NRK Meny
Normal

Ville diskutere kontroversiell sak i lunsjen

Styreleder i Helse Møre og Romsdal ønsket å benytte lunsjpausene i styremøte til å diskutere sak utenfor saklisten.

Styremøte i Helse Møre og Romsdal

Stein Kinserdal benytter lunchpausene til å diskutere viktige saker som helseforetaket ikke står på saklisten til møtet.

Foto: Arild Pettersen / NRK

NRK har fått tilgang på en rekke eposter mellom direktør i Helse Møre og Romsdal Espen Remme og styreleder Stein Kinserdal.

Disse avslører at Stein Kinserdal ønsker å benytte lunsjpausene til å diskutere viktige saker om helseforetaket, som ikke står på saklisten til møtet.

I en epost til direktør Espen Remme 8.mars skriver Kinserdal:

I styreevaluering er det vanlig at styret vurderer om saksforberedelsene og sakene som legges fram for styret er slik styret ønsker. Den diskusjonen har ikke nåværende styre tatt, så nedenstående er min personlige mening. Jeg vil likevel ta opp temaet i lunsjen, for å få noen synspunkter, men kan ikke garantere at det ikke kommer kommentarer når vi setter møtet.

Stein Kinserdal / Epost 8.mars

Kritikk mot styreforberedelsene

Eposten avslører at Kinserdal ikke er fornøyd med måten Helse Møre og Romsdal forbereder styremøtene på. I forkant av styremøtet i mars kommer styreleder Stein Kinserdal med kritikk på måten administrasjonen forbereder møtene på.

Kinserdal utarbeidet en liste på sju punkt med kritikk mot administrasjonen, og forslag til endringer i måten styret arbeider på.

  • Uakseptabel kort innkallingsfrist
  • Max. 100 sider saksdokument.
  • For mange orienteringssaker
  • Saker fra organisasjonsutviklingen(OU) bør komme skriftlig om de skal diskuteres i styret.
  • Mye tid til gjennomgang av styreprotokoller for ulike utvalg
  • Færre lange rapporter, og flere korte sammendrag fra direktøren
  • Kortere orienteringer fra administrerende direktør. (fast post)

Diskusjonen knyttet til kritikken mot administrasjonen skulle altså tas over lunsjen, og ikke under det ordinære møte.

-Vi tok diskusjonen i møte

Stein Kinserdal og Espen Remme

Styreleder Stein Kinserdal (t.v.) og direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal. .

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg vil avvise at vi i det hele tatt har saker opp til behandling i lunsjen. Alle saker foregår i det åpne styrerom. Denne saken handler ikke om en styresak, men om en voldsom stor utsendelse av styrepapirer. Jeg ville høre med styremedlemmene om dette var grei praksis. Det sier styreleder i Helse Møre og Romsdal, Stein Kinserdal.

Styret i Helse Møre og Romsdal har fått kritikk fra Helsetilsynet for at saker ikke har vært godt nok utredet før vedtak. Før møtet den 9.mars fikk styret nok en gang veldig kort frist på å lese over 500 sider med styredokumenter. Det er denne praksisen Kinserdal vil endre, og ønsket en lunsjdiskusjon rundt.

– I dialog mellom styreleder og direktør så er dette en del av det å tilpasse arbeidsformen for begge to, slik at vi kan være godt forberedt til styremøtene. Det har ingenting med saker som ligger til behandling i styret, sier Kinserdal.

Svekker tilliten til helseforetaket

Kristine Foss

Jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund.

Foto: Norsk Presseforbund

– Når styreleder sender ut en melding om at dette diskuterer vi i lunsjen, så er dette er utrykk for at han ikke ser betenkeligheter med å ta et slikt møte i lunsjen, og det er kritikkverdig uansett om møtet ble gjennomført eller ikke, sier jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund.

Hun er klar på at slike utspill svekker tilliten til helseforetaket.

– Det er et klart krav at styremøtene skal være åpne. Dersom man får et inntrykk av at slike viktige saker som dette blir lagt til lunsjen så vekker dette helt klart tilliten til helseforetaket, sier Foss.