyldes relativ stor nedbør i natt og mandag formiddag med 22 millimeter nedbør i løpet av det siste døgnet.

Flytta seg nesten 8 mm siste døgn

Søndag var bevegelsene på 8,4 millimeter, og ifølge NVE sin døgnrapporten 7.september var bevegelsene det siste døgnet 7,7 millimeter før bevegelsene mandag begynte å øke.

Dette er likevel langt unna bevegelsene i oktober i fjor da bevegelsene var på nesten 8 centimeter i døgnet.

Vi kan nå være nærmere et skred, og fjellet tåler mindre, sier Blikra, men sier det foreløpig ikke er aktuelt å evakuere folk.

Forbereder innbyggerne på evakuering

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, forteller at kommunen nå har satt stab.

Lars olav Hustad

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, sier at de nå vurdere å heve farenivået.

Foto: Frode Berg / NRK

– Beredskapsledelsen har vært samlet og vi varsler nå alle som bor i området om at farenivået er hevet og at de som bor i området må være klar i tilfelle de må evakueres, sier han.

Dersom det blir evakuering er det ni personer som må forlate hjemmene sine.

– Vi har også forsikret oss om at dersom det blir evakuering så har alle et sted å være, sier han.

Vil de ha god tid til å forlate hjemmene sine dersom de får beskjed om å evakuere?

– Det er helt umulig å si. Det er det fjellet som bestemmer, og det er politiet som eventuelt setter i gang en evakuering.

Kommunen vil nå ha døgnkontinuerlig beredskap i staben og de har vært på befaring i området for å se om der er gjenstander av verdi, eller sårbare installasjoner, som kan fraktes ut av området.

– I evakueringssonen beiter det også sauer som vi nå må vurdere hva vi skal gjøre med.

Tror fjellet vil stabilisere seg igjen

I løpet av den siste uken var bevegelsene før mandag på 35,2 millimeter. Dette er bevegelser i den øvre delen av fjellpartiet. I nedre del er bevegelsen rundt 0,5 millimeter det siste døgnet.

Til tross for de økte bevegelsene tror Blikra at fjellet vil stabilisere seg igjen.

– Nedbøren har vært ganske kortvarig, så vi regner egentlig med at fjellet vil stabilisere seg igjen. Likevel syns vi at bevegelsene er så pass store at vi kommer til å heve nivået til oransje, sier han.

Så du har ingen tro på at det kommer noe stort skred nå?

Nei, da måtte det komme mer nedbør, men vi skal jo være på den sikre siden, så vi hever farenivået, og har adskillig mer oppmerksomhet på fjellet, sier han.

Fra grønt til gult i juni

Det var i slutten av juni at NVE økte farenivået til gult nivå, som betyr moderat fare. Nå er det hevet til oransje nivå, som er høyt farenivå.

I løpet av sommeren har hastigheten variert i takt med snøsmeltingen og nedbøren.

Mannen

Nattkamera fra Mannen:

Sjå "Mannen" heile døgnet.