Hopp til innhold

Vil utrede ett felles sykehus

Helse og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil ha utredet ett nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal.

Anne Grethe Strøm-Erichsen
Foto: Åsmund Hasli / NRK

Hun har i dag gitt Helse Midt Norge beskjed om at hun både ønsker en slik utredning og en utredning av videre drift av Molde sykehus i dagens lokaler på Lundavang.

Det er flere grunner til at helse- og omsorgsministeren ber om å få utredet ett felles sykehus.

- Dersom vi ser på befolkningsgrunnlaget så vil ett felles sykehus tilfredsstille det befolkningsgrunnlaget som er der. I tillegg vil det gi gode fagmiljøer som vil være attraktive for spesialister og fagpersonell. Det vil være viktig å se på når knappheten på spesialister i fremtiden blir større, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsministeren sier at hun ikke kan svare på hvor et eventuelt nytt felles sykehus skal ligge. Krifast-området og Batnfjordsøra har vært nevnt. Men slike spørsmål vil ikke Strøm-Erichsen ta stilling til nå.

- Nei, det har jeg ingen som helst oppfatning av. Og det at vi nå ber om to tilleggsutredninger betyr ikke at vi ikke vil gå tilbake til alternativet i Molde. Men uansett på alternativet i Molde justeres, sier Strøm-Erichsen.

Hun vil også at planene for nye Molde Sykehus blir tilpasset samhandlingsreformen der flere skal behandles utenfor sykehus og at planene tilpasses den nye oppgavefordelingen.

Sprekker byggestarten i 2012?

Mange har vært opptatt av når arbeidet med å bygge nytt sykehuset kommer i gang. Det magiske tallet er 2012. Spørsmålet nå er om det vil ta lengre tid når to tilleggsalternativer skal utredes.

- Det vil være avhengig av hva som har blitt gjort før og hva som eventuelt må gjøres på nytt. Jeg har ikke satt noen frist. her får vi jobbe jevnt og trutt og så får vi ta det derfra, sier Strøm-Erichsen.

- Men veldig mange forutsetter byggestart i 2012 - sprekker det?

- Det er det umulig å svare på nå. Jeg er blitt møtt med at min forgjenger har lovet at man skulle starte opp i 2012. Han har ikke gitt noe løfte. Det som er sagt er at under gitte forutsetninger så er det en mulighet, sier Strøm- Erichsen,